6. mai 2022

Fortsetter samarbeid for at jenter i Nepal skal bli sjef i eget liv

Strømmestiftelsen får nye midler av Kavlifondet til arbeidet med å ruste jenter i Nepal til å bli sjef i eget liv gjennom livsmestringsprogrammet Samvad. Så langt har 4400 ungdommer, hvorav et flertall jenter, gjennomført programmet.

Kavlifondet viderefører støtten til Strømmestiftelsens livsmestringsprogram Samvad, med fem millioner kroner fram til høsten 2024.

4400 ungdommer, flest jenter, men også noen gutter, i fattige områder av Nepal har gjennomført programmet som Kavlifondet har finansiert siden 2019. Nå får ytterligere 2 250 ungdommer mulighet til å delta.

Les mer: Blir sjef i eget liv

Jenter utnytte

Samvad, som betyr dialog på det nasjonale språket nepali, er et ikke-formelt utdanningsprogram. Det er utviklet for ungdom som har droppet ut av skolen eller risikerer å gjøre det, og for dem som aldri har begynt på skolen.

Programmet blir gjennomført i to av de fattigste områdene i Nepal, Rupandehi og Nawalparasi West, som ligger sør i landet på grensen til India. Her bor rundt 240 000 innbyggere, og det store flertallet av dem, hele 85 prosent, tilhører kategorien fattige og marginaliserte kaster.

Kastesystemet har vært forbudt i Nepal siden 1960-tallet, men fører likevel til diskriminering og utnytting av de som havner nederst på rangstigen.

Konsekvensene av fattigdommen er ifølge Strømmestiftelsen store: Lav skoledeltakelse, mye barnearbeid og mange arrangerte barneekteskap. En av seks jenter tvangsgiftes før hun fyller 15 år. Nær halvparten av jentene er gift før de er 20 år. I tillegg ser bistandsorganisasjonen at fattige barn og unge, og spesielt jenter, er mer utsatt for menneskehandel, overgrep og utnytting.

Konsekvenser av pandemien

Strømmestiftelsens undersøkelser i 2021 viser at målgruppen for utdanningsprogrammet har mistet inntekt og utdanning gjennom pandemien, flere har fått psykiske problemer og forekomsten av vold mot kvinner øker igjen. Utdanningsprogrammet er blitt tilpasset pandemien, blant annet undervises færre elever i hver gruppe, men skolene har vært stengt i perioder og aktiviteten er forsinket.

Innsats hjelper

Men satsingen på skreddersydd utdanning får resultater. Tall fra myndighetene i Nepal viser at flere barn begynner på skolen, og færre faller fra gjennom skoleløpet. Undersøkelser i prosjektområdet viser at overgrep og vold i hjemmet er betydelig redusert. Allmennhelse og psykisk helse er styrket, blant annet er antall selvmord blant jenter sterkt redusert. Barneekteskap forekommer nærmest ikke etter introduksjonen av Samvad.

Bruker stemmen

Et av målene med Samvad er å lære jenter i en sårbar livssituasjon å bli sjef i eget liv. Og mange av ungjentene som har gjennomført utdanningsprogrammet, har siden brukt stemmen og vært sterke pådrivere til nye lover i Nepal. Blant annet er det blitt forbudt å inngå arrangert ekteskap før fylte 20 år.

Ramesh Shrestha er landkoordinator i Nepal og har førstehånds kjennskap til Samvad-satsingen.

– Jeg har sett på nært hold den kraften som ligger i Samvad-programmet her i Nepal, sier han.

– Jenter med lite håp for fremtiden får både den kunnskapen og de egenskapene som trengs for å skape bedre liv for seg selv. Det er styrke i antall, så når vi kan inkludere flere ungdommer i programmet, skaper vi en sterkere bevegelse på vei til et bedre Nepal – et Nepal der ingen utelates, sier han.

Bremset av korona

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, sier at tildelingen fra Kavlifondet vil styrke arbeidet blant de unge som har de aller dårligste forutsetningene i det nepalske samfunnet.

– Samvad-programmet gir dem troen på seg selv, kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger, sier han.

Resultatene viser at det nytter. Vi har eksempler på kasteløse jenter som har blitt viseordfører. Gjennom å løfte enda flere unge utsatte i Nepal, øker vi muligheten for systematiske samfunnsendringer. Derfor er vi så takknemlige og ydmyke for denne tildelingen, sier Erik Lunde.


SELVSTENDIGE LIV: Livsmestringsprogrammet Samvad har som overordnet mål at flere ungdom skal få skolegang og leve selvstendige, uavhengige liv. Foto: Øystein Venås Sørensen/Strømmestiftelsen

Et bedre liv

Kavlifondet og Strømmestiftelsen har gjennom en årrekke utrettet mye gjennom samarbeidet om skoleprosjekter rundt om i verden, blant annet i Burkina Faso, Myanmar og Bangladesh. Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, gleder seg nå til å videreføre samarbeidet om Samvad-prosjektet i Nepal.

– Vi ser at Samvad er med på å gi mange tusen jenter og gutter i Nepal et bedre liv, sier hun.

Inger Elise Iversen understreker at prosjektet er i tråd med Kavlifondets målsetninger.

– En av våre hovedprioriteter er å bidra til at barn og unge får en styrket psykisk helse og opplever mestring og inkludering, sier hun.


JENTER PRIORITERES: Jenter, som er mest utsatt, er prioritert i Samvad. Her fra Samvad-samlinger i starten av 2020. Foto: Øystein Venås Sørensen/Strømmestiftelsen