18. februar 2020

Jenter i Nepal blir sjef i eget liv

Med støtte fra Kavlifondet gir Strømmestiftelsen jenter i Nepal en ny mulighet til å bli sjef over sitt eget liv.

Tekst: Henriette L. Olsen og Hanne Andersen

For mange unge i Nepal er barneekteskap, undertrykkelse og trakassering på grunn av kaste og kjønn store utfordringer i livet.

– En tredel av Nepals befolkning er nå under 15 år. Fattigdom og stor ulikhet gjør at mange ungdommer har begrensede muligheter. Forskjellen mellom by og land er enorme, og kvinner og jenter er spesielt hardt rammet, sier Anne Breivik, programansvarlig for utdanning i Strømmestiftelsen.

– Redselen for å bli giftet bort er stor blant unge jenter, fortsetter hun.

Livsmestring gir skolegang

I livsmestringsprogrammet Samvad får barn og unge verktøy til å møte disse utfordringene. Ordet “samvad” betyr dialog på nepali.

Målgruppen er ungdom i alderen 13-19 år som har droppet ut av skolen. Jenter, som særlig hindres i å få skolegang og utdanning, prioriteres.

– Men vi har også plasser for gutter, understreker Breivik.
– For å oppnå bedre rettigheter for jenter, må også guttene inkluderes i prosessene.

Fornøyde Samvad-ungdom
Jenter som er med i Samvad-programmet i Nepal. Foto: Strømmestiftelsen

Kavlifondet støtter utvidelse

Kavlifondet støtter nå opprettelsen av 180 nye Samvad-sentre i distriktene Nawalparasi og Rupandehi i det sørvestlige Nepal. Arbeidet gjøres i samarbeid med Strømmestiftelsens lokale partnerne; ABC Nepal og Sungava Community Development Center (SCDC).

Støtteavtalen gjelder for perioden 2019-2022.

Totalt vil de 180 Samvad-sentrene nå ut til 3960 deltagere, hvorav 3168 er jenter og 792 er gutter.

I løpet av et ettårig kurs som kombinerer livsmestring med enkel yrkesopplæring får deltakerne viktig kunnskap om samfunnet de lever i, sin egen situasjon og hvilke rettigheter de har.

I perioden 2014-2018 nådde Samvad ut til 38 299 ungdommer og 8 av 10 deltakere var jenter.

Legger vekt på inkluderingsarbeid

De fleste deltakerne kommer fra marginaliserte grupper og har opplevd diskriminering tett på kroppen. Med Samvads vekt på inkluderingsarbeid på tvers av kaster og grupper, lærer ungdommen å jobbe sammen.

– De fleste ungdommene som deltar i programmet er kasteløse eller fra lavkastegrupper og har liten eller ingen utdanning, forteller Breivik.

Kunnskapen de får og utviklingen som ungdommene opplever gjennom programmet påvirker ikke bare dem selv, men også familien deres og landsbyen de kommer fra.

Les mer: Hva er kastesystemet?

Lærer å beskytte seg

Samvad er delt inn i tre deler. Det første halvåret står livsmestring sentralt.

– I løpet av de første seks månedene er ungdommene innom flere temaer innenfor livsmestring. De lærer blant annet om hvilke rettigheter de har, og hvordan de kan beskytte seg mot vold og undertrykkelse, sier Breivik.

– Informasjon rundt menneskehandel, slaveri og prostitusjon, og hvordan de kan unngå dette, har et spesielt stort fokus i løpet av det første halve året. De lærer å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter.

De neste tre månedene vektlegges lese- og skriveferdigheter. Her er Samvads opplegg tilpasset den kunnskapen deltakerne selv tar med seg inn i kurset.

De siste tre månedene er satt av til yrkesopplæring. Her skal ungdommene lære å skape en varig inntekt innenfor ulike yrkesgrupper.

Store forandringer

Siden Strømmestiftelsen startet opp Samvad i 2014 har det skjedd store forandringer i flere lokalsamfunn i Nepal.

I distriktene der Samvad holder kurs har det vært en kraftig reduksjon i både barneekteskap, kastediskriminering og menneskehandel.

Den første kommunen i Nepal erklærte seg fri for barneekteskap etter egen innsats fra ungdommer i Samvad-programmet.

Stadig flere av deltakerne vender tilbake til skolebenken og flere har fått jobb med fast inntekt, viser Strømmestiftelsens oppfølging. 88 prosent av dem som hadde lese- og skrivevansker da de startet i Samvad, har oppnådd grunnleggende lese- og skriveferdigheter, i følge Strømmestiftelsens rapportering.

I etterkant av programmet har hele 91 prosent av deltakerne oppgitt at de har fått bedre selvtillit. Syv av ti forteller om en nedgang i menneskehandel, barneekteskap og kaste- og kjønnsbasert vold og diskriminering i lokalsamfunnet sitt.

Samvad-jenter i Rupandehi distriktet. Foto: Øystein Venås Sørensen/Strømmestiftelsen.

Viderefører samarbeid

Med Samvad-prosjektet i Nepal viderefører Kavlifondet et mangeårig samarbeid med Strømmestiftelsen. Tidligere har Kavlifondet støttet deres Speed School-prosjekt i Burkina Faso, skoleprosjekt i Myanmar og utdanningsprogram i Bangladesh.

– Vi ser frem til å bidra til Strømmestiftelsens arbeid for å gi flere jenter opplæring som styrker deres selvtillit og uavhengighet. Det vil gi dem mulighet til skolegang og utdanning. Å utdanne jenter i Nepal bidrar til færre tvangsekteskap, bedre helse, mindre ulikhet og økonomisk vekst, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Strømmestiftelsen har gjort et veldig godt arbeid innen skolegang og utdanning i flere deler av verden og har gode resultater fra Samvad å vise til. Vi har stor tro på at også dette samarbeidet vil gjøre en forskjell for mange unge jenter og deres familier i Nepal, sier Iversen.

Les mer om Samvad på Strømmestiftelsens hjemmeside