16. juni 2022

Satsar på gröna jobb till unga i Etiopien

Med 5,3 miljoner kronor i stöd från Kavlifonden ska ADRA Norge få fler unga i Etiopien ut till miljövänliga jobb. Samtidigt stärks fokus på elevers psykiska hälsa.

ADRA Norge har mottagit 5,3 miljoner kronor (NOK 5,2 miljoner) från Kavlifonden till arbete i Etiopien. Medlen ska användas till ett brett upplagt projekt för flera hundra unga från utsatta och sårbara familjer.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder, med en av världens yngsta befolkningar. Varje år kommer mer än tre miljoner unga ut på arbetsmarknaden med bristfällig eller dålig utbildning.

Klimatvänligt

Genom projektet ska minst 360 elever få godkänd yrkesutbildning i installation och underhåll av solcellsteknik. Solcellsindustrin är en växande marknad i Etiopien och efterfrågan på installatörer ökar. Sektorn för förnybar energi blir allt viktigare i och med klimatförändringarna.

KOMPETENSUPPLYSNING: Utbildning av ADRA-anställda och lokala utbildningsspecialister som ska arbeta med de projekt som Kavli Trust stödjer, våren 2022. Foto: Sandra Björk Olafsdottir Bjerkan/Adra Norge

Förändringsagenter

Utbildningsprogrammet ska enligt planen rullas ut till terminsstart efter sommarlovet i år. Programdirektör i Etiopien, Elidhon Bardhi, tror att samarbetet mellan ADRA Norge och Kavlifonden kommer att bidra till både omedelbara och långsiktiga förändringar under de kommande åren.

– Utbildning i solcellsteknik öppnar för anställningsmöjligheter inom framtidsinriktade yrken. Dessutom kan de unga med den här utbildningen bli robusta ”förändringsagenter” som främjar ett klimatsmart beteende på många områden i samhället, säger Bardhi.

Jonathan Telfer, rådgivare för projektet i Etiopien, betonar också de positiva ringeffekterna.

– Yrkesträning av denna kaliber är avgörande när Etiopien ska klara övergången till klimatanpassning inom alla sektorer, säger Telfer.

Innovativt projekt

– ADRA:s projekt i Etiopien är både innovativt och framtidsinriktat, säger Rune Mørland, tilldelningsansvarig för internationella utvecklingsprojekt i Kavlifonden.

– Här får unga kvalitetsutbildningar inom förnybar energi. Eleverna och deras familjer kommer också att få utbildning i avfallshantering och återvinning i sina lokalsamhällen. Och samtidigt tillförsäkras eleverna en professionellt förankrad psykisk hälsovård, säger Mørland.

Återvinning på schemat

Minst 600 elever ska delta i kurserna om återvinning. Och den nyvunna kompetensen ska delas: En grupp studenter vid varje lärosäte ska ansvara för att tillsammans med sina familjer och lokalsamhällen sätta igång informations- och attitydskapande kampanjer. På så sätt kommer de tillsammans nå ett stort antal människor.

Psykisk hälsovård

Utbildningsprogrammet ska fokusera på psykisk hälsa. Minst 600 elever ska få ökad tillgång till psykisk hälsovård och psykosocialt stöd.

Ett mål är att eleverna ska lära sig mer om hur de tar hand om sin psykiska hälsa, så att de står bättre rustade under hela studietiden och ute på arbetsmarknaden. Lärare och lokala resurspersoner kommer också att få grundläggande utbildning om psykiska hälsoutmaningar.

Sandra Björk Bergan, rådgivare för projektet, säger att medlen från Kavlifonden kom vid en avgörande tidpunkt.

– Jag tänker särskilt på hur viktigt det är att stärka arbetet med psykisk hälsa. Unga människor på landsbygden i Etiopien står inför konflikthot – samtidigt som de känner av effekterna av pandemin i en redan utmanande socioekonomisk situation, säger hon.

MÖTE: Kavlifonden besökte ADRA Norge för att överlämna gavocheck i juni i år. Foto: Britt Celine Olderbråten / ADRA Norge

Imponerande resultat

Tilldelningsansvarig Rune Mørland framhåller att ADRA Norges projekt uppfyller de högst prioriterade områdena i Kavlifondens tilldelningsstrategi: Ett fokusområde handlar om att stärka barn och ungas hälsa genom åtgärder som främjar utbildning, förmåga och inkludering. Det andra fokusområdet är klimat och miljö, med tonvikt på att stödja bra lösningar för ansvarsfull konsumtion och produktion.

Inger Elise Iversen, vd för Kavlifonden, är mycket nöjd med det nya samarbetsavtalet med ADRA Norge.

– Vi är imponerade av deras mångåriga arbete och goda resultat som norsk biståndsaktör, säger hon.

– Nu ser vi fram emot att arbeta tillsammans för att fler unga ska få jobb samtidigt som de skapar bra klimat- och miljölösningar i Etiopien.

FAKTA:

ADRA Norge

  • ADRA Norge får 5,3 miljoner kronor (5,2 miljoner NOK) i stöd från Kavlifonden fram till 2024.
  • Medlen från Kavlifonden ska användas till ungdomsprojekt i Etiopien, med tonvikt på utbildning, psykisk hälsa, miljövänliga arbetsplatser och utbildning i återvinning och återanvändning.
  • ADRA Norge är medlem i det internationella ADRA-nätverket (ADRA står för Adventist Development and Relief Agency), som är Adventistkyrkans globala utvecklings- och hjälporganisation.
  • ADRA arbetar i 120 länder och ger hjälp oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och politisk eller religiös tillhörighet.
  • En av de ledande hjälporganisationerna inom yrkesutbildning.
  • ADRA Norge samarbetar med Universitetet i Bergen för att främja psykisk hälsa bland barn och unga. ADRA Norge ingår också i kärngruppen för nätverket för global mental hälsa i Norge.

Fler bilder från projektarbetet i Etiopien i våras nedan!

PARTNERS: Kavlifondens Rune Mørland och Generalsekreterare i Adra Norge, Birgit Philips. Foto: Britt Celine Olderbråten/Adra Norge