24. juni 2022

Grønn jobbsatsing og bedre psykisk helsetilbud for ungdom i Etiopia

Med 5,2 millioner kroner fra Kavlifondet skaper ADRA Norge og lokale samarbeidspartnere miljøvennlige arbeidsplasser for ungdom i Etiopia. Samtidig skal det etableres nye tilbud som skal fremme god psykisk helse hos studentene.

Alle foto: Adra Norge

ADRA Norge får tilsammen 5,2 millioner kroner fra Kavlifondet til dette arbeidet i Etiopia. Midlene skal brukes til et bredt anlagt prosjekt for flere hundre ungdommer fra familier i en utfordrende livssituasjon.

Etiopia er et av verdens fattigste land, med en av verdens yngste befolkninger, i følge Adra Norge. Årlig kommer mer enn tre millioner unge mennesker inn på arbeidsmarkedet med mangelfull eller dårlig utdannelse.

Klimavennlig

Gjennom prosjektet vil minst 360 studenter få godkjent yrkesopplæring innen installasjon og vedlikehold av solcelleteknologi.

Solcelleindustrien er et voksende marked i Etiopia, og etterspørselen etter installatører øker. Den fornybare energisektoren blir stadig viktigere i møte med klimaendringene.

Endringsagenter

Utdanningsprogrammet skal etter planen rulles ut til semesterstart etter sommerferien i år. Programdirektør i Etiopia, Elidhon Bardhi, mener at samarbeidet mellom ADRA Norge og Kavlifondet vil bidra til både umiddelbare og langvarige endringer i årene som kommer.

– Utdanning i solcelleteknologi åpner ansettelsesmuligheter innen fremtidsrettede yrker. I tillegg kan de unge med denne opplæringen bli robuste «endringsagenter» som fremmer klimasmart atferd på mange områder i samfunnet, sier Bardhi.

Også Jonathan Telfer, rådgiver for prosjektet i Etiopia, understreker de positive ringvirkningene.

– Yrkesopplæring av dette kaliberet er avgjørende når Etiopia skal takle overgangen til klimatilpasning på tvers av alle sektorer, sier Telfer.

KOMPETANSEBYGGING: Kursing av ADRA-ansatte og lokale utdanningsspesialister som skal arbeide med prosjektene støttet av Kavlifondet, våren 2022. Foto: Sandra Björk Olafsdottir Bjerkan/ADRA Norge

KOMPETANSEBYGGING: Kursing av ADRA-ansatte og lokale utdanningsspesialister som skal arbeide med prosjektene støttet av Kavlifondet, våren 2022. Foto: Sandra Björk Olafsdottir Bjerkan/Adra Norge

Innovativt prosjekt

– ADRAs prosjekt i Etiopia er både innovativt og fremtidsrettet, sier Rune Mørland, tildelingsansvarlig for internasjonale utviklingsprosjekter i Kavlifondet.

– Her får unge mennesker kvalitetsutdanning innen fornybar energi. Studentene og familiene deres vil også få opplæring i avfallshåndtering og resirkulering i sine nærmiljøer. Og samtidig sikres studentene faglig forankret psykisk helsehjelp, sier Mørland.

Gjenvinning på timeplanen

Minst 600 studenter skal delta på kursene i gjenvinning. Og den nyvunne kompetansen skal deles: En gruppe studenter på hvert lærested vil få ansvaret for å sette i gang informasjons- og holdningsskapende kampanjer sammen med sine familier og lokalmiljøer. Slik vil de til sammen nå ut til et stort antall mennesker.

Psykisk helsehjelp

Utdanningsprogrammet skal også sikre at 600 studenter får økt tilgang til psykisk helsehjelp og psykososial støtte.

Et mål er at studentene skal lære mer om hvordan å ta vare på sin psykiske helse, slik at de står sterkere rustet gjennom studieløpet og inn på arbeidsmarkedet. Lærere og lokale ressurspersoner skal også få grunnleggende kursing om psykiske helseutfordringer.

Sandra Björk Bergan, ADRA Norges rådgiver for prosjektet, sier at midlene fra Kavlifondet kom på et avgjørende tidspunkt.

– Jeg tenker spesielt på hvor viktig det er å styrke arbeidet med psykisk helse. Unge på landsbygda i Etiopia står overfor trusselen om konflikter – samtidig som de kjenner på følgene av pandemien i en allerede utfordrende sosioøkonomisk situasjon, sier hun.

MØTE: Representanter fra ADRA Norge og Kavlifondet samlet til gavesjekkoverrekkelse og stausmøte i juni i år. Foto: Britt Celine Olderbråten/Adra Norge

Imponerende resultater

Tildelingsansvarlig Rune Mørland understreker at ADRA Norges prosjekt treffer godt på de høyest prioriterte områdene i Kavlifondets tildelingsstrategi: Det ene fokuserer på å styrke barn og unges helse gjennom tiltak som fremmer utdanning, livsmestring og inkludering. Det andre fokuserer på klima og miljø, med vekt på å støtte gode løsninger for ansvarlig forbruk og produksjon.

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, er svært glad for den nye samarbeidsavtalen med ADRA Norge.

– Vi er imponerte over deres mangeårige arbeid og gode resultater som en norsk bistandsaktør, sier hun.

– Nå ser vi frem til å arbeide sammen for at flere unge mennesker skal komme i jobb samtidig som de skaper gode klima- og miljøløsninger i Etiopia.

FAKTA:

ADRA Norge

  • ADRA Norge er tildelt totalt 5,2 millioner kroner i støtte fra Kavlifondet fra 2022-2024.
  • Midlene fra Kavlifondet skal brukes til ungdomsprosjekter i Etiopia, med vekt på utdanning, psykisk helse, miljøvennlige arbeidstiltak og opplæring i resirkulering og gjenbruk.
  • ADRA Norge er medlem av det internasjonale ADRA-nettverket (Adra står for Adventist Development and Relief Agency), som er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon.
  • ADRA arbeider i 120 land og gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.
  • En av de ledende bistandsorganisasjonene på yrkesopplæring.
  • ADRA Norge samarbeider med Universitetet i Bergen i sin innsats for å fremme psykisk helse blant barn og unge. ADRA Norge er også en del av kjernegruppen for nettverket for global mental helse i Norge.

Flere bilder fra prosjektarbeidet i Etiopia i vår under her! Foto: Sandra Björk Olafsdottir Bjerkan/ADRA Norge