26. september 2022

Fem års samarbete för forskning kring träning och cancerbehandling

Fem års samarbete har resulterat i viktig forskning och kunskap för att få in personanpassad träning i standardcancerbehandlingen. Sådan träning ges bland annat i “Pusterom”, anpassade träningscenter för cancerpatienter, som Aktiv mot kreft har inrättat vid flera norska cancersjukhus.

Artikeln publicerades först i Kavlifondens årsredovisning 2021. Toppbild: Aktiv mot krefts träningscenter i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Stiftelsen Aktiv mot kreft har under flera år haft ett banbrytande forskningssamarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSKCC) i New York i USA. 2016 ingick Kavlifonden och Aktiv mot kreft ett femårigt samarbetsavtal där Kavlifonden har bidragit till att finansiera forskningen vid MSKCC med totalt 5,4 miljoner norska kronor 2016-2021.

Läs mer:

– Forskningen leds av Dr. Lee Jones. Han räknas som en av världens främsta experter inom forskningsfältet som kallas ”Excersise Oncology” (onkologisk träning, reds. anm.) som tittar på effekten av individuellt anpassad fysisk aktivitet före, under och efter cancerbehandling, berättar Helle Aanesen, vd i Aktiv mot kreft.

FRÄMST: Dr. Lee W. Jones på MSKCC, NYC desember 2018. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

Bättre effekt av behandling

Det här är forskning som utgör viktig kunskap i arbetet för att få in personan- passad träning i standardcancer- behandlingar, vilket är Aktiv mot krefts övergripande mål.

Allt fler studier visar att träning bidrar till att behandling som cellgifter och strålning ger bättre effekt på flera cancerformer, samtidigt som patienterna får färre biverkningar och bättre psykisk hälsa.

– Det här är central kunskap i Aktiv mot krefts arbete för att få in träning som en del av standardbehandlings- utbudet för alla cancerpatienter, säger Helle Aanesen.

Viktigt för “Pusterommet”

Ett sådant behandlingsutbud inkluderar tillgång till ett “Pusterom”, det vill säga ett anpassat träningscenter för cancerpatienter som Aktiv mot kreft har inrättat vid 16 norska cancersjukhus. Träningscentren har speciellt anpassade faciliteter och vårdpersonal med bra kompetens gällande träning och cancer. Målet är att cancersjukhus i både Norge och andra länder ska kunna erbjuda detta.

– Vetenskaplig dokumentation är självfallet helt nödvändigt när vi ska övertyga politiker och myndigheter om varför vi behöver Pusterommen, säger Aanesen. I 2022 har Aktiv mot kreft fyra nya Pusterom på gång.

– Under året blir det Pusterom i Tromsø och på Lovisenberg i Oslo. Dessutom blir det två mindre, lokala ”Pusterom” på Kysthospitalet i Stavern och på Nordagutu. Dessa två blir fullvärdiga filialer till “Pusterommen” på sjukhuset i Tønsberg respektive Skien, berättar Aanesen.

Norska gästforskare

Stödet från Kavlifonden har också gjort det möjligt för tre norska cancerforskare att verka som gästforskare hos Dr. Lee Jones och hans team i New York.

– De tre norska forskarna har fått lära av de bästa, deltagit i flera forskningsprojekt och publicerat artiklar i erkända tidskrifter. Även om vistelserna i New York är avslutade kommer forsknings-arbetet att fortsätta. Deras kunskaper kommer att fortsätta omsättas i det träningsutbud som alltid erbjuds i Pusterommen här i Norge, berättar Aanesen.

Som en markering och avrundning av samarbetet arrangerade Aktiv mot kreft och Kavlifonden hösten 2021 ett webbinarium, där både Dr. Lee Jones och de tre norska forskarna höll föredrag.

– Tillsammans gav de oss en spännande inblick i global status inom forskningen på träning och cancer, och inte minst vad norska forskare har lärt sig om kvalitetsnivån på amerikansk forskning inom onkologisk träning, säger Inger Elise Iversen.

GRUNDARNA: Helle Aanesen grundade Aktiv mot kreft tillsammans med Grete Waitz, Norges maratondrottning som avled 2011. (Foto: Aktiv mot kreft)

Hyllar Grete

– Vi har nu kommit till vägs ände i det fem år långa samarbetsavtalet med Aktiv mot kreft. Det har varit en spännande och upplyftande resa, med ständigt positiva nyheter från Lee Jones och de andra forskarna vid MSKCC, sammanfattar Iversen.

– Särskilt givande är det att forskningen har gett kunskaper som Aktiv mot kreft har kunnat använda i arbetet med att etablera fler Pusterom vid norska sjukhus, och i arbetet med att få genomslag för att få in fysisk aktivitet som en del av cancerbehandlingen, fortsätter hon.

Kavlifondens vd lyfter fram Grete Waitz engagemang för saken som väldigt inspirerande.

– Grete Waitz var en sann förebild på så många sätt. Hennes engagemang för andra, även efter att hon själv blev sjuk, är ett föredöme och gjorde starkt intryck. Tillsammans med Helle Aanesen och forskarna fortsätter hon att spela en nyckelroll i att främja forskningen på träning och cancer. Det kommer många patienter till godo. Vi är väldigt glada över att Kavlifonden också har kunnat bidra till det här viktiga, banbrytande arbetet som kan betyda så mycket för så många, säger Iversen.

Hela webbinariet finns tillgängligt hos Aktiv mot kreft på deres hemsida.

 


SAMARBETE: Fr. v. Lee W. Jones, Helle Aanesen, styrelseledamot i Kavlifonden, Solfrid Lind och Kavlifondens vd Inger Elise Iversen under Kavlifondens projektbesök i New York 2018. (Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden)