26. september 2022

Fem års samarbeid for forskning på trening og kreftbehandling

Fem års samarbeid mellom Aktiv mot kreft og Kavlifondet har resultert i viktig kunnskap for å få persontilpasset trening inn i standard kreftbehandling. Slik trening gis blant annet ved Pusterommene, som Aktiv mot kreft har etablert ved flere norske kreftsykehus.

Artikkelen ble først publisert i Kavlifondets årsrapport for 2021. Toppfoto: Aktiv mot krefts treningssenter i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Aktiv mot kreft har i en årrekke hatt et banebrytende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSKCC) i New York i USA.

I 2016 inngikk Kavlifondet og Aktiv mot kreft en femårig samarbeidsavtale, der Kavlifondet har bidratt til å finansiere forskningen ved MSKCC med totalt 5,4 millioner kroner i perioden 2016-2021.

– Forskningen ledes av Dr. Lee Jones. Han regnes som en av verdens fremste eksperter på forskningsfeltet kalt «Excersise Oncology» (onkologisk trening, red. anm.), som ser på effekten av individuelt tilpasset, fysisk aktivitet før, under og etter kreftbehandling, forteller daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen.

LEDENDE: Dr. Lee W. Jones presenterer forskningen på feltet kalt exercise oncology under Kavlifondets besøk ved MSKCC i desember 2018.

 

Bedre effekt av behandling

Forskningen gir kunnskap som er av stor betydning for arbeidet med å få persontilpasset trening inn i standard kreftbehandling, som er Aktiv mot krefts overordnede mål.

Stadig flere studier avdekker at trening bidrar til at behandling som cellegift og stråling gir bedre effekt på flere kreftformer, samtidig som pasientene får færre bivirkninger og bedre psykisk helse.

– Dette er kunnskap som står sentralt i Aktiv mot krefts arbeid for å få inn trening som en del av standard behandlingstilbud for alle kreftpasienter, sier Helle Aanesen.

Viktig for Pusterom

Et slikt behandlingstilbud inkluderer tilgang til Pusterom, et tilrettelagt treningssenter for kreftpasienter som Aktiv mot kreft så langt har etablert ved 16 norske kreftsykehus. Pusterommene har spesielt tilpassede fasiliteter og helsepersonell med god kompetanse på trening og kreft. Målet er at kreftsykehus både i Norge og andre land skal ha dette tilbudet.

– Vitenskapelig dokumentasjon er selvfølgelig helt nødvendig når vi skal overbevise politikere og myndigheter om hvorfor vi trenger Pusterommene, sier Aanesen.

I 2022 har Aktiv mot kreft fire nye Pusterom underveis.

– Det blir Pusterom i Tromsø og på Lovisenberg i Oslo i løpet av året. I tillegg kommer det to mindre, lokale Pusterom på Kysthospitalet i Stavern og på Nordagutu. Disse to blir fullverdige filialer til Pusterommene på sykehusene i henholdsvis Tønsberg og Skien, forteller Aanesen.

Norske gjesteforskere

Støtten fra Kavlifondet har også gjort det mulig for tre norske kreftforskere å ha opphold som gjesteforskere hos Dr. Lee Jones og hans team i NYC.

Les mer: Fikk stipend av Aktiv mot kreft og Kavlifondet

Aktiv mot krefts hjemmeside

– De tre norske forskerne har fått lære av de beste, deltatt i flere forskningsprosjekter og publisert artikler i anerkjente tidsskrifter. Selv om oppholdene i New York er avsluttet, vil forskningssamarbeidet fortsette fremover. Kunnskapen deres vil fortsette å omsettes i det treningstilbudet som til enhver tid tilbys på Pusterommene her hjemme i Norge, forteller Aanesen.

Som en markering og avrunding av samarbeidet, avholdt Aktiv mot kreft og Kavlifondet et webinar høsten 2021, hvor både Dr. Lee Jones og de tre norske forskerne holdt innlegg.

– Tilsammen ga de oss et spennende innblikk i global status innen forskning på trening og kreft, og ikke minst hva norske forskere har lært av kvalitetsnivået på amerikansk forskning innen onkologisk trening, sier Inger Elise Iversen.

GRUNNLEGGERNE: Helle Aanesen grunnla Aktiv mot kreft sammen med Norges avdøde maratondronning, Grete Waitz. (Foto: Aktiv mot kreft)

Hyller Grete Waitz

– Vi har nå kommet til veis ende av den fem år lange samarbeidsavtalen med Aktiv mot kreft. Det har vært en spennende og oppløftende reise, med stadig positive nyheter fra Lee Jones og de andre forskerne ved MSKCC, oppsummerer Iversen.

– Spesielt givende er det at forskningen har avledet kunnskap som Aktiv mot kreft har kunnet bruke i arbeidet med å få etablert flere Pusterom ved norske sykehus, og i arbeidet med å få gjennomslag for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen, fortsetter hun.

Kavlifondets leder løfter frem Grete Waitz’ engasjement for saken som svært inspirerende.

– Grete Waitz var et ekte forbilde på så mange måter. Hennes engasjement for andre, også etter at hun selv ble syk, gjorde inntrykk og er til etterfølgelse. Sammen med Helle Aanesen og forskerne fortsetter hun å spille en nøkkelrolle i å fremme forskningen på trening og kreft. Det kommer mange pasienter til gode. Vi er veldig glade for at Kavlifondet også har kunnet bidra til dette viktige, banebrytende arbeidet som kan bety så mye for så mange, sier Iversen.

Hele seminaret ligger åpent ute hos Aktiv mot kreft på aktivmotkreft.no

 


F. v. Lee W. Jones, Helle Aanesen, styremedlem i Kavlifondet, Solfrid Lind og daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen under Kavlifondets prosjektbesøk i NYC, 2018. (Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet)