15. april 2019

Fikk stipend av Aktiv mot kreft og Kavlifondet: Forskningsopphold i New York bærer frukter

Kreftforskerne Tormod Skogstad Nilsen og Elisabeth Edvardsen har begge vært på forskningsopphold i New York, finansiert av Kavlifondet og Aktiv mot kreft. Oppholdet bærer nå frukter i form av publikasjoner og nye samarbeidsprosjekter.

De to forskerne har hatt opphold ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), som ligger midt på Manhattan i New York og behandler 80.000 pasienter fra hele verden hvert år.

Sykehuset har i tillegg flere fremragende forskningsmiljøer, også innen trening og kreft. «The Exercise Oncology Research Program» ved MSKCC ledes av den anerkjente forskeren Dr Lee W. Jones.


Dr. Lee W. Jones er en av verdens fremste forskere innen trening og effekt i forbindelse med kreftbehandling. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Trening under kreftbehandling

Forskningen hans fokuserer blant annet på hvordan trening kan påvirke ulike typer kreftsvulster hos dyremodeller, og hvordan trening påvirker helsen og den fysiske funksjonen til pasienter i ulike deler av kreftbehandlingsforløpet.

I tillegg er Lee W. Jones og teamet hans svært opptatte av hva som kjennetegner pasienter som responderer bra, og hva som kjennetegner pasienter som ikke responderer like bra på samme treningsdose.

Sammen med Aktiv mot kreft er Kavlifondet en viktig støttespiller for dr. Lee w. Jones, og Kavlifondet har i tillegg etablert et forskningsstipend for norske forskere slik at de kan hospitere hos Lee w. Jones og teamet hans ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

 Elisabeth Edvardsen og Tormod Skogstad Nilsen har begge hatt forskningsopphold finansiert gjennom Kavlifondets samarbeid med Aktiv mot kreft. Foto: Aktiv mot kreft

 Dr. Lee. W. Jones, Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft, Solfrid Lind, styremedlem i Kavlifondet og Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet under prosjektbesøk i NYC høsten 2018. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Stor glede av forskningsstipend

Tormod Skogstad Nilsen og Elisabeth Edvardsen forsker begge på trening og kreft i Norge, og har hatt stor glede av forskningsstipendet fra Kavlifondet. Begge ble umiddelbart godt mottatt av teamet, og ble inkludert i flere prosjekter underveis i oppholdet.

– Det var spesielt lærerikt å se hvordan forskningsgruppen var organisert, og hvordan de ulike deltakerne hadde ulike arbeidsoppgaver som fikk ”forskningsmaskineriet” til å rulle nærmest sømløst, sier Tormod Skogstad Nilsen.

– Samtidig var det nyttig å se at de også opplever mange av de samme utfordringene knyttet til rekruttering av deltakere og gjennomføring av treningsintervensjoner som det vi gjør hjemme i Norge. Gruppen hadde også stort fokus på best mulig kvalitet i alle deler av forskningsprosjektene, og det var lærerikt at vi fikk oppleve hvordan selv etablerte forskere fortsatt hadde fokus på, og daglig jobbet med kvalitet, forteller han.

Kavlifondet og Aktiv mot kreft møtte Dr Lee W. Jones og hans team i New York City i oktober i fjor. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Fem vitenskapelige artikler

Samarbeidet med Dr. Lee W. Jones har allerede vært produktivt og så langt har det kommet hele fem vitenskapelige artikler ut av oppholdene. Arbeidet fortsetter imidlertid fremover, både i form av samarbeid med flere artikler og flere samarbeidsprosjekter.

Dr. Lee W. Jones og Dr. Jessica M. Scott spilte sentrale roller i utarbeidelsen av søknader for å skaffe forskningsmidler til et nytt forskningsprosjekt som etter planen skal i gang over nyttår. Videre reiser Elisabeth Edvardsen tilbake til MSKCC i løpet av våren 2019 for å fortsette samarbeidet fra i fjor høst.

Les mer: Et halvår blant kreftforskere i verdensklasse

Ny kreftforsker til New York med Kavlifondet og Aktiv mot kreft