9. oktober 2018

Ny kreftforsker til New York med Aktiv mot kreft og Kavlifondet

Forsker Elisabeth Edvardsen er i full sving som gjesteforsker hos Dr Lee W. Jones og hans forskerteam ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Edvardsen er den andre forskeren som reiser over på stipend fra samarbeidet mellom Aktiv mot kreft og Kavlifondet.

– Det er intensive og svært innholdsrike dager, sier Elisabeth Edvardsen via Skype fra kontoret sitt, i 47. gate på Lexington Avenue i New York. Kontoret ligger 20 kvartaler sør for Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA nest største kreftsykehus med 80.000 nye kreftpasienter i året.
– Det er der den kliniske delen av forskningen foregår. Der har vi pasientene inne til testing, kartlegging og trening i pågående studier, forteller hun.

Elisabeth Edvardsen på kontoret i NYC. Foto: Privat

Forsker på trening for lungekreftpasienter

Til daglig er Elisabeth Edvardsen fysiolog og forsker ved Norges Idrettshøgskole og ved lungeavdelingen på Ullevål ved Oslo Universitetssykehus. Her forsker hun blant annet på effekt av høyintensiv trening hos lungekreftpasienter før, under og etter behandling.

Nå har hun ti ukers permisjon for å være gjesteforsker hos Dr. Lee W. Jones og teamet hans med stipend fra samarbeidet mellom Aktiv mot kreft og Kavlifondet.

Spennende arbeidsdager

Hun forteller om en hektisk, spennende arbeidshverdag ved det internasjonalt anerkjente kreftforskningssenteret. Hver mandag ettermiddag er det felles møte for hele forskningsteamet med oppdatering om rekruttering, treningsstatus av hver enkelt pasient i pågående prosjekter og publisering.

– Alle er veldig imøtekommende, åpne og rause. Det er et fantastisk motiverende sted å forske. Lee Jones og hans team er utrolig imøtekommende og inkluderende, og jeg har fått mange interessante oppgaver på den korte tiden jeg har vært her, sier hun.

– Her jobber man med flere prosjekter samtidig, og e-postkorrespondansen forskerteamet imellom er intens morgen, dag og kveld. I tillegg er det et stort, internasjonalt miljø generelt på sykehuset med gjesteforskere, kirurger og onkologer som hospiterer fra hele verden.

Verdensledende på trening og kreft

Dr Lee W. Jones er en av verdens ledende forskere på effekten av trening før, under og etter behandling for ulike typer kreft. Prosjekter som Aktiv mot kreft og Kavlifondet støtter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, har som overordnet mål å identifisere hva som kjennetegner svulster som påvirkes av trening.

Må holde høyt nivå

Innen feltet, kalt «Excersise Oncology», gjøres det stadig nye, interessante funn. Samtidig er dette et forholdsvis nytt forskningsfelt, hvor en del av forskningen handler om å kvalitetssikre studier som allerede er gjort.

– Det er veldig bra at de jobber så grundig med kvaliteten på forskningen her. Forskning på kreft og trening må holde like høyt nivå som for forskning på operasjonsteknikker og medikamenter som skrives ut på resept. Dosering av trening er således ett viktig aspekt her, sier Elisabeth Edvardsen.

Vurderer kvalitet på studier

På kort tid har Edvardsen blant annet lært mye om å vurdere kvaliteten på rapportering av de treningsstudier som allerede er publisert innen fagfeltet.
– Det er nyttig for å etterprøve andres studier, og ikke minst når man selv skal rapportere egne studier når man kommer hjem sier den norske forskeren.

Canadisk forskerkollega

Klokken er litt over 10.30 i New York, og snart skal hun ha en videosamtale med en i teamet som sitter i Toronto i Canada. Han er hennes sparringspartner i arbeidet med å vurdere score som er gitt på kvaliteten av en rekke topp rangerte studier.

– Han er veldig dyktig på systematisk gjennomgang av studier. Han har også hjulpet meg med å sette opp et program som analyserer resultatene av en annen stor studie jeg jobber med., sier Edvardsen.
– Her er det tverrfaglig forskning mellom landegrensene på høyt nivå.

Vil skreddersy treningsopplegg for kreftpasienter

Et tredje prosjekt hun er involvert i, skal utvikle modeller for å finne ut hva som kjennetegner pasienter som responderer godt, og pasienter som ikke responderer så godt på trening i forbindelse med kreftsykdom.
– Her samarbeider vi med statistikere ved Duke University Medical Center i North Carolina, sier Elisabeth Edvardsen.

– Med slike modeller kan man i større grad skreddersy, individuell behandling til hver enkelt pasient, slik man i dag gjør med generell kreftbehandling. Igjen handler det om å løfte kvaliteten slik at trening blir medisin. En slik måte å systematisere treningsrespons på opp mot pasientens fysiologiske karakteristikk kan også brukes i andre studier, inkludert forskningen på lungekreftpasienter jeg jobber med hjemme i Norge, sier hun.

Intenst og givende

Tre uker av tiden i New York gjenstår, og Elisabeth Edvardsen gleder seg til hver eneste gjenværende dag.
– Det er intenst og givende, og veldig inspirerende. Jeg har fått enda sterkere tro på at systematisk trening må inn i kreftbehandlingen i Norge, oppsummerer hun, før hun må si farvel for å logge på samtalen med Toronto.

Les mer om samarbeidet mellom Aktiv mot kreft og Kavlifondet

Tekst: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet. Foto øverst: Elisabeth Edvardsen og daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, i Oslo rett før Edvardsens avreise til New York. Hanne Eide Andersen/Kavlifondet