Aktiv mot kreft, Norge

Aktiv mot kreft, Norge

Aktiv mot kreft ble etablert av Helle Aanesen og avdøde Grete Waitz i 2007 – to år etter at Waitz selv fikk kreftdiagnosen – og har hele veien jobbet for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Bilde: Inger Elise Iversen, daglig leder Kavlifondet,  Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft, og forsker Elisabeth Edvardsen, som har fått stipend av programmet.

Støtten fra Kavlifondet skal gå til å styrke feltet «Exercise Oncology», under ledelse av dr Lee Jones, og målet med prosjektet som støttes er å undersøke hvilke svulster som blir påvirket av fysisk aktivitet hos pasienter.

Dr Jones har allerede publisert mye forskning på fysisk aktivitet som kreftbehandlingsform, og har ikke tenkt til å gi seg før man har funnet ut nok til å kunne gi pasienter resept på spesifikk fysisk aktivitet, på lik linje som man gir ut resept på medisiner. Det skal også etableres et forskningsstipend som kommer norske forskere og det norske forskningsmiljøet til gode.

Mer om dette prosjektet

 • Et halvår blant kreftforskere i verdensklasse

  24. april 2018

  Tormod S. Nilsen ble den første av tre norske forskere til å få stipend fra Aktiv mot kreft og Kavlifondet, til å forske på fysisk aktivitet som del av kreftbehandling. Han forteller om en innholdsrik og produktiv tid som kreftforsker i NYC.

  Klikk for å lese mer
 • Norsk kreftforsker på plass i New York

  24. mars 2017

  Med midler fra Kavlifondet er Tormod Skogstad Nilsen på plass i New York på stipend fra Aktiv mot kreft for å forske innen “Exercise Oncology”.

  Klikk for å lese mer
 • Står foran internasjonalt gjennombrudd

  21. september 2016

  Aktiv mot kreft får millionstøtte av Kavlifondet: Står foran internasjonalt gjennombrudd. Maratondronningen Grete Waitz var pådriver for fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, og var med og etablerte stiftelsen Aktiv mot kreft. Nå kan behandlingsmetoden få sitt gjennombrudd i USA.

  Klikk for å lese mer