Aktiv mot kreft, Norge

Aktiv mot kreft ble etablert av Helle Aanesen og avdøde Grete Waitz i 2007 – to år etter at Waitz selv fikk kreftdiagnosen – og har hele veien jobbet for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Støtten fra Kavlifondet skal gå til å styrke forskningsfeltet «Excersise Oncology» trening i forbindelse med kreftbehandling, under ledelse av forsker Lee Jones. Målet med prosjektet som støttes er å undersøke hvilke typer svulster som blir påvirket av fysisk aktivitet hos pasienter.

Lee Jones har allerede publisert mye forskning på fysisk aktivitet som kreftbehandlingsform. Målet er å få nok kunnskap til å kunne gi pasienter resept på målrettet, individuelt tilrettelagt fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, på samme måte som at man skriver ut resepter på medikamenter. Det er også etablert et forskningsstipend for norske forskere slik at de kan hospitere hos Lee Jones og hans stab ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York City.

Foto: Inger Elise Iversen, daglig leder Kavlifondet,  Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft, og forsker Elisabeth Edvardsen, som har fått stipend av programmet. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet 

Mer om dette prosjektet

  • Norsk kreftforsker på plass i New York

    24. mars 2017

    Med midler fra Kavlifondet er Tormod Skogstad Nilsen på plass i New York på stipend fra Aktiv mot kreft for å forske innen “Exercise Oncology”.

  • Står foran internasjonalt gjennombrudd

    21. september 2016

    Aktiv mot kreft får millionstøtte av Kavlifondet: Står foran internasjonalt gjennombrudd. Maratondronningen Grete Waitz var pådriver for fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, og var med og etablerte stiftelsen Aktiv mot kreft. Nå kan behandlingsmetoden få sitt gjennombrudd i USA.