24. mars 2017

Norsk kreftforsker på plass i New York

Med midler fra Kavlifondet er Tormod Skogstad Nilsen på plass i New York på stipend fra Aktiv mot kreft for å forske innen “Exercise Oncology”.

– Det er inspirerende å jobbe så nær en kapasitet som Lee Jones, sier Tormod Skogstad Nilsen (til høyre i bildet) som nå er etablert i New York med både kone og barn.

Han er den første av tre norske forskere som har fått stipend fra Aktiv mot kreft til å forske innen «Exercise Oncology» på Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Midler til et omfattende forskningsprosjekt og stipend er gitt til Aktiv mot kreft av Kavlifondet.

Aktivitet forebygger

Til daglig er Tormod Skogstad Nilsen tilknyttet Norges Idrettshøgskole (NIH) hvor han gjennomfører en prostatakreftstudie samt er emneansvarlig for NIHs AKTIVinstruktør-utdanning. Tiden i New York vil gi ham verdifull innsikt i MSKCCs forskning på fysisk aktivitet og kreft og gi ham muligheten til å implementere ny kunnskap her hjemme.

Gjennom de siste 20 årene har flere studier vist at fysisk aktivitet spiller en rolle både før, under og etter en kreftdiagnose. I dag vet vi at fysisk aktivitet er med på å forebygge flere kreftsykdommer. Studier viser også at plagene kreftbehandling fører med seg ofte blir lettere å håndtere hvis pasientene deltar i tilrettelagt fysisk aktivitet og bidrar forebyggende på seneffekter som hjerte- og karsykdommer og i noen tilfeller reduserer risiko for tilbakefall av kreftsykdom.

I og med at fysisk aktivitet kan påvirke risiko for å få utvalgte kreftsykdommer og tilbakefall av kreftsykdommer, må aktiviteten påvirke svulstene direkte eller indirekte.

Svulster som påvirkes

Hva som kjennetegner svulster som blir påvirket av fysisk aktivitet er ikke kartlagt i stor utstrekning i dag. Prosjektet som Aktiv mot kreft og Kavlifondet støtter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, har som mål å identifisere hva som kjennetegner svulster som påvirkes av fysisk aktivitet.

Egenskapene til en kreftcelle bestemmes i stor grad av hvordan cellen utnytter arvestoffet sitt, eller genene sine. Ved å analysere sammenhengen mellom genene til kreftcellene og den fysiske formen til pasientene i prosjektet, kan vi lære mer om hva som kjennetegner egenskapene til kreftcellene hos personer som er i ulik fysisk form. Vi kan også lære mer om hvilke kreftcelletyper som blir påvirket av vår fysiske form, og hvilke som ikke blir det.

Som å trene med Ronaldo

I USA er pasienttilfanget veldig mye større enn i Norge, noe som gir mulighet til rett og slett å forske raskere. Ved å være tett på dette spennende forskningsprosjektet vil vi få mulighet til å bringe ny kunnskap hjem, og gode resultater kan raskt implementeres i Pusterommene som Aktiv mot kreft etablerer i Norge. Det å ha en norsk forsker inkludert i prosjektet er av stor betydning.

– Det å få muligheten til å forske sammen med Dr. Lee Jones kan rett og slett kan sammenlignes med at en norsk fotballspiller får trene og utvikle seg sammen med Ronaldo!, sier Tormod Skogstad Nilsen.

I dag gis det samme aktivitetsanbefalinger til alle som har gjennomgått kreftbehandling. Forskningen Aktiv mot kreft og Kavlifondet støtter vil gi kunnskap om hvilken effekt hva slags fysisk aktivitet har på ulike kreftdiagnoser. Det endelige målet er å få kunnskap nok til å kunne gi pasientene fysisk aktivitet på resept akkurat slik de får det for medisiner.