21. september 2016

Står foran internasjonalt gjennombrudd

Aktiv mot kreft får millionstøtte av Kavlifondet: Står foran internasjonalt gjennombrudd. Maratondronningen Grete Waitz var pådriver for fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, og var med og etablerte stiftelsen Aktiv mot kreft. Nå kan behandlingsmetoden få sitt gjennombrudd i USA.

Tekst: Johannes Fjose Berg

Det er en donasjon på 5,4 millioner kroner fra Kavlifondet som gjør at stiftelsen Aktiv mot kreft får muligheten til å støtte et forskningsarbeid som til nå har gitt lovende signaler.

– Museforsøk har vist at veksthastigheten til enkelte kreftsvulster reduseres like mye med fysisk aktivitet som med cellegift, og igjen at kombinasjonen av fysisk aktivitet og cellegift gir bedre effekt enn cellegift alene. Det kan gi en pekepinn på at fysisk aktivitet ikke bare bidrar til økt livskvalitet for kreftpasienter, men at det også kan være reell medisin mot selve kreften, sier Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.

– Ved hjelp av donasjonen fra Kavlifondet kan nå et av verdens ledende kreftforskningsmiljøer fortsette det viktige arbeidet som er startet, og forhåptenligvis etablere fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen også utenfor Norge, sier hun.

Vil hedre Waitz

Aktiv mot kreft ble etablert av Aanesen og avdøde Grete Waitz i 2007 – to år etter at Waitz selv fikk kreftdiagnosen – og har hele veien jobbet for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

I Norge har det resultert i treningssentre med tilhørende ekspertise, såkalte Pusterom, ved 13 av sykehusene som behandler kreftpasienter. Målet er ifølge Aanesen at samtlige kreftsykehus i landet skal få et slikt tilbud, som har høstet anerkjennelse i det norske kreftmiljøet.

Erfaringene fra de eksisterende Pusterommene gjorde at stiftelsen for en tid tilbake også tok kontakt med anerkjente Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York, med mål om å få etablert et lignende tilbud der.

– Legene syntes tilbudet var supert, men visste at de ikke ville få lokaler på sykehuset før det forelå nok forskning på at dette er viktig for pasientene. Vi ble derfor oppfordret til å støtte deres forskningsarbeid, og nå får vi muligheten til å gjøre nettopp det, jubler Aanesen.

Støtten fra Kavlifondet skal helt konkret gå til å styrke feltet «Exercise Oncology», under ledelse av dr Lee Jones, og målet med prosjektet som støttes er å undersøke hvilke svulster som blir påvirket av fysisk aktivitet hos pasienter. Dr Jones har allerede publisert mye forskning på fysisk aktivitet som kreftbehandlingsform, og har ifølge Aanesen ikke tenkt til å gi seg før man har funnet ut nok til å kunne gi pasienter resept på spesifikk fysisk aktivitet, på lik linje som man gir ut resept på medisiner.

Drømmer om kompetansesenter

Videre forteller hun at donasjonen fra Kavlifondet ikke utelukkende skal gå til MSKCC, men at det også etableres et forskningsstipend som kommer norske forskere og det norske forskningsmiljøet til gode. Aanesen har store forventninger til hva det hele kan føre til.

– Drømmen min er at vi som et resultat av dette får etablert et kompetansesenter på fysisk aktivitet og kreft i Norge.

Den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet som hvert år deler ut overskuddet fra Kavli og Q-Meieriene til blant annet forskningsprosjekter, er også spent på hva forskningsarbeidet vil kunne bety for fremtidig kreftbehandling.

– Resultatene av forskningen på fysisk aktivitet som behandlingsmetode har til nå gitt positive signaler. Hvis vi kan være med på å legge til rette for at kreftpasienter i fremtiden kan få et bedre behandlingstilbud, så vil det være helt fantastisk, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

aktivtmotkreft