20. juni 2023

Fler trygga hjältar för barn och unga med stöd från Kavlifonden

Barnrättsorganisationen Trygga Barnen har fått 500 000 kronor av Kavlifonden för att utveckla sitt erbjudande Trygga Hjältar för barn och unga.

– Tack vare bidraget kommer vi kunna vidareutveckla Trygga Hjältar, säger Malin Böhmer, generalsekreterare i Trygga Barnen.

Trygga Hjältar är Trygga Barnens rikstäckande nätverk av erfarna eldsjälar som tillhandahåller lokal lågtröskelvård, psykologiskt stöd och praktisk hjälp för barn och unga som har det kämpigt.

Hjältarna arbetar som förebilder och ska vara ett stöd för barnen och ungdomarna. De jobbar enligt värderingen att alla barn, med rätt stöd och hjälp, kan utvecklas till välmående individer, oavsett uppväxtförhållanden.

Genom satsningen får barnen tillgång till stabila vuxna, kallat “Trygga Hjältar”, som kan hjälpa dem och visa dem vägen till olika kommunala stödsystem.

Stödet är tilldelat av Kavlifonden, stiftelsen som äger Kavli och delar ut hela vinsten till goda ändamål.

GENERALSEKRETERARE: Malin Böhmer

Ska utbilda fler hjältar

– Vi kommer kunna utbilda minst 30 nya hjältar och därmed kunna hjälpa fler barn och unga lokalt runt om i hela Sverige, säger Malin Böhmer, generalsekreterare i Trygga Barnen.

– Vi kommer även kunna fokusera på och utveckla de metoder och strategier som vi under åren har sett gett väldigt goda resultat. Bland annat att fortsätta med vårt enorma nätverkande och utveckla våra aktiviteter för att kunna hjälpa fler barn och unga, fortsätter Böhmer.

– Stödet betyder även att vi kan fortsätta marknadsföra våra lokala stöd och sprida ordet om att vi finns, till både barn och unga samt professionella vuxna som möter vår målgrupp, säger hon.

Med stor glädje

– Kavli är inte ett företag som alla andra. Vi ägs av den ideella stiftelsen Kavlifonden och delar ut hela vårt överskott till goda ändamål, säger VD för Kavli Sverige, Jonny Mattsson, i ett pressmeddelande.

– Det är med stor glädje att vi på Kavli ger över en halv miljon kronor av vårt överskott till en organisation som Trygga Barnen. Tillsammans bidrar vi till att barn och unga får en bättre vardag och sätter psykisk hälsa på agendan, säger Mattsson.

– Vi som arbetar på Kavli blir inspirerade av att följa de projekt som får bidrag. Det tillför en extra dimension att arbeta på Kavli där vi skapar de värden som i slutändan delas ut till goda ändamål. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Trygga Barnen, och ser fram emot att följa deras viktiga arbete genom detta nya samarbetsavtal, fortsätter Mattsson.

Kavli har tidigare stöttat Trygga Barnen och deras initiativ Trygga Hjältar genom Kavlis medarbetargåvor 2018 och 2019. 2020 donerade Kavlifonden en miljon norska kronor för vidareutveckling av Trygga Hjältar.

Med stödet från Kavli har Trygga Barnen redan kunnat nå ut till och hjälpt över 10 000 barn och unga via stödsamtal, aktiviteter och informationsspridning.

Imponerade av insatsen

– Vi i Kavlifonden är imponerade av insatsen, organisationens anpassningsförmåga under pandemin och allt Trygga Barnen har lyckats åstadkomma för barn och unga. Det är med glädje vi nu fortsätter samarbetet, säger tilldelningschef på Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby.

– Kavlifonden hoppas med stödet möjliggöra att fler utsatta barn görs medvetna om att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma, fortsätter Sundsby.

FLER HJÄLTAR: Med stödet från Kavlifonden ska det bli minst två hjältar i varje region i Sverige. Foto: Trygga Barnen

Ska nå 8000 barn och unga

De viktigaste målen och milstolparna för arbetet med Trygga Hjältar det kommande året är:

 • Nå 8000 barn och unga
 • Hjältar i 21 av 21 regioner
 • Vara minst två hjältar i varje region
 • Öppna upp fler verksamheter med avlönad personal
 • De vill hitta samarbeten med fler lokala bidragsgivare som kan bidra med lokal och aktiviteter

– Vi har fångat upp flertal barn och unga och kunnat slussa dem vidare till rätt stöd och hjälp, hjälp som de annars kanske inte hade fått, berättar Malin Böhmer.

BAKGRUND – FAKTA OM TRYGGA BARNEN

 • Trygga Barnen är en svensk barnrättsorganisation med syfte att stödja barn och unga upp till 25 år som växer upp i familjer med psykisk ohälsa och missbruk.
 • För att kunna förebygga och minska risken för ohälsa hos dessa barn och unga, har Trygga Barnen utvecklat flera stöderbjudanden baserat på tidiga insatser.
 • Har som mål att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga som växer upp i dysfunktionella familjer.
 • Trygga Hjältar är organisationens rikstäckande nätverk av frivilliga som tillhandahåller psykologiskt stöd och praktisk hjälp för unga som har det kämpigt.
 • Hjältarna arbetar som förebilder och ska vara ett stöd för barnen i deras dialog med hjälpapparaten
 • Organisationen arbetar också med externt informationsarbete mot skolor och fritidsanläggningar för att öka medvetenheten om barnens situation och behov
 • Består av ett litet team på 8 heltidsanställda och 5 deltidsanställda

Du kan läsa mer om Trygga Barnen på deras hemsida.