Trygga Barnen

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse med syfte att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Deras vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till.

De som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa.

Flera initiativ för barn och ungas psykiska hälsa

Trygga Barnen erbjuder stödchatt via Snapchat och Instagram samt gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm. De finns runt om i hela Sverige genom projektet Trygga Hjältar. Deras Trygga Hjältar fungerar som en länk mellan barnen och stödet i den kommun som Trygga Hjälten verkar.

De försöker finnas där barnen finns och föreläser på skolor och berättar om deras volontärers egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Genom att synas i skolor kan de också fånga upp barn och unga som behöver stöd.

Du kan läsa mer om Trygga Barnen på deras hemsida.

Mer om det här projektet