27. august 2023

Utvikler laveterskeltilbud for utsatte barn og unge i Sverige

Barnerettighetsorganisasjonen Trygga Barnen er i år tildelt 500 000 kroner av Kavli for å utvikle sitt lavterskeltilbud Trygga Hjältar ("Trygge Helter") for barn og unge i utsatte livssituasjoner i Sverige.

– Med bidraget fra Kavlifondet kan vi videreutvikle Trygga Hjältar, sier Malin Böhmer, generalsekretær i Trygga Barnen.

Trygga Hjältar, eller oversatt til norsk «Trygge helter», er Trygga Barnens landsomfattende nettverk av erfarne ildsjeler som gir et lokalt lavterskel omsorgtilbud, pyskologisk støtte og praktisk hjelp til barn og unge som sliter.

Gjennom ordningen får barna tilgang til stabile voksenpersoner, kalt “Trygge helter”, som kan veilede dem og vise vei inn til ulike kommunale støtteordninger.

Heltene driver informasjonsarbeid rettet mot målgruppen, er tilstede i sosiale medier og driver også oppsøkende virksomhet i sine lokalsamfunn.

De skal fungere som gode rollemodeller, samtidig som at de er en støtte for barna og ungdommene.

Trygga Barnens arbeidet tar alltid utgangspunkt i tanken om at alle barn, uavhengig av oppvekstvilkår, vil blomstre og bli fremgangsrike individer så lenge de får riktig støtte og hjelp.

Vil lære opp flere helter

Malin Böhmer, generalsekretær i Trygga Barnen
GENERALSEKRETÆR: Malin Böhmer. Foto: Trygga Barnen

– Vi kommer til å lære opp minst 30 nye helter og kan dermed hjelpe flere barn og unge lokalt i hele Sverige, sier Trygga Barnens generalsekretær Malin Böhmer.

– Videre vil vi kunne fokusere på og utvikle metodene og strategiene som vi gjennom årene har sett gi svært gode resultater. Vi vil blant annet fortsette med å utvide vårt enorme nettverk og utvikle aktivitetene våre for å kunne hjelpe flere barn og unge, fortsetter Böhmer.

– Støtten gjør også at vi kan fortsette å markedsføre våre lokale tilbud og spre ordet om at vi finnes til både barn og unge så vel som profesjonelle voksne som treffer målgruppen vår, sier hun.

Med stor glede

Kavlifondet eier og deler ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet. I tillegg til Kavli og Q-Meieriene i Norge, har Kavlikonsernet matvareproduksjon i både Sverige, Storbritannia og Finland.

– Kavlifondet støtter gode formål i alle de fire landene hvor vi har matvareproduksjon, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er med stor glede å gi over en halv million kroner av vårt overskudd til en organisasjon som Trygga Barnen. Sammen bidrar vi til at barn og unge får en bedre hverdag og setter psykisk helse på agendaen, sier administrerende direktør i Kavli Sverige, Jonny Mattsson.

– Vi som jobber i Kavli blir inspirert av å følge prosjektene som får bidrag fra Kavlifondet. Det tilfører en ekstra dimensjon til arbeidet vårt at verdiene som skapes i Kavli blir delt ut til gode formål. Vi er veldig stolte over samarbeidet med Trygga Barnen, og ser frem til å følge deres viktige arbeid gjennom denne nye avtalen, fortsetter Mattsson.

Kavli Sverige har tidligere støttet organisasjonen og deres initiativ Trygga Hjältar gjennom Kavlis ansattgaveordning, både i 2018 og 2019. Da er det de ansatte i Kavli som nominerer formål til å motta en del av overskuddet.

I 2020 tildelte Kavlifondet én million kroner til videreutvikling av Trygga Hjältar.

Med denne støtten fra Kavli og Kavlifondet har Trygga Barnen allerede nådd ut til og hjulpet over 10.000 barn og unge gjennom støttesamtaler, aktiviteter og informasjonsformidling.

Imponerende innsats

– Vi i Kavlifondet er imponert over innsatsen, organisasjonens evne til å omstille seg under pandemien og alt som Trygga Barnen har klart å få til for barn og unge. Det er en glede å fortsette samarbeidet med dem, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

– Kavlifondet håper at støtten kan bidra til at flere utsatte barn blir gjort oppmerksomme på at det er hjelp å få, og at de ikke er alene, fortsetter Sundsby.

FLERE HELTER: Med støtte fra Kavlifondet skal det bli minst to helter i hver region i Sverige. Foto: Trygga Barnen
FLERE HELTER: Med støtten fra Kavlifondet skal det bli minst to helter i hver region i Sverige. Foto: Trygga Barnen

Skal nå 8000 barn og unge

De viktigste målene og milepælene for arbeidet med Trygga Hjälter i løpet av prosjektåret:

 • Nå ut til 8000 barn og unge
 • Helter i 21 av 21 regioner i Sverige
 • Minst to helter i hver region
 • Starte flere virksomheter med lønnede ansatte
 • Samarbeide med flere lokale bidragsytere som kan bidra med lokaler og aktiviteter

– Vi har fanget opp mange barn og unge og ledet dem videre til riktig hjelp og støtte. Hjelp som de ellers kanskje ikke hadde fått, forteller Malin Böhmer i Trygga Barnen.

BAKGRUNN – FAKTA OM TRYGGA BARNEN

 • Trygga Barnen er en svensk barnerettighetsorganisasjon som støtter barn og unge opp til 25 år som vokser opp i familier med psykisk uhelse og misbruk
 • For å forebygge og redusere risikoen for dårlig helse hos disse barna og unge, har Trygga Barnen utviklet flere støttetilbud basert på tidlig innsats
 • Har som mål å forebygge psykisk uhelse og selvmord blant barn og unge som vokser opp i dysfunksjonelle familier
 • Trygge Hjältar er organisasjonens landsomfattende nettverk av frivillige som gir psykologisk støtte og praktisk hjelp til ungdom som sliter
 • Heltene fungerer som rollemodeller og skal være en støtte for barna i deres dialog med hjelpeapparatet
 • Organisasjonen jobber også med eksternt informasjonsarbeid mot skoler og fritidstilbud for å øke bevisstheten om barnas situasjon og behov
 • Består av et lite team på 8 heltidsansatte og 5 deltidsansatte

Du kan lese mer om Trygga Barnen på deres hjemmeside og i Kavlifondets årsrapport.

Følg Trygga Barnen i sosiale medier: Facebook Instagram