21. juni 2023

Katrine Trovik ny styrelseledamot i Kavlifonden

– Vi är glada över att kunna hälsa Katrine Trovik välkommen som ny styrelseledamot i Kavlifonden som delar ut överskottet från Kavliföretagen till goda ändamål, säger Dag J. Opedal, Kavlifondens styrelseordförande.

– Med Katrine Trovik stärker vi Kavlifondens styrelse med en erfaren, kompetent och professionell ledare och styrelseledamot, säger Opedal.

Han hänvisar till att Trovik, utöver en rad styrelseuppdrag i privata och offentliga företag, också har en bred erfarenhet av styrelsearbete inom humanitärt arbete, forskning och kultur, vilka är de tre huvudområdena för Kavlifondens ideella verksamhet.

– Trovik har de bästa förutsättningarna för att kunna bidra till Kavlifonden på ett viktigt sätt, både i rollen som Kavlikoncernens ägare och i det ideella arbetet där målet är att få ut mesta möjliga nytta för samhället av de medel vi delar ut till goda ändamål. Vi är otroligt nöjda med att kunna presentera henne som vår nya styrelseledamot, säger Dag J. Opedal.

Erfaren toppchef

Katrine Trovik har många års chefserfarenhet från både norskt och internationellt näringsliv, i huvudsak inom finans.

Under tio år hade hon en rad nyckelroller i ledningsgruppen för DNB Bedriftsmarked, med ansvar för näringslivsportföljen på Vestlandet. Hon ledde även DNB:s Sydamerikasatsning med finansiering av havsbruk/fiske samt energiprojekt.

Trovik är utbildad civilekonom vid Norges Handelshøyskole (NHH) och är utbildad jurist vid Universitet i Bergen. Till DNB kom hon efter att i tio år varit verksam som advokat och partner i två av Norges största affärsjuridiska advokatbyråer, med huvudsaklig inriktning på finansieringstransaktioner och bolagsrätt.

– Helt unikt

Sedan 2019 har Katrine Trovik jobbat heltid med styrelseuppdrag, primärt inom finans- och havsnäringen, men även med flera uppdrag inom kultur, forskning och ideella organisationer.

– Jag ser fram emot att bli en del av Kavlifondens styrelse. Med stiftelsen som ensam ägare av Kavlikoncernen går värdeskapandet i sin helhet till ideella ändamål. Detta är helt unikt i ett norskt sammanhang och ger mig en stark motivation att bidra med det jag kan, säger Trovik.

– Jag ser fram emot att lära känna både stiftelsen och företaget, och alla de fina medarbetare som tillsammans utgör Kavli, säger hon.

Tackar Aksel Mjøs

Trovik övertar styrelseplatsen efter Aksel Mjøs som lämnat styrelsen efter många års styrelseuppdrag i Kavlifonden och Kavlikoncernen.

Aksel Mjøs. Foto: Anne Elisabeth Naess

Mjøs invaldes i Kavli Holdings styrelse 2002 och blev styrelseledamot i Kavlifonden 2004.

– Aksel Mjøs har genom sina styrelseuppdrag i Kavlikoncernen och Kavlifonden ägnat ett betydande antal arbetstimmar åt vårt unika ägande och goda ändamål. Med stort engagemang, naturlig äkthet och hög kompetens har han i sitt arbete skapat betydande värden för goda ändamål. Vi tackar honom för en gedigen insats, säger styrelseordföranden Dag. J. Opedal.

Efter invalet av Katrine Trovik består Kavlifondens styrelse av Dag J. Opedal (styrelseordförande), Solfrid Lind, Lise Hammergren, Erik Volden och Katrine Trovik.

Foto för fri användning kan laddas ner här.

Kontaktpersoner:

Dag J. Opedal, Kavlifondens styrelseordförande.: djopedal@gmail.com / +47 900 40 460
Katrine Trovik, styrelseledamot kt@propago.no / +47 481 95 660

BAKGRUND

 • Kavlifonden är en oberoende ideell stiftelse och ensam ägare till Kavlikoncernen.
 • Varje år delar Kavlifonden ut hela överskottet från Kavlikoncernen, efter drift och utveckling, till goda ändamål.
 • Totalt har Kavlifonden delat ut 1,2 miljarder norska kronor sedan stiftelsen 1962 grundades och gjordes till ägare av Kavli av Knut Kavli, son till Kavlikoncernens grundare Olav Kavli.
 • Kavlifondens stadgar anger att den ideella verksamheten ska bidra till att främja humanitära ändamål, forskning och kultur.
 • Prioriterade tilldelningsteman under de närmaste åren är att stärka psykisk hälsa hos barn och unga samt att bidra till bra lösningar för klimat och miljö.
 • Kavlikoncernen är en av Norges största, äldsta och mest internationella livsmedelskoncerner, med livsmedelsproduktion i Norge (Kavli och Q-Meieriene), Sverige (Kavli Sverige), Finland (Kavli Suomi) och Storbritannien (Primula Cheese och Castle MacLellan), med totalt 900 medarbetare.
 • Företagen producerar livsmedel under varumärket Kavli och starka, lokala varumärken som Primula, Druvan, Eriks, Planti samt varumärken från Q-Meieriene, till marknader företrädesvis i Norden och i Storbritannien.
 • Kavlifondens styrelse ansvarar för att säkerställa efterlevnad av stiftelsens stadgar som Knut Kavli fastställde när han grundade Kavlifonden 1962.
 • Kavlifonden äger i dag hela Kavlikoncernen som ägare till 100 procent av aktierna i Kavli Holding AS som är koncernens moderbolag.
 • Kavlifondens styrelse representerar ägarskapet och är bolagsstämma i Kavli Holding AS.
 • Utöver att dela ut medel till goda ändamål, utövar styrelsen i Kavlifonden ägaruppdraget och förvaltar stiftelsens övriga medel.