21. juni 2023

Katrine Trovik nytt styremedlem i Kavlifondet

– Det er med glede vi ønsker Katrine Trovik velkommen som nytt styremedlem i Kavlifondet, som deler ut overskuddet fra Kavli-selskapene til gode formål, sier styreleder i Kavlifondet, Dag J. Opedal.

– Med Katrine Trovik styrker vi Kavlifondets styre med en erfaren, kompetent og profesjonell leder og styrearbeider, sier Opedal.

Han viser til at Trovik, i tillegg til en rekke styreverv i private og offentlige virksomheter, også har bred erfaring fra styrearbeid innen humanitært arbeid, forskning og kultur, som er de tre hovedområdene for Kavlifondets allmennyttige virksomhet.

– Trovik har de beste forutsetninger for å bli en viktig bidragsyter til Kavlifondet, både i rollen som eier av Kavlikonsernet, og i det allmennyttige arbeidet der målet er å få mest mulig nytteverdi for samfunnet ut av midlene vi deler ut til gode formål. Vi er svært fornøyde med å kunne presentere henne som vårt nye styremedlem, sier Dag J. Opedal.

Mangeårig toppleder

Katrine Trovik har mangeårig ledererfaring fra både norsk og internasjonalt næringsliv, primært innen finans.

Hun satt i ti år i en rekke nøkkelroller i toppledergruppen for DNB Bedriftsmarked, med ansvar for næringslivsporteføljen på Vestlandet. Hun ledet også DNBs Sør-Amerika-satsing med finansiering av havbruk/fiskeri samt energiprosjekter.

Trovik har siviløkonomutdannelse fra Norges Handelshøyskole (NHH), og er utdannet jurist fra Universitet i Bergen. Til DNB kom hun med blant annet ti års praksis som forretningsadvokat og partner i to av Norges største advokatfirmaer, med hovedvekt på finansieringstransaksjoner og selskapsrett.

– Unikt i norsk sammenheng

Siden 2019 har Katrine Trovik hatt styrearbeid på heltid primært innenfor finans og havnæringene, men også med flere verv innen kultur, forskning og ideelle organisasjoner.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Kavlifondets styre. Med stiftelsen som eneste eier av Kavlikonsernet går verdiskapningen i sin helhet til allmennyttige formål. Dette er helt unikt i norsk sammenheng, og gir meg en sterk motivasjon til å bidra med det jeg kan, sier Trovik.

– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med både stiftelsen og bedriften og alle de flotte folkene som tilsammen utgjør Kavli, sier hun.

Takker Aksel Mjøs

Trovik overtar vervet etter Aksel Mjøs, som gikk ut av styret etter et mangeårig virke i Kavlifondet og Kavlikonsernet.

Mjøs tiltrådte styret i Kavli Holding i 2002, og ble styremedlem i Kavlifondet i 2004.

HAR GÅTT UT: Aksel Mjøs. Foto: Anne Elisabeth Næss

– Aksel Mjøs har gjennom sine styreverv i Kavlikonsernet og Kavlifondet lagt ned et betydelig antall arbeidstimer for vårt unike eierskap og gode formål. Med stort engasjement, naturlig ekthet og høy kompetanse har han, på sin vakt, skapt betydelige verdier for gode formål. Vi takker ham for solid innsats, sier styreleder Dag. J. Opedal.

Etter valget av Katrine Trovik består styret i Kavlifondet av Dag J. Opedal (styreleder), Solfrid Lind, Lise Hammergren, Erik Volden og Katrine Trovik.

Foto til fri bruk kan lastes ned her.

Kontaktpersoner
Dag J. Opedal, styreleder i Kavlifondet: djopedal@gmail.com / +47 900 40 460
Katrine Trovik, styremedlem kt@propago.no / +47 481 95 660

BAKGRUNN

 • Kavlifondet er en uavhengig, allmennyttig stiftelse og eneeier av Kavlikonsernet.
 • Hvert år deler Kavlifondet ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet etter drift og utvikling, til gode formål.
 • Totalt har Kavlifondet delt ut 1,2 milliarder kroner siden stiftelsen i 1962 ble etablert og gjort til eier av Kavli av Knut Kavli, sønn av Kavlikonsernets grunnlegger Olav Kavli.
 • Kavlifondets vedtekter definerer at den allmennyttige virksomheten skal bidra til å fremme humanitære formål, forskning og kultur.
 • Prioriterte tildelingstemaer de neste årene er å styrke psykisk helse hos barn og unge og å bidra til gode løsninger for klima og miljø.
 • Kavlikonsernet er et av Norges største, eldste og mest internasjonale næringsmiddelkonsern med matvareproduksjon i Norge (Kavli og Q-Meieriene), Sverige (Kavli Sverige), Finland (Kavli Suomi) og Storbritannia (Primula Cheese og Castle MacLellan), med totalt 900 medarbeidere.
 • Selskapene produserer matvarer under Kavli-merket og sterke, lokale merker som Primula, Druvan, Eriks, Planti og varemerker fra Q-Meieriene, til markeder fortrinnsvis i Norden og i Storbritannia.
 • Styret i Kavlifondet er ansvarlig for å sikre etterlevelse av stiftelsesvedtektene som Knut Kavli nedfelte da han etablerte Kavlifondet i 1962.
 • Kavlifondet eier i dag hele Kavlikonsernet som eier av 100 prosent av aksjene i Kavli Holding AS, som er konsernets morselskap.
 • Styret i Kavlifondet representerer eierskapet og er generalforsamling i Kavli Holding AS.
 •  I tillegg til å tildele midler til gode formål, utøver styret i Kavlifondet eieroppgaven og forvalter stiftelsens øvrige midler.