27. maj 2024

Tillsammans för goda ändamål

"Tack vare våra framsynta grundare har Kavlifonden en helt unik möjlighet att göra skillnad, och det är viktigare än någonsin att vi tar vara på den." Les vd i Kavlifonden, Ingrid Paasches ledare i vår årsrapport 2023.

Ladda ner Kavlifondens hela årsrapport här

2023 blev ännu ett år då krig och konflikter, ekonomiska förhållanden, klimatförändringar och andra stora utmaningar präglat både enskilda människors liv och samhället i stort.

För min del blev det också året då jag fick en unik möjlighet att vara med om att skapa bra lösningar på flera av utmaningarna i och med jobbet som Kavlifondens nya vd.

Det är en ära och ett stort privilegium att få leda stiftelsen som ägare och dela ut hela överskottet från Kavlibolagen till goda ändamål.

NEW GENERAL MANAGER: Ingrid Paasche. Photo: Martin Lavik Nygaard/Kavli

Något av det allra finaste har varit att få lära känna våra samarbetspartner i projekten vi stödjer, och ta del av deras skicklighet, kompetens och brinnande engagemang för de syften de jobbar för.

Det är de som står i främsta ledet för att säkerställa att överskotten från Kavli- koncernen bidrar till att skapa positiva återverkningar i människors liv och i samhället, precis som våra grundare Olav Kavli och Knut Kavli önskade.

Det är också väldigt inspirerande att möta dem som skapar värdena, nämligen medarbetarna i Kavlikoncernens samtliga bolag. Det är otroligt fint att se hur även de motiveras och är väldigt stolta över att hela överskottet av de värden de skapar går till goda ändamål.

Sedan 1962, då Knut Kavli grundade Kavlifonden och gjorde stiftelsen till ägare av hela Kavli, har vi kunnat dela ut hela 1,3 miljarder norska kronor till humanitärt arbete, forskning och kultur.

2023 blev det totalt 50,2 miljoner norska kronor. Pengarna från försäljningen av mjukost, mjölk och andra livsmedel har bidragit till projekt både i vår egen världsdel och internationellt i länder där utmaningarna är som allra störst.

Tack vare våra framsynta grundare har Kavlifonden en helt unik möjlighet att göra skillnad, och det är viktigare än någonsin att vi tar vara på den.

För att lösa vår tids stora samhällsutmaningar måste alla krafter bidra med det de kan – både i offentlig, privat och ideell sektor. Det kommer alltid att f innas hål som välfärdsstaten ensam inte klarar att fylla. Vi måste samarbeta ännu mer och ännu bättre tvärsöver sektorer för att dra maximal nytta av de enskilda aktörernas resurser och fördelar.

Samarbete är en grundläggande värdering i Kavlifondens arbete. Vi vill på bästa möjliga sätt vara en aktiv och engagerad samarbetspartner för projekten vi stödjer, och vi samarbetar gärna och ofta med andra stiftelser, expertmiljöer och det offentliga för att uppnå goda ändamål. Samarbete är en förutsättning för att säkerställa bästa möjliga användning av Kavlifondens medel.

Särskilt stolta är vi över vårt hälsoforskningsprogram i samarbete med Stiftelsen Dam.

Guttas Campus är en av våra huvudsakliga samarbetspartner. Vi ställer oss bakom deras huvudbudskap på studielägren för pojkar som upplever utmaningar i skolarbetet:

Bäst tillsammans!