27. mai 2024

Best sammen for gode formål!

"Takket være våre fremsynte grunnleggere, har Kavlifondet en helt unik mulighet til å utgjøre en forskjell, og det er viktigere enn på lenge at vi griper den." Les hele lederen til daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche, i vår årsrapport for 2023.

Last ned Kavlifondets årsrapport 2023 her

2023 ble enda et år der krig og konflikt, økonomiske forhold, klimaendringer og andre store utfordringer har preget både enkeltmenneskers liv og storsamfunnet.

For min del ble det også det året da jeg fikk en unik mulighet til å være med på å skape gode løsninger for flere av utfordringene, gjennom jobben som ny daglig leder i Kavlifondet.

Det er en ære og et stort privilegium å få lov til å lede stiftelsen som eier og deler ut hele overskuddet fra Kavli-selskapene til gode formål.

Noe av det fineste har vært å bli kjent med våre samarbeidspartnere i prosjektene vi støtter, og erfare deres dyktighet, kompetanse og glødende engasjement for formålene de arbeider for.

NY DAGLIG LEDER: Ingrid Paasche. Foto: Martin Lavik Nygaard/Kavli

Det er de som står i førstelinjen for å sikre at overskuddet fra Kavlikonsernet bidrar til å skape positive ringvirkninger i folks liv og samfunn, slik våre grunnleggere Olav Kavli og Knut Kavli ville det.

Det er også svært inspirerende å møte de som skaper verdiene, nemlig medarbeiderne i alle selskapene i Kavlikonsernet. Det er utrolig flott å se hvordan også de motiveres og viser stor stolthet over at hele overskuddet av verdiene de skaper, går til gode formål.

Siden 1962, da Knut Kavli opprettet Kavlifondet og gjorde stiftelsen til eier av hele Kavli, har vi kunnet dele ut hele 1,3 milliarder kroner til humanitært arbeid, forskning og kultur.

I 2023 ble det totalt 50,2 millioner kroner. Hvordan midlene ble fordelt, kan du lese om i i denne rapporten. Pengene fra salget av smøreost, melk og andre gode matvarer har bidratt til prosjekter både i vår egen verdensdel, og internasjonalt i land hvor utfordringene er aller størst.

Takket være våre fremsynte grunnleggere, har Kavlifondet en helt unik mulighet til å utgjøre en forskjell, og det er viktigere enn på lenge at vi griper den.

For å løse vår tids store samfunnsutfordringer, må alle krefter bidrar med det de kan, både i offentlig, privat og frivillig sektor. Det vil alltid være hull som velferdsstaten alene ikke klarer å fylle. Vi må samarbeide enda mer, og enda bedre, på tvers av sektorer for å dra maksimal nytte av de enkelte aktørenes ressurser og fordeler.

Samarbeid er en grunnverdi i Kavlifondets arbeid. Vi vil være en best mulig, aktiv og engasjert samarbeidspartner for prosjektene vi støtter, og vi samarbeider gjerne og ofte med andre stiftelser, fagmiljøer og det offentlige for å realisere gode formål. Samarbeid er en nøkkel for å sikre best mulig utnyttelse av Kavlifondets midler.

Spesielt stolte er vi av vårt helseforskningsprogram i samarbeid med Stiftelsen Dam, som du kan lese om her.

Guttas Campus er en av våre hovedsamarbeidspartnere. Vi stiller oss bak deres hovedbudskap på læringscamp for gutter som opplever skolen som utfordrende:

Best sammen!