Next in Mind

Next in Mind är ett gemensamt initiativ från de svenska aktörerna Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation. Initiativet lanserades i oktober 2023 som ett svar på de utmaningar gällande psykisk hälsa hos unga vuxna, som alla nordiska länder upplever.

Next in Mind ska främja sociala entreprenörer med skalbara lösningar inom psykisk hälsa för unga vuxna i åldern 18–29 år genom ett omfattande inkubatorprogram samt ett påverkansarbete som stärker de sociala entreprenörernas position och möjligheter i samhället.

Kavlifonden stöttar Next in Minds inkubatorprogram för sociala entreprenörer under 2024.

Läs mer: Next in Mind (initiativets webbplats)

Reach for Change

The Inner Foundation

Tim Bergling Foundation 

Mer om det här projektet