23. november 2023

Kavlifonden i nordisk storsatsning på unga vuxnas psykiska hälsa

Next in Mind är ett gemensamt initiativ från Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation, inriktat på unga vuxnas psykiska hälsa i hela Norden. Kavlifonden är huvudsamarbetspartner i Norge.

Enligt en rapport från OECD är andelen unga vuxna i Norden med psykiska hälsoutmaningar bland de högsta i hela Europa.

Rapporten visar också att det är dubbelt så många unga vuxna som har psykiska hälsoutmaningar jämfört med den övriga befolkningen i Norden.

Detta är bakgrunden till storsatsningen Next in Mind, ett initiativ som tagits fram gemensamt av Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation.

SAMARBETSPARTNERS: Fr. v. Guro Hjetland Sundsby, vd i Reach for Change, Sofia Breitholtz, programansvarig för Next in Mind i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu samt Ingrid Paasche som är tillträdande vd i Kavlifonden, i Stockholm tidigare i höst. Foto: Reach for Change

Kavlifonden har tilldelat två miljoner norska kronor från Kavlis överskott till genomförandet av satsningens inkubatorprogram för sociala entreprenörer.

Läs mer: Söker sociala entreprenörer till nordiskt inkubatorprogram

Målet är både att förebygga och göra hjälpen vid psykisk ohälsa tillgänglig för fler unga vuxna i åldern 18–29 år genom att stötta sociala entreprenörer som erbjuder goda, skalbara lösningar inom psykisk hälsa hos målgruppen.

Next in Mind består av två huvuddelar:

 • Ett inkubatorprogram för att utveckla och skala verksamheter med lösningar för unga vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande. Programmet startar i maj 2024, och både norska, svenska, danska och finska sociala entreprenörer kan ansöka till programmet. Sista ansökningsdag är den 18 december.
 • Strategiskt påverkansarbete för att underlätta för sociala entreprenörer att bedriva sina verksamheter, integrera dem i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet samt sälja sina tjänster till relevanta kunder.

Bred involvering och fackexpertis

Next in Mind involverar både näringsliv, offentlig sektor, den akademiska världen och unga vuxna från flera nordiska länder, som därmed förenas i en kollektiv insats för ungas psykiska hälsa och välbefinnande i hela Norden.

Finska Illusian är i likhet med Kavlifonden samarbetspartner och finansiär för programmet.

En rad andra samarbetspartners bidrar med kompetens och expertkunskaper, som Kinnevik, Northzone, Bain, Ashoka, Eva Ahlström Foundation och Ing-Marie Wieselgren Foundation.

Möjliggör fler entreprenörer

– Stödet från Kavlifonden gör det möjligt för oss att bedriva programmet med det antal entreprenörer som vi har satt som mål, säger Gayatri Rathinavelu, Senior Program Manager hos Reach for Change.

– Samarbetet med Kavlifonden är också viktigt för att stärka kontakten till och närvaron på den norska marknaden samt möjliggöra bättre kontakter med potentiella intressenter och sociala entreprenörer, fortsätter Rathinavelu.

Prioriterat område för Kavlifonden

– Barn och ungas psykiska hälsa är ett av Kavlifondens viktigaste satsningsområden, säger Guro Hjetland Sundsby som är tilldelningsansvarig hos Kavlifonden.

– Vi är stolta över att vara en del av det här ambitiösa och innovativa projektet. Vi vet att det också finns många kompetenta sociala entreprenörer som skulle kunna få ut mycket av att delta i programmet. Reach for Change är en samarbetspartner som Kavlifonden har goda erfarenheter av från tidigare samarbete, berättar hon.

– Ett ändamål i Olav Kavlis anda

Kavlifonden är ensam ägare och delar ut hela överskottet från Kavlikoncernen, där Kavli och Q-Meieriene i Norge ingår. I koncernen ingår också O. Kavli AB i Sverige och Kavli Suomi i Finland, utöver Kavli UK:s Primula Cheese och Castle MacLellan i Storbritannien.

– Vår grundare Olav Kavli var en passionerad innovatör med ett stort samhällsengagemang. Han skapade en internationell livsmedelskoncern. Det här programmet har ett syfte som är helt i hans anda, säger Sundsby.

GEMENSAMT INITIATIV: Initiativtagarna på lanseringen i Stockholm i oktober 2023. Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation går samman i satsningen Next in Mind. Fr. v. Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation, Annika Sten Pärson, en av grundarna av The Inner Foundation, samt Sofia Breitholtz, vd i Reach for Change. Foto: Next in Mind

BAKGRUND – om grundarna

Bakom Next in Mind står tre stora svenska aktörer inom filantropi och socialt entreprenörskap.

Reach for Change

 • Internationell ideell organisation, grundad i Sverige 2010 av en grupp entreprenörer från näringsliv och ideell sektor
 • Arbetar för att barn och unga ska kunna nå sin fulla potential genom stöd till sociala entreprenörer i deras lokalsamhälle
 • Har gett stöd till mer än 2 000 sociala entreprenörer i 18 länder på tre kontinenter
 • Kavlifonden har tidigare stöttat Reach for Change och deras arbete för sociala entreprenörer i Etiopien och Ghana

Läs mer på reachforchange.org

The Inner Foundation

 • Svensk stiftelse som vill vara en katalysator för social förändring genom att investera i innovativa lösningar som främjar god psykisk hälsa och välbefinnande, inkludering, rättvisa och mångfald i samhället.
 • Har i dag en portfölj på över 25 investeringar fördelade på Europa, Nordamerika och Afrika.
 • Vill stärka entreprenörer som tar itu med den rådande globala sociala krisen genom att förena offentliga, privata och ideella aktörer som jobbar med hållbar mänsklig utveckling.
 • Har ett särskilt intresse för företag som har unga vuxna som målgrupp.

Läs mer på innerfoundation.org

Tim Bergling Foundation

 • Grundades till minne av den svenske musikern Tim Bergling, känd som Avicii, av hans familj efter hans självmord i april 2018.
 • Vill främja medvetenhet, kunskap och bättre tillgång till bra stöd när det gäller psykisk ohälsa och för att förebygga självmord.
 • Stöttar en rad projekt, initiativ och organisationer som jobbar för att förhindra självmord och erbjuda hjälp till dem som behöver det.
 • Har ett särskilt fokus på musik- och underhållningsindustrin, men även unga människor i allmänhet.

Läs mer på timberglingfoundation.org

KOLLEKTIV SATSNING: Fr. v. Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation, Annika Sten Pärson, en av grundarna av The Inner Foundation, samt Sofia Breitholtz, vd i Reach for Change. Foto: Next in Mind
VILL VÄNDA TRENDEN: Enligt en rapport från OECD är andelen unga vuxna i Norden som lider av psykisk ohälsa bland de högsta i hela Europa. Med Next in Mind vill initiativtagarna vända den negativa folkhälsotrenden. Här från lanseringen av initiativet i oktober 2023. Foto: Next in Mind