7. november 2023

Kavlifondet med i nordisk storsatsing for psykisk helse hos unge voksne

Next in Mind er et felles initiativ fra Reach for Change, The Inner Foundation og Tim Bergling Foundation for unge voksnes psykiske helse i hele Norden. Kavlifondet er hovedsamarbeidspartner i Norge.

I følge en rapport fra OECD, er andelen unge voksne i Norden med psykiske helseutfordringer blant de høyeste i hele Europa.

Rapporten viser også at det er dobbelt så mange unge voksne som har psykiske utfordringer sammenlignet med den øvrige befolkningen i Norden.

Dette er bakteppet for storsatsingen Next in Mind, et initiativ som er grunnlagt i fellesskap av Reach for Change, The Inner Foundation og Tim Bergling Foundation.

SAMARBEIDSPARTNERE: F. v. Guro Hjetland Sundsby, administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz, programansvarlig for Next in Mind i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu og påtroppende daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche i Stockholm tidligere i høst. Foto: Reach for Change

Hovedsamarbeidspartner i Norge

Kavlifondet er hovedsamarbeidspartner i Norge. Stiftelsen har tildelt to millioner kroner fra overskuddet fra Kavlikonsernet til gjennomføring av satsingens inkubatorprogram for sosiale entreprenører.

Programmet har nå utvidet søknadsfrist til 18. desember!

Les mer: Søker sosiale entreprenører til nordisk inkubatorprogram

Målet er både forebygge og gjøre psykisk helsehjelp tilgjengelig for flere unge voksne i alderen 18-29 år gjennom å støtte sosiale entreprenører som har gode, skalerbare løsninger innen psykisk helse hos målgruppen.

Next in Mind består av to hoveddeler:

 • Et inkubatorprogram for å utvikle og skalere virksomheter med løsninger for unge voksnes psykiske helse og velvære. Programmet har oppstart i mai 2024, og både norske, svenske, danske og finske sosiale entreprenører kan søke om opptak til programmet med søknadsfrist 18. desember.
 • Strategisk påvirkningsarbeid for å gjøre det lettere for sosiale entreprenører å drive sine virksomheter, integrere dem i det offentlige helse- og velferdssystemet og å selge tjenestene sine til relevante kunder.

Bred involvering og fagekspertise

Next in Mind involverer både næringsliv, offentlig sektor, akademia og unge voksne fra flere nordiske land, som dermed forenes til kollektiv innsats for de unges psykiske helse og velvære i hele Norden.

Finske Illusian er i likhet med Kavlifondet, samarbeidspartner og finansiør for programmet.

En rekke andre samarbeidspartnere bidrar med kompetanse og ekspertkunnskap, som Kinnevik, Northzone, Bain, Ashoka, Eva Ahlström Foundation, og Ing-Marie Wieselgren Foundation.

Muliggjør flere entreprenører

– Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig for oss å drive programmet med det antallet entreprenører som vi har satt oss som mål, sier senior programleder i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu.

– Samarbeidet med Kavlifondet er også viktig for å styrke forbindelsen og tilstedeværelsen i det norske markedet, og muliggjøre en bedre forbindelse med potensielle interessenter og sosiale entreprenører, fortsetter Rathinavelu.

Satsingsområde i Kavlifondet

– Barn og unges psykiske helse er et av Kavlifondets viktigste satsingsområder, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

– Vi er stolte av å være en del av dette ambisiøse og innovative prosjektet. Vi vet at det også er mange dyktige sosiale entreprenører som vil kunne få mye ut av å delta i programmet. Reach for Change er en samarbeidspartner som Kavlifondet har god erfaring med fra tidligere samarbeid, forteller hun.

– Et formål etter Olav Kavlis hjerte

Kavlifondet er eneeier og deler ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Konsernet består også av O. Kavli AB i Sverige og Kavli Suomi i Finland, i tillegg til Kavli UKs Primula Cheese og Castle MacLellan i Storbritannia.

– Vår grunnlegger Olav Kavli var en lidenskapelig innovatør med et stort samfunnsengasjement. Han skapte et internasjonalt matvarekonsern. Dette programmet ville nok vært et formål helt etter hans hjerte, sier Sundsby.

FELLES INITIATIV: Initiativtakerne på lanseringen i Stockholm i oktober 2023. Reach for Change, The Inner Foundation og Tim Bergling Foundation går sammen om satsingen Next in Mind. F.v: Gründer av Tim Bergling Foundation, Klas Berglink, en av grunnleggerne av The Inner Foundation, Annika Sten Pärson, og administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz. Foto: Next in Mind

BAKGRUNN – Om grunnleggerne

Det er tre store aktører innen filantropi og sosialt entreprenørskap i Sverige som står bak Next in Mind. 

Reach for Change

 • Internasjonal ideell organisasjon grunnlagt i Sverige i 2010 av en gruppe entreprenører fra ideell sektor og næringslivet
 • Arbeider for at barn og ungdom skal nå sitt fulle potensiale gjennom å støtte opp om sosiale entreprenører i deres lokalsamfunn
 • Har støttet over 2000 sosiale entreprenører i 18 land på tre kontinenter
 • Kavlifondet har tidligere støttet Reach for Change og deres arbeid for sosiale entreprenører i Etiopia og Ghana

Les mer på reachforchange.org

The Inner Foundation

 • Svensk stiftelse som søker å være en katalysator for sosial endring ved å investere i innovative løsninger som fremmer god psykisk helse og velvære, inkludering, rettferdighet og mangfold i samfunnet.
 • Har per i dag en portefølje på over 25 investeringer fordelt på Europa, Nord-Amerika og Afrika.
 • Vil styrke gründere som tar tak i den rådende globale sosiale krisen, gjennom å forene offentlige, private og ideelle aktører som jobber med bærekraftig menneskelig utvikling.
 • Er spesielt interesserte i virksomheter som har unge voksne som målgruppe.

Les mer på innerfoundation.org

Tim Bergling Foundation

 • Stiftet til minne om den verdenskjente svenske musikeren Tim Bergling, kjent som Avicii, av hans familie etter at han døde i selvmord i april 2018.
 • Vil fremme bevissthet, kunnskap og bedre tilgang til gode tjenester rundt psykisk helse og forebygging av selvmord.
 • Støtter en rekke prosjekter, inititativer og organisasjoner som arbeider for å hindre selvmord og tilby hjelp til de som trenger det.
 • Har et særlig fokus på musikk- og underholdningsindustrien, men også unge mennesker generelt.

Les mer på timberglingfoundation.org

KOLLEKTIV SATSING: F.v: Grunnlegger av Tim Bergling Foundation, Klas Berglink, en av grunnleggerne av The Inner Foundation, Annika Sten Pärson, og administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz. Foto: Next in Mind
VIL FORETA SNUOPERASJON: Ifølge en rapport fra OECD, er andelen unge voksne i Norden som sliter psykisk blant de høyeste i hele Europa. Med Next in Mind vil initiativtakerne snu den negative folkehelsetrenden. Her fra lansering av initiativet i oktober 2023. Foto: Next in Mind