7. november 2023

Vi søker sosiale entreprenører innen psykisk helse hos unge voksne

Er du sosial entreprenør med skalerbare løsninger for psykisk helse hos unge voksne? Da kan du søke på inkubatorprogrammet til den nordiske storsatsingen Next in Mind. Utvidet søknadsfrist for programmet, som er støttet av Kavlifondet, er 18. desember.

Next in Mind er et felles initiativ fra de svenske aktørene Reach for Change, The Inner Foundation og Tim Bergling Foundation. Initiativet ble lansert i oktober i år, som et svar på utfordringene rundt psykisk helse hos unge voksne som alle de nordiske landene opplever i dag.

Kavlifondet støtter Next in Minds inkubatorprogram, hvor også norske sosiale entreprenører kan søke om å få bli med.

Utvidet søknadsfrist til programmet er nå 18. desember!

Les mer: Kavlifondet med i nordisk storsatsing for psykisk helse hos unge

Next in Minds inkubatorprogram er for sosiale entreprenører med skalerbare løsninger for unge voksnes psykiske helse og velvære. De ønsker seg bedrifter både fra Sverige, Finland, Danmark og Norge.

– Vi tilbyr et dedikert entreprenørskapsprogram for 20 sosiale entreprenører som er i en fase hvor de vil utvikle og skalere virksomheten sin, sier senior programleder i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu.

Les mer: Info og søknadsskjema på Next in Minds hjemmeside

Søknadsfrist er 3. desember.

Gayatri Rathinavelu på lanseringen av Next in Mind i oktober 2023. Foto: Next in Mind

Målgruppe unge voksne 18-29 år

Programmet har oppstart i mai 2024. Overordnet mål er å bidra til god psykisk helse hos unge voksne i alderen 18-29 år i hele Norden, gjennom å støtte og legge til rette for at sosiale entreprenører på feltet får utviklet og skalert virksomheten sin.

Next in Mind er interesserte i både forebygging og løsninger som kan gjøre det lettere for unge som strever å få den støtten og hjelpen de trenger.

Både kommersielle og ideelle sosiale entreprenører kan søke.

Programmet inneholder tre hovedkomponenter:

 • Støtte og veiledning til kapasitetsbygging
 • Introduksjon til relevante nettverk lokalt og internasjonalt
 • Finansiell støtte

Next in Mind vil involvere både næringsliv, offentlig sektor, akademia og unge voksne fra flere nordiske land i arbeidet med de sosiale entreprenørene.

Finske Illusian er som Kavlifondet samarbeidspartner og finansiør. En rekke kunnskapspartnere vil bidra med sin kompetanse, blant annet Kinnevik, Northzone, Bain, Ashoka, Eva Ahlström Foundation, og Ing-Marie Wieselgren Foundation.

SAMARBEIDSPARTNERE: F. v. Kavlifondets tildelingsansvarlig, Guro Hjetland Sundsby, administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz, programansvarlig for Next in Mind i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu og påtroppende daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche i Stockholm tidligere i høst. Foto: Reach for Change

Skal drive påvirkningsarbeid

Parallelt med inkubatorprogrammet vil Next in Mind drive strategisk påvirkningsarbeid på tvers av sektorer mot relevante aktører i de nordiske landene.

Målet med påvirkningsarbeidet er å gjøre det lettere for sosiale entreprenører å drive og utvikle virksomhetene sine, å integreres i det offentlige helse- og velferdssystemet, og selge tjenestene sine til relevante kunder.

For spørsmål, kontakt:

Camilla Svedberg, kommunikasjonssjef i Reach for Change
Telefon: + 46 737 69 34 98
E-post: camilla.svedberg@reachforchange.org

FAKTA OM GRUNNLEGGERNE

Reach for Change

 • Internasjonal ideell organisasjon grunnlagt i Sverige i 2010 av en gruppe entreprenører fra ideell sektor og næringslivet.
 • Arbeider for at barn og ungdom skal nå sitt fulle potensiale gjennom å støtte opp om sosiale entreprenører i deres lokalsamfunn.
 • Har støttet over 2000 sosiale entreprenører i 18 land på tre kontinenter.
 • Kavlifondet har tidligere støttet Reach for Change og deres arbeid for sosiale entreprenører i Etiopia og Ghana.

Les mer på reachforchange.org

The Inner Foundation

 • Svensk stiftelse som søker å være en katalysator for sosial endring ved å investere i innovative løsninger som fremmer god psykisk helse og velvære, inkludering, rettferdighet og mangfold i samfunnet.
 • Har per i dag en portefølje på over 25 investeringer fordelt på Europa, Nord-Amerika og Afrika.
 • Vil styrke gründere som tar tak i den rådende globale sosiale krisen, gjennom å forene offentlige, private og ideelle aktører som jobber med bærekraftig menneskelig utvikling.
 • Er spesielt interesserte i virksomheter som har unge voksne som målgruppe.

Les mer på innerfoundation.org

Tim Bergling Foundation

 • Stiftet til minne om den verdenskjente svenske musikeren Tim Bergling, kjent som Avicii, av hans familie etter at han døde i selvmord i april 2018.
 • Vil fremme bevissthet, kunnskap og bedre tilgang til gode tjenester rundt psykisk helse og forebygging av selvmord.
 • Støtter en rekke prosjekter, inititativer og organisasjoner som arbeider for å hindre selvmord og tilby hjelp til de som trenger det.
 • Har et særlig fokus på musikk- og underholdningsindustrien, men også unge mennesker generelt.

Les mer på timberglingfoundation.org

KOLLEKTIV SATSING: F.v: Grunnlegger av Tim Bergling Foundation, Klas Bergling en av grunnleggerne av The Inner Foundation, Annika Sten Pärson, og administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz. Foto: Next in Mind
FELLES INITIATIV De tre representantene for grunnleggerne av Next in Mind på lanseringen i Stockholm i oktober 2023. F.v: Gründer av Tim Bergling Foundation, Klas Bergling, en av grunnleggerne av The Inner Foundation, Annika Sten Pärson, og administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz. Foto: Next in Mind