23. november 2023

Vi söker sociala entreprenörer inom psykisk hälsa hos unga vuxna

Är du social entreprenör med skalbara lösningar för psykisk hälsa hos unga vuxna? Då kan du söka till inkubatorprogrammet i den nordiska storsatsningen Next in Mind. Programmet stöttas av Kavlifonden och sista ansökningsdag är den 18 december.

Next in Mind är ett gemensamt initiativ från de svenska aktörerna Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation. Initiativet lanserades i oktober 2023, som ett svar på de utmaningar kring psykisk hälsa hos unga vuxna som alla de nordiska länderna upplever idag.

Kavlifonden stöttar Next in Minds inkubatorprogram, och sociala entreprenörer från hela Norden kan ansöka till programmet.

Läs mer: Kavlifonden i nordisk storsatsning på unga vuxnas psykiska hälsa

Next in Minds inkubatorprogram riktar sig till sociala entreprenörer med skalbara lösningar för unga vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande. Man hoppas på företag från både Sverige, Finland, Danmark och Norge.

– Vi erbjuder ett dedikerat entreprenörskapsprogram för 20 sociala entreprenörer som befinner sig i en fas där de vill utveckla och skala sin verksamhet, säger Gaytri Rathinavelu, Senior Program Manager hos Reach for Change.

Läs mer: Information och ansökningsblankett på Next in Minds webbplats

Sista ansökningsdag är den 18 december.

Programansvarig för Next in Mind hos Reach for Change, Gayatri Rathinavelu på lanseringen av Next in Mind i oktober 2023. Foto: Next in Mind

Målgrupp unga vuxna 18–29 år

Programmet startar i maj 2024. Det övergripande målet är att bidra till god psykisk hälsa hos unga vuxna i åldern 18–29 år i hela Norden, genom att stötta och möjliggöra att sociala entreprenörer inom området kan utveckla och skala sin verksamhet.

Next in Mind är intresserade av både förebyggande insatser och lösningar som kan göra det lättare för unga som kämpar för att få det stöd och den hjälp de behöver.

Både kommersiella och ideella sociala entreprenörer är välkomna att söka till programmet.

Programmet omfattar tre huvudkomponenter:

 • Stöd och vägledning till kapacitetsbyggnad
 • Introduktion till relevanta nätverk lokalt och internationellt
 • Ekonomiskt stöd

Next in Mind vill involvera både näringsliv, offentlig sektor, den akademiska världen och unga vuxna från flera nordiska länder i arbetet med de sociala entreprenörerna.

Finska Illusian är på samma sätt som Kavlifonden samarbetspartner och finansiär. En rad kunskapspartners bidrar med sin kompetens, bland annat Kinnevik, Northzone, Bain, Ashoka, Eva Ahlström Foundation och Ing-Marie Wieselgren Foundation.

SAMARBETSPARTNERS: Fr. v. illdelningsansvarig i Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby, vd i Reach for Change, Sofia Breitholtz, programansvarig för Next in Mind hos Reach for Change, Gayatri Rathinavelu, samt tillträdande vd i Kavlifonden, Ingrid Paasche, i Stockholm tidigare i höst. Foto: Reach for Change

Ska bedriva påverkansarbete

Parallellt med inkubatorprogrammet kommer Next in Mind att bedriva strategiskt påverkansarbete tvärsöver olika sektorer mot relevanta aktörer i de nordiska länderna.

Målet med påverkansarbetet är att underlätta för sociala entreprenörer att bedriva och utveckla sina verksamheter, att integreras i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet samt att sälja sina tjänster till relevanta kunder.

För mer information, kontakta:

Camilla Svedberg, kommunikationschef i Reach for Change
Telefon: + 46 737 69 34 98
E-post: camilla.svedberg@reachforchange.org

FAKTA OM GRUNDARNA

Reach for Change

 • Internationell ideell organisation, grundad i Sverige 2010 av en grupp entreprenörer från näringsliv och ideell sektor.
 • Arbetar för att barn och unga ska kunna nå sin fulla potential genom stöd till sociala entreprenörer i deras lokalsamhälle.
 • Har gett stöd till mer än 2 000 sociala entreprenörer i 18 länder på tre kontinenter.
 • Kavlifonden har tidigare stöttat Reach for Change och deras arbete för sociala entreprenörer i Etiopien och Ghana.

Läs mer på reachforchange.org

The Inner Foundation

 • Svensk stiftelse som vill vara en katalysator för social förändring genom att investera i innovativa lösningar som främjar god psykisk hälsa och välbefinnande, inkludering, rättvisa och mångfald i samhället.
 • Har i dag en portfölj på över 25 investeringar fördelade på Europa, Nordamerika och Afrika.
 • Vill stärka entreprenörer som tar itu med den rådande globala sociala krisen genom att förena offentliga, privata och ideella aktörer som jobbar med hållbar mänsklig utveckling.
 • Har ett särskilt intresse för företag som har unga vuxna som målgrupp.

Läs mer på innerfoundation.org

Tim Bergling Foundation

 • Grundades till minne av den svenske musikern Tim Bergling, känd som Avicii, av hans familj efter hans självmord i april 2018.
 • Vill främja medvetenhet, kunskap och bättre tillgång till bra stöd när det gäller psykisk ohälsa och för att förebygga självmord.
 • Stöttar en rad projekt, initiativ och organisationer som jobbar för att förhindra självmord och erbjuda hjälp till dem som behöver det.
 • Har ett särskilt fokus på musik- och underhållningsindustrin, men även unga människor i allmänhet.

Läs mer på timberglingfoundation.org

KOLLEKTIV SATSNING: Fr. v. Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation, Annika Sten Pärson, en av grundarna av The Inner Foundation, samt Sofia Breitholtz, vd i Reach for Change. Foto: Next in Mind
GEMENSAMT INITIATIV: De tre representanterna för grundarna av Next in Mind på lanseringen i Stockholm i oktober 2023. Fr. v. Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation, Annika Sten Pärson, en av grundarna av The Inner Foundation, samt Sofia Breitholtz, vd i Reach for Change. Foto: Next in Mind