Regler för Kavlifondens kommentarsfält

Kavlifonden uppskattar input och engagemang. Vi vill ha hög takhöjd för olika åsikter och uppfattningar, och göra det möjligt för så många som möjligt att bidra med egna synpunkter, kunskaper och perspektiv i våra kommentarsfält. Vi vill ha öppna och bra samtal, sakliga meningsutbyten och diskussioner samt konstruktiv feedback. Alla ska kunna känna sig trygga i våra kommentarsfält.

Om du lämnar en kommentar kopplat till innehåll som Kavlifonden publicerar ber vi dig därför att följa våra regler och riktlinjer. Dessa gäller på alla digitala medieplattformar som förvaltas av Kavlifonden där det finns ett kommentarsfält.

Kavlifonden förbehåller sig rätten att radera, dölja och rapportera kommentarer som bryter mot våra regler.

● Vi kräver att du kommenterar under ditt fullständiga namn i alla Kavlifondens kommentarsfält.

● Hatretorik, hets mot person och trakasserier accepteras inte.

Vi ber dig undvika:

● personangrepp eller trakasserier
● tendentiösa återgivningar eller avsiktlig feltolkning
● överdriven och onödig användning av fult språk och svordomar
● falsk information
● uppmaning till brott eller brott mot lagen där du befinner dig samt internationellt antagna lagar och förordningar
● spam (kommentarer om eller länkar till innehåll som inte är relevant för det innehåll som kommentarsfältet är länkat till, inklusive länkar till reklam, sidor för köp och försäljning eller till insamlingskampanjer)
● inlägg som identifierar framför allt barn och unga, men även andra som behöver särskilt skydd
● inlägg som avslöjar personuppgifter och privat information om dig själv eller andra

Ta ansvar

Du kan bidra till att göra kommentarsfältet till en säker plats för alla. Kavlifonden arbetar för att stärka barns och ungas psykiska hälsa och för att förebygga utanförskap och ensamhet. Vi uppmuntrar dig att vara särskilt uppmärksam på vad du skriver och hur du formulerar dig när din kommentar involverar barn och unga. Det gäller även när man omtalar utsatta människor och grupper i samhället.

● För fler råd om bra internetvett rekommenderar vi Nettvett.no och Redd Barnas internetvettsregler.

Radering, döljande av innehåll och uteslutning

Om du bryter mot våra regler och riktlinjer för att kommentera kan Kavlifonden ta bort eller dölja din kommentar och/eller förbjuda dig från att kommentera på våra sociala medier och hemsida.

Gäller Facebook: Om Kavlifonden använder funktionen för att dölja din kommentar från våra kommentarsfält, kommer kommentaren endast att vara synlig för dig och dina vänner på Facebook. Observera att vi i utgångspunkt inte modererar sådana kommentarer ytterligare.

Vid upprepade brott mot reglerna kommer vi att blockera användaren och blockera hen från alla grupper som Kavlifonden hanterar i sociala medier.

Kom ihåg att även om vi tar bort eller döljer ditt inlägg så är du själv ansvarig för det du skriver och du kan åtalas om du bryter mot lagen.

Om du ser andra kommentarer i våra kommentarsfält som du anser bryter mot våra riktlinjer, eller om du har frågor relaterade till dessa riktlinjer, vänligen kontakta oss via e-post:

kavlifondet @ kavlifondet.no