12. maj 2023

Kavlis koncernchef: – Olav och Knut Kavli var framsynta

– Olav och Knut Kavli var framsynta. De ville säkerställa att verksamheten skulle fortsätta i enlighet med deras värdegrund och de hade förmågan att se företaget i ett större perspektiv och dess möjlighet att ge tillbaka till samhället, säger Kenneth Hamnes, koncernchef i Kavli.

– Det är fint att allt fler företag tar ett samhällsansvar och skänker mer till goda ändamål. Men vi är unika eftersom vi ger bort hela överskottet, och det har vi gjort i 60 år, säger Hamnes.

Som koncernchef leder han värdeskapandet som ligger bakom varenda krona som Kavlifonden delar ut.

– I det dagliga arbetet fokuserar alla medarbetare inom Kavlikoncernen på att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Att hela företaget har ett unikt syfte skapar en stolthet som nästan går att ta på, och för mig som ledare är det förstås en extra motivation, säger han.

KONCERNCHEF: Kenneth Hamnes. Foto: Kavli Holding AS

– Alla vill göra skillnad och kunna bidra till något större, och det gör vi på Kavli varenda dag. Det är ett privilegium som betyder mycket.

Glädjetårar

Koncernchefen tycker att den direkta kopplingen mellan värdeskaparna och syftet blir extra tydlig när det är dags att dela ut de årliga medarbetargåvorna.

– Då uppfyller vi syftet med Kavlifonden på ett genuint och nära sätt som berör. Jag har sett en del glädjetårar, säger han. Det dagliga arbetet liknar nog till stor till ledningsarbetet i andra livsmedelskoncerner.

– Kavli Holdings styrelse är kommersiell och kompetent, och ställer lika höga krav som andra ägare, säger han.

– Men fler och fler inser att Kavli och Q-Meieriene ägs av Kavlifonden, och det stärker vårt varumärke enormt. De som inte känner till vårt syfte blir alltid väldigt imponerade när jag förklarar hur jag jobbar och hur vi driver företaget, säger han.

Träffar konsumenterna

– Att vi har en stiftelse som ägare, med en solid och tilltalande vision, uppskattas av konsumenterna. Starkare varumärken kommer med tiden att stärka Kavlifonden som återigen kan dela ut ännu mer pengar till goda ändamål, resonerar han.

Han poängterar att det unika ägarskapet inte innebär att koncernens hållbarhetsarbete får vila.

– Syftet är att skapa värden för goda ändamål, och det ska vi göra på ett hållbart sätt. Det anger riktningen för alla inom Kavlikoncernen, säger Hamnes.

– De naturliga förväntningarna på hållbarhet från både konsumenter och livsmedelskedjor stärker medvetenheten inom hela koncernen och stimulerar till att ställa ännu högre krav på Kavliföretagens leverantörer och partners. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och inte bara vara ett tema vi pratar om lite nu och då. Kavli har alltid agerat ansvarsfullt och med hög integritet, och det gäller också här, säger han.

Återvunnet aluminium

Hållbarhetsarbetet utvecklas och förbättras kontinuerligt. Ett av framstegen han gärna lyfter fram är Kavli BaconOst med tuber av återvunnet aluminium, som lanserades under Kavlifondens jubileumsår.

– Att återvinna aluminium kräver bara fem procent av den energi som krävs för att framställa helt nytt aluminium, förklarar han.

Kavli jobbar också för att sprida kunskap hos konsumenterna om att aluminiumtuben kan återvinnas, även den som är gjord av aluminium som redan har återvunnits.

– 2022 hade norska Aksjon Gjenvinning och projektet «Från tub till cykel» en rekorduppslutning med tusentals skolbarn i Norge, säger Hamnes stolt.

Positiv press

Han hänvisar till att dagens konsumenter har en helt annan kunskap som gör att man förväntas ta ett samhällsansvar i högre grad nu än på 1960-talet.

– Människors större medvetenhet skapar en positiv press från flera håll, menar han.

– Anställda kräver att arbetsgivaren tar ansvar, politikerna kräver att befolkningen tar ansvar och näringslivet som handlar med varandra ställer också högre krav. Allt detta gör att vi rör oss framåt och i rätt riktning. Jordens befolkning har anpassat sig i alla tider och jag tror att vi kan göra det igen. Om alla tar sitt ansvar.

Berömmer kunderna

Till skillnad från när Knut Kavli grundade Kavlifonden finns det i dag många näringslivsaktörer som tar samhällsansvaret på stort allvar.

– Och lyckligtvis är det allt fler som också följer upp sina ambitioner. Personligen tycker jag att Kavlis och Q-Meierienes kunder har tagit stora steg framåt, säger Hamnes.

Med «kunderna» syftar han här på dagligvarukedjorna. För honom står det klart:

– De ställer tuffa krav på oss, men ställer också allt tuffare krav på sig själva. Dagligvarukedjorna är också så stora företag att deras beteende har en stor påverkan på samhället. De har alla mitt stöd, säger han.

Under Kavlifondens jubileumsår vill han också ge en extra eloge till de norska Q-bönderna.

– De är alltid positiva och vet att vårt samarbete är väldigt viktigt för att vi ska kunna nå våra mål. De förtjänar ett stort tack, säger han.

Ägarskapet en bonus

Hamnes blir snabbt engagerad när han pratar om hur Q-Meieriene och de andra Kavlibolagen jobbar stenhårt för att vinna kampen om konsumenterna. Han är stolt över Kavli som ett ledande och väl ansett livsmedelsföretag med starka varumärken och en solid position på lokala marknader.

– Kavli hävdar sig bra i alla typer av rankningar, bland annat inom innovation, hållbarhet och varumärkesstyrka. Vi har en bra dialog med konsumenter och kunder, och letar ständigt efter insikter som kan omsättas till lönsam tillväxt, säger han.

Koncernchefen är klar över att Kavlikoncernens produkter ska väljas på grund av smak och konkurrenskraft.

– Konsumenterna ska välja oss varje gång. Vårt ägarskap ska vara en bonus och något utöver det man förväntar sig. Att kommunicera detta på ett smart och relevant sätt blir en viktig uppgift framöver.

– Jag har sagt det förr och säger det igen: jag vill att Kavlibolagen ska bli starkare på alla områden så att Kavlifonden kan bli ännu mer generös!

     60 ÅR FÖR GODA ÄNDAMÅL. Foto: Kavli Sverige