3. juni 2024

– Känns bra att bidra till goda ändamål i tuffa tider

Medarbetarnas insatser och starka prestationer gav ett lyckat resultat, trots ett krävande år inom Kavlikoncernen. – I tuffa tider känns det extra bra att tänka på att vi finns här för att göra skillnad för andra, säger koncernchefen Kenneth Hamnes.

Denna artikel är publicerad i Kavlifondens årsrapport 2023.

Ladda ner hela årsrapporten här

Läs mer:

Pressmeddelande: 50,2 miljoner kronor till goda ändamål 2023 från Kavlifonden

Ledare: Bäst tillsammans för goda ändamål!

– Jag är stolt över att leda ett bolag med en unik position på marknaden, och som ger hela sitt överskott vidare till goda ändamål, säger Hamnes.

Som koncernchef för Kavlikoncernen är han högste chefen för arbetet med att skapa värden som ägaren Kavlifonden kan dela ut till goda ändamål. Varje år överförs överskottet, efter drift och utveckling av bolagen, som utdelning till stiftelsen.

– Kavli finns till för att skapa positiv förändring i människors liv och i samhället. Det är vårt uppdrag, fastslår han.

KONCERNCHEF: – Vi fortsätter att jobba för att bli ännu starkare, så att Kavlifonden kan bli ännu mer generös, säger koncern- chefen Kenneth Hamnes. Foto: Kavli Holding AS

Resultatlyft

Efter ett tufft år 2022 är Hamnes glad över att kunna notera ett betydligt bättre resultat för koncernen 2023 och flera tecken på normalisering. Detta trots att även fjolåret präglades av utmaningar och omställningar i flera av bolagen.

– Stigande priser på råvaror, energi och förpackningar, och utmaningar i arbetet för att säkerställa rättvisa ramvillkor för Q-Meieriene i Norge, fortsatte att ställa väldigt höga krav på alla involverade, sammanfattar han och understryker:

– Det är de anställdas arbete, insatser och imponerande prestationer i hela koncernen som har burit frukt och skapat en positiv utveckling trots flera krävande omständigheter.

Svenska og brittiska höjdpunkter

Koncernchefen lyfter fram en bra lönsamhetsutveckling i Kavli Sverige och ett rekordår för Castle MacLellan i Skottland som två glädjande höjdpunkter för koncernen 2023.

– Kavli Sverige har snabbast av alla bolagen klarat av att normalisera intäkterna, medan Castle MacLellan har levererat sitt bästa år någonsin, säger han.

Jubileumsår för mjukost

Innovation och förbättringar är viktigt inom Kavlikoncernen, precis som det har varit ända sedan Olav Kavli grundade företaget i slutet av 1800-talet. Vid sidan av produktutveckling, står hållbarhet i dag överst på agendan för innovationsarbetet.

– Vi jobbar varje dag för att göra värdeskapandet för goda ändamål så hållbart som möjligt, säger koncernchefen.

Hamnes lyfter fram Q-Meierienes lansering av Q Klimamelk® hösten 2023 som ett viktigt steg på vägen inom det här området. Klimatmjölken är en lättmjölk med 20–30 procent lägre klimatutsläpp än traditionell lättmjölk, eftersom den produceras med metanhämmare i mjölkkornas foder.

– Q fortsätter outtröttligt sitt arbete, både för konkurrens på rättvisa villkor, mer innovation till Q-fansen, och för att fullgöra ambitionen om att bli ett klimatpositivt mejeri fram till 2023, säger Hamnes.

Rekorddeltagande i Norge

I koncernens andra norska bolag, Kavli Norge, kan han också visa på goda insatser på miljösidan under 2030. Här lyfter Hamnes fram rekorddeltagandet i Aksjon Gjenvinning bland norska skolelever.

Kampanjen arrangeras i ett samarbete mellan Forskerfabrikken, Norsk Hydro, Norsk Metallgjenvinning och Kavli Norge. Kavlifonden stödjer genomförandet av kampanjen vars mål är att få fler att sortera Kavlituben och andra metallförpackningar så att de kan återvinnas.

Hela 18 500 femteklassare deltog i kampanjen under 2023. Genom utbildning och roliga tävlingar för eleverna har de tillsammans lyckats se till att 1,6 ton aluminium samlades in till återvinning, varav 17 000 Kavlituber.

Hamnes är också stolt över Kavli Norges Dela-med-glädje-kampanj som 2023 genomfördes i samarbete med Rema 1000.

– De fick in mer än 4 000 nomineringar till lokala ändamål i hela Norge, och skapade ett fantastiskt lokalt engagemang i butikerna, säger han.

En mjukare värld i Sverige

Smak, design, innovation och konkurrenskraft ska alltid hålla samma höga kvalitet och utgöra navet i Kavlikoncernen.

– Men själva X-faktorn är ägarskapet och att hela överskottet går till goda ändamål. Det är inga privata ägare som blir rika av Kavlis verksamhet, poängterar Hamnes.

De senaste åren har alla bolag i Kavlikoncernen, i samarbete med Kavlifonden, arbetat med att utveckla sitt arbete för att göra X-faktorn mer känd.

– Den främsta framgången under 2023 är den fantastiska responsen på Kavli Sveriges kampanj «Kavli gör världen mjukare», berättar Hamnes.

– Kavli Sverige har lyckats skapa en humoristisk och modern twist på kommunikationen av vårt unika ägarskap, som verkligen gått hem hos svenska konsumenter. Kampanjen visar hur vi kan modernisera varu- märket och berätta vår unika historia på ett sätt som resonerar med dagens konsumenter, säger han.

EN MJUKARE VÄRLD: Kavli Sveriges kampanj ’En mjukare värld’ ska skapa kännedom om ägandet och att hela överskottet delas ut till välgörande ändamål. Budskapet utgår från att konsumenterna bidrar till välgörande ändamål genom att köpa Kavlis produkter. Kampanjen har haft stor framgång och vunnit flera priser i Sverige. Foto: Kavli Sverige

Dålig kännedom

Koncernchefen påpekar att alltför få känner till ägarskapet.

– Vi vet att konsumenterna vill bidra till goda ändamål genom sina vardagsinköp. Ofta säger de «hur kommer det sig att jag inte visste detta?» när de får höra om ägarskapet och att hela överskottet går till goda ändamål. Vi ska fortsätta satsa på och vidareutveckla det här synlighetsarbetet under åren som kommer, lovar han och tillägger:

– Det är en god cirkel. Kännedom om ägarskapet ger ökad preferens hos konsumenterna, något som återigen leder till ökat överskott för goda ändamål.

FICK MATRÄDDARPRIS: Maträddarpriset från Q-Meieriene delas ut till Havila Kystruten. Sedan 2018 har Q-Meieriene delat ut mer än 30 maträddarpriser. Maträddning prioriteras också i Kavlifondens satsning på klimat och miljö. Foto: Martin Lavik Nygaard/Kavli Norge

Fler ser på ägarskapet

Mer än 60 år efter att Knut Kavli, son till grundaren Olav Kavli, gjorde Kavli- fonden till ägare av hela Kavli, applåderar Hamnes en utveckling där fler i näringslivet skulle göra samma sak.

– Våra grundare var pionjärer inom f ilantropiskt tänkande och agerande. Det är inspirerande att flera tongivande bolag och ägarmiljöer nu ser att stiftelseformen är ett spännande sätt att ta samhällsansvar på, säger Hamnes och hänvisar till att både Patagonia® och Ferd har annonserat att de kommer att ändra organisationsform.

Han har inga tvivel om att det kommer att innebära flera vinster för bolagen.

– Det ger egen stolthet och motivation att arbeta i ett bolag som har som enda syfte att maximera värden för goda ändamål och ge tillbaka till samhället, säger han och fortsätter:

– I tuffa tider känns det extra bra att tänka på att vi faktiskt gör skillnad, och det tror jag också konsumenterna uppskattar.

Jubileumsår

2024 ser ut att kunna bli ett år med en massa spännande innovationer och många produktnyheter. Det är också ett stort jubileumsår: 2024 är det 100 år sedan Olav Kavli lanserade sin största succé – Kavli mjukost. Den innovativa norrmannen var först i världen med att kunna erbjuda en mjuk och smakfull mjukost under varumärket Primula.

– Alla Kavlibolagen ska ta fram jubileumsvarianter och bjuda in konsumenterna för att fira, säger Hamnes och påminner om att mjukosten fortfarande är flaggskeppet i koncernens produktportfölj:

– Här är det bara att följa med. 2024 blir ett bra år!