10. mars 2022

– Alla barn kan bli en resurs i sitt lokalsamhälle

Alla barn har potential att bli en kreativ och produktiv medborgare som bidrar till positiva förändringar i sitt eget lokalsamhälle. Det menar den sydafrikanska organisationen LEAP som nyligen fick 6,4 miljoner norska kronor från Kavlifonden.

Alla bilder: Elever vid Leap Science And Math Schools

Det nya samarbetsavtalet kommer säkerställa att nära 170 unga sydafrikaner får tillgång till kvalitetsutbildning under de kommande åren.

– Vi är glada över att ingå detta nya avtal, och ser fram emot ytterligare två år av nära samarbete med LEAP, deras studenter och framstående medarbetare. Det har varit ett privilegium att följa LEAP i några år nu. Insatsen de lägger ner, filosofin bakom och de prestationer de uppnår fortsätter att imponera, säger Inger Elise Iversen, vd för Kavlifonden.

– En fantastisk gåva

LEAP Science and Maths Schools är en oberoende organisation som erbjuder gratis gymnasieutbildning av hög kvalitet för barn från sydafrikanska townships.

Alla elever kommer från mycket svåra uppväxtmiljöer, och skulle normalt aldrig ha tillgång till bra utbildning. Målet är att få så många som möjligt av eleverna att nå resultat på skolan som kvalificerar dem till högre utbildning och öppnar upp för goda framtidsmöjligheter.

Sedan 2016 har Kavlifonden årligen stöttat 120 LEAP-studenter. För 2020 och 2021 utökades antalet till 167 elever.

– Vi är mycket glada över att få ytterligare ekonomiskt stöd från Kavlifonden. Alla vi i ”LEAP-familjen” firar denna fantastiska gåva, säger Anthony Galloway, styrelseordförande för LEAP Science and Maths Schools.

Läs mer: Trapper opp for ungdom i Sør-Afrika (På norska)


VÄL PRESTERAT: En av LEAP:s topppresterande studenter 2021 vid LEAP 1-skolan i Langa, Kapstaden, visar stolt upp sitt avgångscertifikat med enastående resultat. Foto: LEAP

Förändringsagenter

Varje LEAP-skola har ett nära samarbete med de offentliga lokala skolorna, och parterna väljer ut motiverade elever utifrån goda attityder, inte i första hand utifrån akademiska resultat.

Målgruppen är först och främst unga från så kallade ”townships”, fattiga stadsdelar med många och tunga sociala utmaningar, där stora delar av den svarta och färgade befolkningen i Sydafrika bor.

Med stöd av kvalificerade och engagerade lärare får eleverna extra akademisk uppföljning för att rätta till det de saknar när de kommer till skolan. Tonvikten läggs också på att eleverna utvecklas personligen, så att de med tiden kan bidra till positiv förändring i sitt eget lokalsamhälle.

– Vi har stor tilltro till LEAP:s upplägg, där eleverna möts som individer som får både utbildning och allsidig vägledning för att möta livets utmaningar och möjligheter, säger Iversen i Kavlifonden.


FIRANDE: Avgångseleverna firar sina diplom på LEAP 4 School, Diepsloot, Johannesburg, i januari i år. Foto: LEAP

Hela barnets utveckling

LEAP-modellen fokuserar på ”hela barnet” med målet att hjälpa eleverna så att de kan fortsätta med akademiska studier när de tar examen från LEAP. De får också utvecklas till motståndskraftiga, medvetna, mogna unga vuxna som kan bli ledare i sitt lokalsamhälle i framtiden.

– Att Kavlifonden har godkänt ett nytt tvåårigt avtal påvisar styrkan och kraften i den relation som har utvecklats mellan LEAP och Kavlifonden sedan 2016, säger Anthony Galloway.

Undervisning via WhatsApp

Pandemin var en utmanande situation för LEAP och eleverna. För att kunna fortsätta undervisningen valde LEAP att underlätta undervisningen via WhatsApp.

De flesta eleverna hade tillgång till en mobiltelefon, men flera saknade både wifi och dator hemma. De få elever som saknade mobiltelefon tilldelades en av skolan för att kunna följa undervisningen.

Skolans arbete och resultat med hjälp av WhatsApp har väckt stor uppmärksamhet. Åtgärden utvärderas nu av National Education Consortium Trust i Sydafrika för eventuell användning i offentliga skolor.

– Vi uppskattar verkligen Kavlistödet genom pandemin. Det gjorde det möjligt att stötta våra unga i en svår tid. Genom arbetet med att skapa förändringsagenter kan vi påverka samhället i tillägg till att uppnå enastående akademiska resultat i våra skolor, säger Galloway.

LEAP arbetar ständigt med att förbättra sina program och utveckla nya. Skolan har nyligen etablerat ett Living Learning Laboratory för att främja FN:s hållbarhetsmål 15: Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystem.

En av aktiviteterna är att odla och plantera en växt som heter ”Spekboom” som är unik för Sydafrika, med mycket goda egenskaper för att fånga upp kol i jorden.

– Att arbeta tillsammans mot vårt gemensamma mål om social förändring genom utbildning är ett verkligt win-win-partnerskap. Att stärka unga människor så att de kan bli ledare i sitt samhälle och aktivt bidra till att lyfta människor ur fattigdom – det gör all tid, ansträngning, hårt arbete, engagemang och ekonomiska investeringar värt det, säger Anthony Galloway.

Bra resultat

  • Avhoppen bland elever i offentliga skolor under pandemin var så hög som 40 procent, medan LEAP-skolorna inte förlorade en enda elev.
  • LEAP har också lyckats upprätthålla goda akademiska resultat, medan offentliga skolor har haft en nedgång i sina resultat.
  • Sedan starten 2005 har i genomsnitt 94 procent av LEAP-eleverna gått tre år på gymnasiet. Drygt 65 procent är fortfarande på kandidatnivå medan 25 procent fortsatt med ytterligare studier.

Det här är LEAP

  • LEAP erbjuder en interaktiv, deltagande undervisningsform med fokus på problemlösning, i motsats till den typiska tavelbaserade undervisning som finns i de flesta townshipskolor.
  • Extra tid läggs på kärnämnen som matematik, natur- och samhällsvetenskap och engelska.
  • Klasserna är små, med mindre än 25 elever i varje klass. (I de flesta townshipklasser är det över 40 elever per klass).
  • LEAP-modellen kan kopieras och sex LEAP-skolor är nu i drift i tre olika provinser i Sydafrika. Alla uppnår extraordinära resultat.

Läs mer: Zodwa’s plan (På norska)

Läs mer: Bevilger fire millioner til utdanning i Sør-Afrika (På norska)

 


SJUNGANDE ELEVER: Studentkören på LEAP 1 School i Kapstaden sjunger och firar att de tagit examen, hösten 2021. Foto: LEAP

 


DIPLOM: Flickor på LEAP 1 School i Kapstaden med intygen som visar att de har avslutat gymnasiet i januari i år. Foto: LEAP


KRAM OCH GRATTIS: Glada elever gratulerar varandra till diplomet och att de klarat gymnasiet. Kapstaden, januari i år. Foto: LEAP