12. april 2018

Trapper opp for ungdom i Sør-Afrika

Kavlifondet har besluttet å utvide sitt samarbeid med LEAP Science and Math Schools i Sør-Afrika. Den nye avtalen vil sikre 120 unge tilgang til kvalitetsutdanning i årene som kommer.

– Å motta økonomisk støtte av dette omfanget fra Kavlifanget er fantastisk, og hele «LEAP-familien» feirer denne fantastiske gaven, sier Anthony Galloway, leder for finansiering for LEAP Science og Math School.  Partene har blitt enige om et samarbeid der LEAP mottar seks millioner kroner i støtte fra Kavlifondet for 2018 og 2019. Midlene vil gi skoleplass til 120 LEAP-studenter i perioden.

Helhetlig tilnærming

LEAPs utdanningsmodell fokuserer på «whole child development», at skolegangen skal gi barna en helhetlig utvikling. Målet er gjøre elevene til både akademisk kvalifiserte studenter og personlig balanserte, godt rustet følelsesmessig rustede, sosialt modne, unge voksne som kan bli ledere i sine lokalsamfunn.

– At Kavlifondet har godkjent en ny toårig avtale, viser styrken og kraften i forholdet mellom LEAP og Kavli Trust siden 2016, sier Anthony Galloway.

Felles verdier

– Partnerskapet vårt er basert på felles verdier og et felles engasjement for å forandre livet til vanskeligstilte barn gjennom høykvalitets utdanning. Å inngå en ny avtale som øker støtten til LEAP er et vitnesbyrd om tilliten, troen, oppfatningene og integriteten vi har til felles, og det verdsetter og hyller vi, sier Galloway.

– Vi er glade for å kunngjøre den nye avtalen og ser frem til ytterligere to år med nært samarbeid med LEAP, studentene og den fremragende staben deres. Vi tror sterkt på viktigheten av LEAPs rolle i utdanningskrisen i Sør-Afrikas underpriviligerte samfunn, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

100 prosent bestått

Hun fremhever historikken med vedvarende, utmerkede resultater siden 2004. En av flere helt ferske suksesshistorier er avgangskullet 2017 ved LEAP 4-skolen i Diepsloot, Cape Town, som nylig ble den første klassen ved LEAP 4 der alle bestod og fikk artium.

– Dette er spesielt fantastisk deres bakgrunn tatt i betraktning, sier Inger Elise Iversen.

Kavlifondet i Sør-Afrika

Like før jul i fjor besøkte administrasjonen og styret i Kavlifondet besøkte LEAP-skoler i townshiper i Johannesburg og Cape Town.
– Vi var dypt imponert over både studenter og lærere på skolene, og lærte mye av samtalene med studentene som viste oss rundt på skolens lokaler. Vi kom tilbake til Norge rikere og inspirert, og enda mer stolte av å være en del av LEAP-familien sier Inger Elise Iversen.

Langa er en av de fattigste og mest underprivilegerte bydelene i Cape Town. Arbeidsledighet, fattigdom, vold, rusmisbruk og andre sosiale problemer er utbredt, og det offentlige skolesystemet er svært dårlig utrustet. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet


Kavlifondet ble guidet rundt av Lungiswa, som er tidligere lEAP-elev. Nå jobber hun som ansvarlig for arrangementer ved skolen og bidrar til frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, Langa i Cape Town. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Trygghet og selvtillit

– Den nye avtalen gir oss trygghet og sikkerhet. Sammen med andre viktige LEAP-donorer, skaper den et økonomisk fundament som gjør at LEAP-ledere og ansatte kan fokusere på deres kjerneformål: å gi studentene den beste utdanningen de kan, sier Anthony Galloway.

– Vi håper å fortsette å jobbe sammen i mange år for vårt gjensidige engasjement for å forbedre livene til de som ikke klarer det på egen hånd. Han håper også at den nye avtalen også fungerer som et eksempel og inspirasjon for andre.

– Målet vårt er å bruke dette eksemplet for å generere flere lignende donasjoner i de kommende månedene og årene på veien mot å oppnå langsiktig økonomisk bærekraft, sier Anthony Galloway.

Toppbilde: De tre LEAP-studentene fra venstre er Sibusiso Khumalo, Zodwa Ntshebe og Lihle Pokolo. Alle tre er elever ved LEAP-skolen i Langa i Cape Town. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

BAKGRUNN – Resultater fra avgangsklassene ved LEAPs skoler i 2017

• 94 prosent bestod artium

• Dette er 19 prosent bedre enn det nasjonale gjennomsnittet på 75 prosent

• To skoler, LEAP 4 og LEAP 5, hadde en beståttrate på 100 prosent

• 71 prosent kvalifiserte seg for å komme inn på et bachelorstudie ved et universitet, noe som er det høyeste antallet i LEAPs historie

• 90 prosent kvalifiserte seg for høyere utdanning ved et universitet eller teknisk utdanning på universitetsnivå