19. desember 2017

Zodwas plan

Zodwa (17) har en plan. Hun vil hjelpe barn og unge i nabolaget sitt i Cape Town i Sør-Afrika. – Og så vil jeg starte min egen bedrift, sier hun.

Tekst og foto: Hanne Eide Andersen

– Mitt største ønske er å hjelpe barn og unge som har det vanskelig hjemme, sier Zodwa.

17-åringen har akkurat guidet oss rundt på skolen like ved Langa township, i Cape Town i Sør-Afrika. På kyndig vis har hun orientert om hva de ulike klasserommene brukes til, og hverdagen ved skolen som kalles LEAP 1.

Zodwa og to skolekamerater fra LEAP 1 School. 

Ekstraordinære resultater

Skolen drives av LEAP Science and Maths Schools, den uavhengige, ideelle organisasjonen som Kavlifondet inngikk partnerskap med i 2016. Organisasjonen ble grunnlagt av den tidligere lærer og rektoren, sørafrikanske John Gilmour. LEAP 1 i Langa ble åpnet i 2004 og er den første og eldste av alle LEAP-skolene. Totalt har LEAP i dag seks skoler i tre forskjellige provinser i Sør-Afrika.

– Ved alle våre skoler oppnår elevene våre ekstraordinære resultater, langt over gjennomsnittet for de offentlige skolene i Sør-Afrika, sier John Gilmour.

For eksempel oppnår 50 prosent av LEAPs elever gode nok karakterer til å komme inn på bachelorprogram på universitetet, mens bare rundt fem prosent av elevene i den offentlige skolen oppnår det samme.

Store forskjeller

LEAP 1 ligger like ved den katolske kirken St. Francis, i området som kalles Pinelands. Her er det både priviligerte bydeler og fattige townships.

”Township” brukes som betegnelse på bydelene hvor apartheidregimet tvang den svarte befolkningen til å bo, i fattigdom, med dårlig tilgang til grunnleggende tjenester som helsetilbud og utdanning.

Det er fremdeles flest hvite som bor i de privilegerte bydelene, og kun svarte som bor i townshipene hvor fattigdom og arbeidsledighet, høy kriminalitet, vold og andre sosiale problemer er utbredt.

Mens de privilegerte har råd til privatskoler, er de fattige henvist til offentlige skoler hvor det meste mangler. Sør-Afrikas utdanningssystem er blant de mest mangelfulle i hele Afrika.

– Veldig mange går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive ordentlig, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Sammen med styret i Kavlifondet var hun nylig på studietur og besøkte både LEAP og andre utdanningsprosjekter som Kavlifondet støtter i Sør-Afrika.

Satser på Sør-Afrika

Kavlifondet har bevilget fire millioner kroner til LEAP i perioden 2016 – 2018. LEAP er et av tre utdanningsrelaterte prosjekter som får støtte av Kavlifondet i Sør-Afrika.

– Vi har valgt en bred satsing på utdanning i Sør-Afrika fremover, sier Inger Lise Iversen i Kavlifondet, og påpeker at Sør-Afrika er et rikt land hvor de fleste burde ha

mulighet til å få ordentlig utdanning og fremtidsmuligheter.

– Dessverre henger gamle strukturer og forskjeller som ble utviklet under kolonistyre og apartheidsystemet igjen, og gjør at det i praksis er svært mange barn og unge som frarøves sin rett til utdanning. Det gjelder nesten uten unntak svarte, og disse forskjellene er veldig opprørende. Vi håper at vår satsing på alternative og supplerende utdanningsinstitusjoner kan bidra til å utjevne noe av urettferdigheten, sier Inger Elise Iversen.

Psykososial støtte

Alle LEAPs skoler er offentlig godkjente, og elevene tar de samme eksamenene som elever ved offentlige skoler. Men Zodwa og andre LEAP-elever har en lengre skoledag, fra klokken 08.00 til 17.00. I kjernefag som matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk har de dobbelt så mye undervisning.

– Gjennom hele LEAP-løpet får elevene ekstra faglig oppfølging og psykososial støtte.

Undervisningen er interaktiv, deltagende og med fokus på problemløsning, forteller Inger Elise Iversen.
– Det sosiale, emosjonelle og psykologiske vektlegges sterkt, og det er viktig for disse ungdommene som lever under vanskelige forhold i townshipene, sier Inger Elise Iversen.

Må jobbe frivillig

Et annet viktig element, er at alle LEAP-elever forplikter seg til å utføre frivillig arbeid i sine lokalsamfunn. Dette er både for å bygge motivasjon, gjennomføringsevne og ansvarsfølelse. Mange får også verdifull arbeidstrening gjennom det frivillige arbeidet.

– Målet med den helhetlige tilnærmingen er at de skal bli unge ledere og forandringsagenter som bidrar til utviklingen av sine lokalsamfunn. LEAP har et stort fokus på tiltak som skal få de unge til å bli i sitt lokalsamfunn også når de har fullført utdannelsen, sier Inger Elise Iversen.

Livsorientering

En viktig del av LEAPs metode er daglige timer i ”life orientation” – livsorientering. Her får elevene psykososial støtte, og undervisning som skal bygge selvbilde, motivasjon og personlig utvikling. De får satt ord på vanskelige hjemmeforhold og psykisk tøffe perioder, men også delt gleder, oppturer og drømmer. Zodwa elsker disse timene.

– Første gang jeg deltok i en slik time ble jeg helt overveldet. Jeg hadde aldri snakket om følelsene mine på den måten før. Ingen hadde spurt meg om hvordan jeg hadde det. Jeg ante ikke hvor viktig det er at noen bare lytter til deg og gir råd, sier Zodwa.

Livsorienteringstimene skal være en støtte for elevene som hjelper dem med å stå løpet ut, selv om livet i townshipene kan være veldig tøft.
– De timene betyr alt, mener Zodwa.
– Der får vi snakket ut om alt som er vanskelig. Da er det lettere å fortsette å være på skolen. Hele livet blir lettere.

Vil starte egen bedrift

Alle eksamener for høstsemesteret er vel gjennomført når Kavlifondet er på besøk. Nå har elevene juleferie frem til nyttår, og Zodwa gleder seg til å besøke bestefaren som bor et stykke unna Cape Town. I januar bærer det tilbake til klasserommet og

nye utfordringer på veien mot målet: Å kunne hjelpe andre barn og unge i townshipene.

– Jeg vil spesielt hjelpe de som har det vanskelig hjemme, og særlig de foreldreløse eller andre som ikke kan bo hjemme. Jeg vet hvordan det er å ha problemer hjemme, sier Zodwa.

– Men det er vanskelig å leve av å bare hjelpe andre. Man tjener ikke godt som sosialarbeider. Derfor skal jeg starte min egen bedrift og bli forretningskvinne, smiler hun.

– Det er de to tingene jeg drømmer mest om.

Les mer om LEAP og deres program her >

LEAPs hjemmesider finner du her > 


Langa Township ligger i Cape Flats-distriktet i Cape Town. De fleste som bor her har ikke råd til privatskoler, og det offentlige skoletilbudet er mangelfullt.  

Kavlifondets styre og administrasjon var nylig på programbesøk i Sør-Afrika og møtte både ledelse, lærere og elever hos LEAP Science and Math Schools.