10. mars 2022

– Alle barn kan bli en ressurs i sitt lokalsamfunn

Alle barn kan bli en kreativ og produktiv medborger som bidrar til positive endringer i sitt eget lokalsamfunn. Det er en grunntanke hos LEAP Science And Math Schools, som er tildelt 6,4 millioner kroner fra Kavlifondet til sitt arbeid med å gi ungdom kvalitetsutdanning i Sør-Arika.

Alle foto: Elever ved LEAP Science And Math Schools

Den nye samarbeidsavtalen vil sikre nærmere 170 unge sørafrikanere tilgang til kvalitetsutdanning i 2022-2023.

– Vi er glade for å inngå denne nye avtalen, og ser frem til ytterligere to år med tett samarbeid med LEAP, deres studenter og fremragende ansatte. Det har vært et privilegium å følge LEAP i noen år nå. Innsatsen de legger ned, filosofien bak og prestasjonene de oppnår, fortsetter å imponere, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– En fantastisk gave

LEAP Science and Maths Schools er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis kvalitetsutdanning på videregående nivå for barn fra sørafrikanske townships.

Alle elevene kommer fra svært vanskeligstilte oppvekstmiljøer, og ville normalt aldri ha tilgang til god utdanning. Målet er å få så mange av elevene til å oppnå resultater på skolen som kvalifiserer dem til høyere utdanning og åpner for gode fremtidsmuligheter.

Siden 2016 har Kavlifondet årlig støttet 120 LEAP-studenter. For 2020 og 2021 ble antallet økt til 167 studenter. Det vil si at totalt siden 2016 har overskuddet fra Kavli gitt 1148 unge sørafrikanere mulighet til videregående utdanning.

– Vi er svært glade for å motta ytterligere økonomisk støtte fra Kavlifondet. Alle vi i «LEAP-familien» feirer denne fantastiske gaven, sier Anthony Galloway, en av grunnleggerne av LEAP Science and Maths Schools.

Les mer: Trapper opp for ungdom i Sør-Afrika

GODT PRESTERT: One of LEAP’s top-achieving Matric (Grade 12) students of 2021 at the LEAP 1 School in Langa, Cape Town, proudly showing her Matric certificate with outstanding results. Photo: LEAP

Velger motiverte elever

Hver LEAP-skole samarbeider tett med de offentlige nærskolene, og partene velger ut motiverte elever basert på gode holdninger, ikke først og fremst på grunnlag av faglige resultater.

Målgruppen er først og fremst ungdom fra de såkalte “townshipene”, fattige bydeler med mange og tunge sosiale utfordringer, hvor store deler av den svarte og fargede befolkningen i Sør-Afrika lever.

Med støtte fra kvalifiserte og engasjerte lærere får elevene ekstra faglig oppfølging for å rette opp det de mangler når de kommer til skolen. Det legges også vekt på at elevene skal utvikle seg personlig, slik at de med tiden kan bidra til positive endringer i egne lokalsamfunn.

– Vi har stor tro på LEAPs tilnærming, der elever blir møtt som individer som både får utdanning og helhetlig veiledning for å møte livets utfordringer og muligheter, sier Iversen i Kavlifondet.

FEIRING: Avgangselevene feirer vitnemål ved LEAP 4 School, Diepsloot, Johannesburg, i januar i år. Foto: LEAP

Hele barnets utvikling

Modellen til LEAP fokuserer på «hele barnet» med mål om å bistå elevene så de kan fortsette med akademiske studier når de uteksamineres fra LEAP. De får også utvikle seg til å bli motstandsdyktige, bevisste, modne unge voksne som kan bli ledere i lokalsamfunnet sitt i framtiden.

– At Kavlifondet har godkjent en ny toårig avtale, viser styrken og kraften i forholdet som har utviklet seg mellom LEAP og Kavlifondet siden 2016, sier Anthony Galloway.

Undervisning via WhatsApp

Pandemien var en utfordrende situasjon for LEAP og elevene. For å kunne fortsette undervisningen valgte LEAP å tilrettelegge undervisningen via WhatsApp.

De fleste elevene hadde tilgang til mobiltelefon, men flere manglet både wifi og datamaskin hjemme. De få elevene som ikke hadde mobiltelefon, ble tildelt en av skolen for å kunne følge med på undervisningen.

Skolens arbeid og resultater ved bruk av WhatsApp har vakt mye oppmerksomhet. Tiltaket blir nå evaluert av National Education Consortium Trust i Sør-Afrika for mulig bruk i den offentlige skolen.

– Vi setter stor pris på Kavli-støtten gjennom pandemien. Den gjorde det mulig å støtte ungdommene våre i en vanskelig tid. Gjennom arbeidet med å skape endringsagenter kan vi påvirke samfunnet i tillegg til å oppnå fremragende akademiske resultater på skolene våre, sier Galloway.

Ny lærelab for bærekraft

LEAP jobber stadig med å forbedre programmene sine og utvikle nye. Skolen har nylig etablert et Living Learning Laboratory for å fremme FNs bærekraftsmål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer.

En av aktivitetene er å dyrke og plante en plante kalt «Spekboom» som er unik for Sør-Afrika, med svært gode egenskaper for å fange karbon i jorda.

– Å jobbe sammen mot vårt felles formål om sosiale endringer gjennom utdanning er et ekte vinn-vinn-partnerskap. Å styrke unge slik at de kan bli ledere i samfunnet sitt og aktivt bidra til å løfte folk fra fattigdom – det gjør all tiden, innsatsen, det harde arbeidet, engasjementet og de økonomiske investeringene verdt det, sier Anthony Galloway.

Gode ​​resultater

  • Frafallet blant elever i offentlige skoler under pandemien var så høyt som 40 prosent, mens LEAP-skolene ikke mistet en eneste elev.
  • LEAP har også klart å opprettholde gode akademiske resultater, mens offentlige skoler har hatt en nedgang i sine resultater.
  • Siden oppstarten i 2005 har gjennomsnittlig 94 prosent av LEAP-studentene fullført tre års videregående skolegang. Drøyt 65 prosent har fortsatt på bachelornivå, mens 25 prosent har fortsatt med ytterligere studier.

Dette er LEAP

  • LEAP tilbyr en interaktiv, deltakende undervisningsform med fokus på problemløsning, i motsetning til den typiske tavlebaserte undervisningen man finner i de fleste township-skoler.
  • Det brukes ekstra tid på kjernefag som matematikk, natur- og samfunnsfag og engelsk.
  • Klassene er små, med mindre enn 25 elever i hver klasse. (I de fleste township-klasser er det over 40 elever per klasse).
  • LEAP-modellen kan kopieres, og seks LEAP-skoler er nå i drift i tre forskjellige provinser i Sør-Afrika. Alle oppnår ekstraordinære resultater.

Les mer: Zodwa’s plan

Les mer: Tildeler fire millioner til utdanning i Sør-Afrika

 

SYNGENDE ELEVER: Elevkoret ved LEAP 1 School i Cape Town synger og feirer at de har tatt eksamen artium, høsten 2021. Foto: LEAP

 

VITNEMÅL: Jenter ved LEAP 1 School i Cape Town med vitnemålene som viser at de har fullført videregående skole i januar i år. Foto: LEAP

 

KLEM OG GRATULASJONER: Glade studenter gratulerer hverandre med vitnemålet og fullført videregående skole. Cape Town, januar i år. Foto: LEAP