3. juni 2016

Bevilger fire millioner til utdanning i Sør-Afrika

Ethvert barn, uansett hvor fattig det er, har evnen til å ta høyere utdanning hvis det får god grunnutdanning og nok støtte. Det mener den sørafrikanske organisasjonen LEAP, som nylig mottok fire millioner fra Kavlifondet.

LEAP SCHOOL HR-18

Tekst: Teresa Grøtan
Foto: LEAP

LEAP Science and Math Schools er en uavhengig, ikke-profittbasert organisasjon som tilbyr gratis kvalitetsutdanning på videregående skole til barn som kommer fra svært fattige kår i sørafrikanske townshiper.

LEAP ble etablert av John Gilmour i 2004. I dag har organisasjonen, som startet med én skole og 73 elever, seks skoler med nærmere 1000 elever.

Anthony Galloway var del av teamet som grunnla organisasjonen og fungerte som styreleder fra 2003-2011. Han er også en nær venn av John Gilmour. I dag jobber han som forretningskonsulent og som frivillig fund-raiser for organisasjonen. Vi sendte ham noen spørsmål om LEAP:

LEAP SCHOOL HR-69

Hvorfor ville John Gilmour starte LEAP?

John jobbet som lærer og rektor fra 1977 til 2002. I tillegg til å være en eksepsjonelt dyktig lærer og leder, har John en stor samvittighet, og det plaget ham alltid at barn fra svært fattige townshiper i Sør-Afrika ble nektet muligheten til å nå sitt fulle potensial på grunn av manglende tilgang til god utdanning.

Da han ble pensjonist i 2002, utformet han denne lokalbaserte, gratis, videregående skole-modellen for å gi fattige elever en ny mulighet.

Hva er bakgrunnen for at skolene i townshipene er så dårlige?

Under apartheid (grovt sett fra 1954 da Bantu Education Act ble vedtatt fram til 1994 da African National Congres under Nelson Mandela vant det første demokratiske valget) sørget det hvite nasjonalistpartiet for at svarte sørafrikanere bare fikk tilgang til svært dårlig utdanning, og at de ble tvunget til å leve i townshiper i urbane strøk.

Disse townshipene var karakterisert av overbefolkning, svært dårlig infrastruktur, narkotika og gjenger, kriminalitet, vold og sjokkerende lavt nivå på utdanningen.

Dessverre har ikke så mye endret seg siden 1994.

Sosiale forskjeller eksisterer over hele verden. Det unike i Sør-Afrika er at som en konsekvens av apartheid har majoriteten av befolkningen svært dårlige forutsetninger, mens minoriteten har gode forutsetninger.

Hvis ikke noen griper inn, vil arven etter apartheid følge oss til evig tid. LEAP vil følge Nelson Mandelas ord: ”Utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å forandre verden.”

John har alltid vært seg bevisst at LEAP ikke kan tilby en endelig løsning på utdanningskrisen i townhipene i Sør-Afrika. Men han tror at endring kan komme på lang sikt, ”ett barn om gangen, ett klasserom om gangen og et lokalsamfunn om gangen.”


Boy ruling lines

Hva er forskjellen på denne modellen sammenlignet med offentlige skoler, og hvordan har modellen blitt utviklet?

John utviklet LEAP-modellen og har ledet utviklingen og veksten siden starten. Gjennom hele LEAP-løpet får elevene ekstra akademisk oppfølging for å rette på de alvorlige manglene de kommer til skolen med. De får også mye støtte for å utvikle sin personlige bevissthet og gjøre dem i stand til å bli unge ledere og forandringsagenter i sine lokalsamfunn.

Selv om LEAP-elever tar de samme eksamenene som andre elever på offentlige skoler, er det en rekke forskjeller:

  • LEAP-elever har en ekstra lang skoledag fra 08.00 til 17.00
  • De har dobbel-tid i kjernefag som matematikk, natur- og samfunnsfag og engelsk.
  • Klassene er små, med mindre enn 25 elever i hver klasse. (I de fleste township-klassene er det over 40 elever per klasse)
  • LEAP følger en interaktiv, deltagende form for undervisning med fokus på problem-løsning, i motsetning til den typiske tavle-undervisningen i de fleste township-skolene.
  • LEAP fokuserer på utviklingen av hele eleven, ikke bare det faglige, men også det sosiale, emosjonelle og psykologiske.
  • LEAP-elevene blir ikke valgt på grunn av akademiske ferdigheter, men på grunn av personlig motivasjon.
  • Alle LEAP-skoler er gratis. 90 prosent av finansieringen kommer fra donorer, mens 10 prosent kommer fra det sørafrikanske utdanningsdepartementet.
  • LEAP-modellen er kopierbar, noe som er grunnen til at vi nå har seks LEAP-skoen i tre forskjellige provinser i Sør-Afrika – som alle oppnår ekstraordinære resultater.
  • Mens utdanningsdepartementet feiret at 70 prosent av videregående elever besto de nasjonale eksamenene i fjor, er det en kjent sak at bare en tredjedel av elevene valgte matematikk og naturfag. Blant LEAP-elevene besto 95 prosent, og der hadde alle elevene disse fagene. 50 prosent av våre elever får gode nok karakterer til å komme inn på bachelor-program på universitetet, mens bare rundt fem prosent av township-elevene gjør det samme. Det er en radikal forskjell!

DSC03894

Hva betyr midlene fra Kavlifondet for dere?

Midlene betyr veldig mye! Åpenbart er en bevilgning på to millioner kroner i 2016 og to millioner i 2017 et fantastisk økonomisk bidrag, men det betyr så mye mer:

Det er den første bevilgningen vi har fått fra Norge, og noe vi håper kan åpen for nye muligheter for støtte i Skandinavia.

Filosofien til LEAP og Kavlifondet matcher så vakkert – jeg tror vi kan, og vil, jobbe svært effektiv sammen som partnere både på kort og på lang sikt.

Kavlifondets støtte er en enorm tillitserklæring – den er inspirerende for alle i LEAP-”familien” og vi håper det vil inspirere andre donorer i framtiden.

Les mer om LEAP her.