7. juni 2024

Tre miljoner till Kavlianställdas egna hjärtesaker

Amatörteater, vänmatchningsklubb och stöd till barn med cancersjuka föräldrar. Det är några av de goda ändamål som 2023 fick medel genom Kavlifondens egen medarbetargåva.

Denna artikel är publicerad i Kavlifondens årsrapport 2023.
Foto överst: Kavli Sverige

Ladda ner hela årsrapporten här

Läs mer:

Pressmeddelande: Mjukost, dressing och sås gav 50,2 miljoner kronor till goda ändamål 2023 från Kavlifonden

Ledare: Bäst tillsammans för goda ändamål!

Varje år får alla anställda i Kavlikoncernen vara med om att dela ut en del av medlen från Kavlifonden till organisationer som ligger dem varmt om hjärtat. Det här unika upplägget kallas «medarbetargåvan». Alla anställda kan nominera och rösta på goda ändamål som de tycker förtjänar att få stöd.

– Utdelningen av medarbetargåvan är en årlig höjdpunkt för både Kavlifonden och resten av Kavlikoncernen. Det breda deltagandet i nomineringsprocessen är en inspiration och drivkraft för oss alla, och gör oss extra stolta över att jobba i en koncern som delar ut värdena till goda ändamål, säger Kavlifondens vd Ingrid Paasche.

Varje enskilt Kavliföretag i Norge, Sverige och Storbritannien arrangerar de olika nominerings- och röstningsprocesserna. Organisationerna som nomineras måste vara nationella eller lokala och vara engagerade i humanitärt arbete.

FICK MEDARBETARGÅVA: Louies Leker är en ideell organisation som arrangerar hinderlöpning och aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättningar. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

Firas med de anställda

Både förebyggande åtgärder och stöd till människor i svåra livssituationer, som sjukdom eller knappa ekonomiska resurser, kan nomineras. De utvalda organisationerna bjuds därefter in till ett firande av varje Kavliföretag, då gåvocheckarna överlämnas. Firandet ger även organisationerna en anledning att möta medarbetarna hos Kavli, presentera sitt arbete och berätta om hur medlen från medarbetargåvan ska användas.

Medarbetargåvan inrättades 2010 och de årliga summorna varierar. 2023 delades totalt tre miljoner norska kronor ut som medarbetargåva i Norge, Sverige och Storbritannien. 17 organisationer röstades fram som mottagare av stödet – från åtgärder för unga med nedsatt funktionsförmåga, till aktiviteter för cancerpatienter och anhöriga, scoutkårer och teatergrupper.

Inspirerande

Ingrid Paasche tillägger att engagemanget från medarbetarna inom Kavli understryker bolagets fokus på samhällsansvar och stöd till organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för dem som behöver det allra mest.

– Engagemanget avspeglar en kollektiv önskan om att göra positiv skillnad i samhället. Tack vare medarbetargåvan kanaliseras inte bara medel till värdefulla projekt, det skapas även en meningsfull och inspirerande kultur präglad av samhörighet och samhällsansvar, säger Paasche.

Dessa fick stöd i Sverige

GLADA MOTTAGARE: Härlig stämning och glada mottagare som tar emot gåvocheckar hos Kavli Sverige i Stockholm i oktober 2023. Foto: Kavli Sverige

593 842 SEK: CancerRehabFonden

CancerRehabFonden har flera år i rad fått flest röster från Kavlis anställda i Sverige. Organisationen erbjuder rehabilitering till cancerdrabbade vuxna där sjukvården inte räcker till. Medarbetargåvan kommer att gå till ett veckolångt rehabiliteringsprogram för cancerpatienter. Under veckan får deltagarna prata med psykolog och träna yoga, de får även kostråd och verktyg för att hantera olika tankar och känslor.

225 510 SEK: Nya kompisbyrån

Nya Kompisbyrån jobbar för att stärka integration och gemenskap, och förebygga främlingsrädsla genom att främja vänskap mellan nya och etablerade svenskar. Alla över 18 år kan anmäla sig till «vänmatchning», ett enkelt och roligt sätt att lära känna nya människor. Hela 87 procent av de nya svenskar som deltagit uppger att de känner sig mer inkluderade i det svenska samhället efter en matchning. 28 procent av de jobbsökande fick jobb eller praktikplats med hjälp av sin «fikakompis». 95 procent av alla som deltagit anser att de har lärt sig något nytt om en annan kultur.

197 948 SEK: Scouterna

Visionen är «Unga som gör världen bättre». Organisationen jobbar för att skapa gemenskap och lära barn och unga om friluftsliv, äventyr och andra «grundläggande färdigheter» som ofta glöms bort i dagens urbana, digitaliserade samhälle. Scouterna organiserar en rad olika aktiviteter, från att baka bröd över öppen eld till att lära sig om kroppens sömnklocka. Scouterna fångar upp barn från ekonomiskt utsatta familjer som annars inte hade kunnat delta i den här typen av fritidsaktiviteter. Medarbetargåvan ska användas till att utöka verksamheten, lära upp nya scoutledare, starta nya scoutgrupper och köpa in utrustning.

Dessa fick stöd i Norge:

100 000 NOK: Fantefølget

Fantefølget är en amatörteater- och dansgrupp med och för barn och unga, som sätter upp föreställningar i Bryne. Fantefølget vill bidra till en bred kultur- verksamhet för alla åldersgrupper. De upplever att lokala produktioner skapar stolthet och samhörighet, både för dem som är med på scenen och för publiken. Fantefølget ska använda gåvan till att fortsätta med en bra verksamhet för barn och unga, samt erbjuda gratis skolföreställningar för barn och unga i regionen.

GAUSDAL: Gåvocheck överlämnas på Q-Meieriene i Gausdal. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

70 000 NOK: Forsettunets venner

Forsettunets venner är en vänförening för boende på Forsettunet i Gausdal. Gruppen består av anhöriga, och jobbar för att sprida glädje bland patienterna med hjälp av aktiviteter som lekar, musik, sång och dans. Föreningen har som mål att skapa ett bra klimat för boende och anställda. Föreningen ska använda gåvan till bättre möbler samt nya mattor och gardiner på Forsettunet.

125 000 NOK: Gausdal Unikum

Gausdal Unikum är ett lag för anpassad handboll inom Gausdal handbolls- klubb. Målet är att skapa glädje för hela laget, så att så många som möjligt kan uppleva sammanhållning och självförtroende genom att delta i matcher och turneringar. Gausdal Unikum ska använda gåvan till sociala aktiviteter till glädje för hela laget, så att så många som möjligt kan vara med på matcher och turneringar.

225 000 NOK: Kompani Føniks

Kompani Føniks är en mötesplats för barn som har en förälder med obotlig cancer. Mottot är: «Inget barn ska behöva möta cancer ensam». Föreningen vill skapa skratt, glädje och sammanhållning så att barn får möjligheter att hitta nya vänner bland andra som är i samma svåra situation. Kompani Føniks ska använda gåvan till att arrangera sommarläger i Langedrag 2024 för 50 barn.

150 000 NOK: Haukelands venner

Haukelands venner är en stiftelse som jobbar för att göra sjukhusvistelsen så bra som möjligt för patienter och anhöriga. Föreningen vill bidra med det där lilla extra som sjukhuset inte själv har möjlighet till, för att skapa en bra och positiv vardag för alla inlagda på sjukhuset, deras familjer och vänner. Haukelands venner vill använda gåvan till projektet «Avancerad sjukvård i hemmet» som erbjuder behandling och uppföljning hemma i stället för på sjukhus, så långt det är motiverat och möjligt. Initiativet riktar sig till barn från 0 till 18 år i Helse Bergens hela upptagningsområde

BERGEN: Gåvocheckar överlämnas på Kavli Norge på Midtun i Bergen. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

100 000 NOK: Louies leker

Louies leker arrangerar årliga hinderlöpningar för barn med funktions- nedsättningar. Målet med projektet är att skapa idrottsglädje, skapa sammanhållning och relationer samt främja fysisk och psykisk hälsa. Det ska vara kul att leka med Louies leker! Föreningen ska använda gåvan till produktion av hinder för rullstolsanvändare, för att hyra komponenter som behövs för att bygga hinder samt produktion av permanenta hinder som kan åter- brukas under flera år.

200 000 NOK: Varmestuens venner Stavanger

Stiftelsen har som syfte att hjälpa missbrukare och ekonomiskt utsatta personer som hamnar utanför den offentliga hjälpapparaten. Varmestuens venner ska använda gåvan som tillskott till ett nytt frysrum i källaren för att kunna ta vara på matgåvor på bästa möjliga sätt.

30 000 NOK: Mekkeriet Askøy

Mekkeriet Askøy är en mekarklubb för ungdomar där inkludering står överst på agendan. Klubben arrangerar medlemskvällar där ungdomarna möts för att «meka», äta tillsammans och umgås. Mekkeriet Askøy ska använda gåvan till belysning och dammutsug i en svetscontainer, råvara till svetskurs samt 3D-printer. Klubben har också målet att bygga en egen go-cart och drönare från grunden.

OSLO: Överlämning av gåvocheckar på Kavli Holdings kontor i Oslo. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

Dessa fick stöd i Storbritannien

£10 000: The Children’s Foundation

The Children’s Foundation har som mål att förbättra hälsa och livskvalitet för barn och unga i nordöstra England. Regionen har ett högt antal ekonomiskt utsatta hushåll. Medarbetargåvan går till det så kallade babyboksprojektet som ska se till att alla förstagångsföräldrar i svåra livssituationer får en låda med produkter som kan skapa anknytning mellan föräldrar och nyfödda. Lådorna baseras på centrala principer om kärlek, läsning, sång, lek och räkning. De delas ut till familjer fyra veckor före barnets beräknade födsel och inkluderar lekar, böcker och andra produkter som kan stimulera till en sund utveckling under barnets första år.

TREVLIG STÄMNING: Här överlämnas gåvocheckar på Primula Cheese i Gateshead i nordöstra England. Foto: Kavli UK

£21 000: Stepping Stones Community Larder and Foodbank

Matcentralen Stepping Stones etablerades för att hjälpa behövande vid starten av pandemin, och har fortsatt sin verksamhet genom den ekonomiska krisen. Ursprungligen delade Stepping Stones ut matkassar, men man har nu gått över till en «skafferimodell» när man uppmanar folk att ta ägarskap över situationen och bidra till att skapa ett inbjudande och tryggt socialt rum där alla handlar och behandlas jämlikt. Avsikten är att minska stigmat kopplat till att besöka matcentraler. Föreningen har en rejäl grupp frivilliga; de flesta är pensionärer, men det finns också frivilliga som har extra behov av stöd, sociala utmaningar eller som bara vill delta i något meningsfullt. Medarbetar- gåvan ska gå till en ny kyl och frys med glasfront samt till inköp av mat.

£11 000: The Mane

The Mane är ett ridcenter utanför Gatehouse of Fleet. Det här är ett undervisnings- och aktivitetscenter som hjälper unga personer att utveckla självförtroende och ledaregenskaper, tolerans och empati genom samvaron med djur. Medarbetargåvan ska gå till nya ridhjälmar, skyddsutrustning, selar och utrustning till vagnar för unga med nedsatt funktionsförmåga, för att de också ska kunna prova på ridning.

£ 22 350: Youth Focus North East

Youth Focus North East (YFNE) jobbar för att ta fram bra initiativ för ungdomar, vars mål är att ge dem bättre framtidsmöjligheter. Medarbetargåvan går till ett projekt i Gateshead där man vill starta en ungdomsklubb med aktiviteter som konst och hantverk, sport och träffar med fokus på mental hälsa och andra teman. Klubben vill skapa förutsättningar för sociala projekt som startas och styrs av ungdomarna själv. Ungdomsklubben ska vara en trygg mötesplats med målet att stärka ungas självförtroende och självkänsla, och ge dem positiva upplevelser.

£5 350: Queen of the South

Matcentralen Queen of the South Community Food Hub fungerar som en livsmedelsbutik där alla som tar del av erbjudandet fritt kan välja det de behöver. Målet är att alla i området som behöver mathjälp ska kunna få det genom den här tjänsten. Matcentralen är beroende av donationer. De f lesta kommer från supportrarna till den skotska fotbollsklubben Queen of the South FC. Matcentralen har förmedlat mer än 11 800 matvaror, och mer än 10 000 personer har fått glädje av erbjudandet, bland annat genom en frukostklubb. Medarbetargåvan ska gå till att stärka erbjudandet om matutdelning och varma måltider till människor i lokalområdet.

£5 000: Pathways 4 All

Pathways 4 All erbjuder specialiserade lek- och fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn och unga vuxna. Föreningen erbjuder en rad aktiviteter, som familjeevenemang och säsongsbaserade träffar, ungdomsklubb, skollovsinitiativ och andra sociala aktiviteter för unga med funktionshinder. Organisationen jobbar med mer än 2 000 familjer. Ofta har barnen som går på Pathways 4 All svårt att använda lekplatser i närområdet på grund av fysiska hinder. Medarbetargåvan ska användas till att rusta upp utomhusområdet vid centret i North Tyneside i nordöstra England där föreningen är baserad. Det ska köpas in lekutrustning som är särskilt utformad för barn med funktionshinder och behov av specialundervisning.

GATESHEAD: Här överlämnas gåvocheckar på Primula Cheese i Gateshead i nordöstra England. Foto: Kavli UK