7. juni 2024

Tre millioner kroner til Kavli-ansattes egne hjertesaker

Amatørteater, vennematchingsklubb og støtte til barn med kreftsyke foreldre. Det er noen av de gode formålene som fikk midler gjennom Kavlifondets egen ansattgave i 2023.

Artikkelen er publisert i Kavlifondets årsrapport for 2023.
Foto øverst: Kavli UK

Last ned hele årsrapporten her

Les mer:

Pressemelding: Melk og smøreost gav 50,2 millioner kroner til gode formål

Leder: Best sammen for gode formål!

Hvert år får alle ansatte i Kavli-konsernet være med på å dele ut en del av midlene fra Kavlifondet til organisasjoner som står dem spesielt nær. Den unike ordningen kalles «ansattgavene». Alle ansatte kan nominere og stemme på gode formål som de syns fortjener å motta støtte.

– Utdelingen av ansattgavene er et årlig høydepunkt for både Kavlifondet og resten av Kavlikonsernet. Den brede deltakelsen i nominasjonsprosessene er en inspirasjon og drivkraft for oss alle, og gjør oss ekstra stolt av å jobbe i et konsern som deler ut verdiene til gode formål, sier daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche.

Hver enkelt Kavli-bedrift i Norge, Sverige og Storbritannia arrangerer de ulike nominasjonsprosessene og avstemningene. Organisasjonene som kan nomineres, må være nasjonale eller lokale og engasjert i humanitært arbeid.

FIKK ANSATTGAVE: Louies Leker er en frivillig organisasjon som arrangerer hinderløype og aktivitetsdag for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

Feires med de ansatte

Både forebyggende tiltak og støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner, som sykdom eller lavinntekt kan nomineres. De utvalgte organisasjonene blir deretter invitert til en feiring arrangert av hver enkelt Kavli-bedrift, hvor gavesjekkene overrekkes. Denne feiringen gir også organisasjonene en anledning til å møte de ansatte i Kavli, presentere arbeidet sitt og fortelle om hvordan midlene fra ansattgaven vil brukes.

Ordningen ble etablert i 2010, og årlige bevilgninger varierer. I 2023 ble totalt tre millioner kroner tildelt gjennom ansattgavene i Norge, Sverige og Storbritannia.

17 organisasjoner ble stemt frem til å motta støtte. De spente fra tiltak for unge med nedsatt funksjonsevne, til aktiviteter for kreftpasienter og pårørende, speiderklubber og teaterlag.

Inspirerende

Ingrid Paasche legger til at engasjementet fra medarbeiderne i Kavli understreker selskapets dedikasjon til samfunnsansvar og støtte til organisasjoner som arbeider for å bedre forholdene for de som trenger det mest.

– Engasjementet gjenspeiler et kollektivt ønske om å gjøre en positiv innvirkning i samfunnet. Gjennom ansattgavene blir ikke bare midler kanalisert til verdifulle prosjekter, det skapes også en meningsfull og inspirerende kultur av samhørighet og samfunnsansvar, sier Paasche.

OSLO: Overrekkelse av gavesjekker på Kavli Holdings kontor i Oslo. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

Disse fikk støtte i Norge

NOK 100 000: Fantefølget

Fantefølget er en amatørteater- og dansegruppe med og for barn og unge, som setter opp forestillinger i Bryne. Fantefølget ønsker å bidra til et bredt tilbud av kultur for alle aldersgrupper. De opplever at lokale produksjoner skaper stolthet og tilhørighet, både for de som er med på scenen og for publikum. Fantefølget vil bruke gaven til å fortsatt kunne gi et godt tilbud til barn og unge, samt tilby gratis skoleforestillinger til barn og unge i regionen.

GAUSDAL: Overrekkelse av gavesjekk Q-Meieriene i Gausdal. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

NOK 70 000: Forsettunets venner

Forsettunets venner er en venneforening for beboere ved Forsettunet i Gausdal. Gruppen består av pårørende, og jobber for å spre glede blant pasientene gjennom aktiviteter som leker, musikk, sang og dans. Foreningen har som mål å skape et godt klima for beboere og ansatte. Foreningen vil bruke gaven til bedre møbler, nye tepper og gardiner ved Forsettunet.

NOK 125 000: Gausdal Unikum

Gausdal Unikum er et tilrettelagt håndballag i Gausdal håndballklubb. Målet er å skape glede for hele laget, slik at flest mulig kan oppleve samhold og mestring ved å delta på kamper og turneringer. Gausdal Unikum vil bruke gaven til sosiale og aktive tiltak til glede for hele laget, slik at flest mulig kan delta på kamper og turneringer.

NOK 225 000: Kompani Føniks

Kompani Føniks er en møteplass for barn som har en forelder med uhelbredelig kreft. Mottoet er: «Ingen barn skal måtte møte kreft alene». Foreningen ønsker å skape latter, glede og samhold slik at barn får muligheter til å knytte bånd og etablere vennskap med andre i samme vanskelige situasjon. Kompani Føniks vil bruke gaven til å arrangere sommerleir i Langedrag for 50 barn i 2024.

NOK 150 000: Haukelands venner

Haukelands venner er en stiftelse som jobber for å gjøre sykehusoppholdet best mulig for pasienter og pårørende. Foreningen ønsker å bidra med det lille ekstra som sykehuset ikke selv har mulighet til, for å skape en god og positiv hverdag for alle som ligger på sykehuset, deres familie og venner. Haukelands venner vil bruke gaven til prosjektet «Avansert Heimesjukehus», som tilbyr behandling og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus, så sant det er forsvarlig og mulig. Tilbudet gjelder barn fra 0 til 18 år i hele Helse Bergens nedslagsfelt.

BERGEN: Overrekkelse av gavesjekker på Kavli Norge på Midtun i Bergen. Foto: Birthe Drageset/Kavli Norge

NOK 100 000: Louies leker

Louies leker arrangerer årlige hinderløyper for barn med funksjonsnedsettelser. Målet med prosjektet er å skape idrettsglede, skape samhold og relasjoner samt fremme fysisk og psykisk helse. Det skal være gøy å delta på Louies leker! Foreningen vil bruke gaven til produksjon av hindere for rullestolbrukere, innleie av elementer som må leies for å bygge hinderløype, og produksjon av permanente hindre som kan gjenbrukes over flere år.

NOK 200 000: Varmestuens venner Stavanger

Stiftelsen har som formål å hjelpe rusavhengige og vanskeligstilte som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Varmestuens venner vil bruke gaven som et tilskudd til nytt fryserom i kjelleren for å nyttiggjøre seg matgaver på best mulig måte.

NOK 30 000: Mekkeriet Askøy

Mekkeriet Askøy er en mekkeklubb for ungdom der inkludering står i høysetet. Klubben arrangerer medlemskvelder der ungdommene møtes for å «mekke», spise et måltid sammen og ha det sosialt. Mekkeriet Askøy vil bruke gaven på lys og støvavsug i en sveisekontainer, råstoff til sveisekurs og 3D-printer. Klubben har også mål om å bygge egen go-cart og drone fra bunnen av.

Disse fikk støtte i Sverige

593 842 SEK CancerRehabFonden

Cancerrehabfonden har fått flest stemmer fra Kavlis ansatte i Sverige flere år på rad. Organisasjonen tilbyr rehabilitering for voksne kreftrammede der helsevesenet ikke strekker til. Ansattgaven vil gå til et ukelangt rehabiliteringsopplegg for kreftpasienter. I løpet av uken får deltakerne snakke med psykolog, trene yoga, de får kostholdsråd og verktøy for å håndtere ulike tanker og følelser.

225 510 SEK Nya kompisbyrån

Nya Kompisbyrån jobber for å styrke integrering og fellesskap og forebygge fremmedfrykt gjennom å skape vennskap mellom nye og etablerte svensker. Alle over 18 kan melde seg på til «vennematching», en enkel og morsom måte å bli kjent med nye mennesker på. Hele 87 prosent av de nye svenskene som har deltatt, oppgir at de føler seg mer inkludert i det svenske samfunnet etter en matching. 28 prosent av jobbsøkere fikk jobb eller praksisplass ved hjelp av sin «fikakompis» (kaffevenn). 95 prosent av alle som har deltatt, mener de har lært noe nytt om en annen kultur.

GLADE MOTTAKERE: Stor stemning og glade mottakere på gavesjekkoverrekkelse hos Kavli Sverige i Stockholm i oktober 2023. Foto: Kavli Sverige

197 948 SEK Scouterna

Visjonen er «Unge som gjør verden bedre». Organisasjonen jobber for å skape fellesskap og lære barn og unge om friluftsliv, eventyr og andre «grunnferdigheter» som ofte blir glemt i dagens urbane, digitaliserte samfunn. Scouterna organiserer en rekke ulike aktiviteter, fra å bake brød over åpen ild til å lære om kroppens søvnklokke. Scouterna fanger opp barn fra lavinntektsfamilier som ellers ikke hadde fått deltatt i denne typen fritidsaktiviteter. Ansattgaven vil brukes til å utvide tilbudet, trene opp nye speiderledere, starte opp nye speidergrupper og innkjøp av utstyr.

Disse fikk støtte i Storbritannia

£10 000 The Children’s Foundation

The Children’s Foundation har som mål å forbedre helsen og livskvaliteten til barn og unge i Nordøst-England. Regionen har et høyt antall lavinntektshusholdninger. Ansattgaven går til det såkalte babyboksprosjektet, som skal sikre at alle førstegangsfødende i vanskelige livssituasjoner får utdelt en boks med produkter som kan skape tilknytning mellom foreldre og nyfødte. Boksene er basert på sentrale prinsipper om kjærlighet, lesing, sang, lek og telling. De leveres til familier fire uker før barnet skal fødes, og inkluderer leker, bøker og andre produkter som kan stimulere til sunn utvikling i det første året av barnets liv.

GOD STEMNING: Overrekkelse av gavesjekk hos Primula Cheese i Gateshead i Nordøst-England. Foto: Kavli UK

£21 000 Stepping Stones Community Larder and Foodbank

Matsentralen Stepping Stones ble etablert for å hjelpe trengende ved starten av pandemien, og tilbudet har fortsatt gjennom den økonomiske krisen. Opprinnelig drev Stepping Stones med utdeling av matkasser, men har nå lagt om driften til en «spiskammermodell» der de oppfordrer folk til å ta eierskap til situasjonen og bidra til å skape et innbydende og trygt sosialt rom der alle handler og behandles likt. Hensikten er å redusere stigmaet knyttet til å bruke matsentraler Foreningen har en solid gjeng med frivillige; de fleste er pensjonister, men det er også frivillige som har ekstra behov for støtte, sosiale utfordringer eller som bare ønsker å være med på noe meningsfylt. Ansattgaven vil gå til et nytt kjøleskap og fryser med glassfront, samt innkjøp av mat.

£11 000 The Mane

The Mane er et ridesenter utenfor Gatehouse of Fleet. Dette er et lærings- og aktivitetssenter som hjelper unge mennesker med å utvikle selvtillit og lederegenskaper, toleranse og empati gjennom samhandling med dyr. Ansattgaven vil brukes på nye ridehjelmer, beskyttelsesutstyr, seler og utstyr til vogner for unge med nedsatt funksjonsevne slik at de også kan delta i ridning.

£ 22 350 Youth Focus North East

Youth Focus North East (YFNE) jobber for å utvikle gode tilbud til ungdom med mål om å gi dem bedre fremtidsmuligheter. Ansattgaven går til et prosjekt i Gateshead, der man ønsker å starte en ungdomsklubb med aktiviteter som kunst og håndverk, sport og samlinger med fokus på mental helse og andre tema. Klubben vil legge til rette for sosiale prosjekter igangsatt og styrt av ungdommene selv. Ungdomsklubben skal være en trygg møteplass med mål om å styrke unges selvtillit og selvfølelse og gi dem gode mestringsopplevelser.

£5 350 Queen of the South

Matsentralen Queen of the South Community Food Hub fungerer som et gratis supermarked, der alle som ønsker å bruke tilbudet fritt kan velge det de trenger. Målet er at alle i området som har behov for mathjelp, skal få det gjennom tjenesten. Matsentralen er avhengig av donasjoner. De fleste kommer fra supporterne til den skotske fotballklubben Queen of the South FC. Matsentralen har servert over 11 800 matvarer, og over 10 000 mennesker har fått glede av tilbudet, blant annet gjennom en frokostklubb. Ansattgaven vil gå til å styrke tilbudet av matutdeling og varme måltider til folk i lokalmiljøet.

£5 000 Pathways 4 All

Pathways 4 All tilbyr spesialiserte leke- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede barn og unge voksne. Foreningen tilrettelegger en rekke tilbud, som familiearrangementer og sesongbaserte samlinger, ungdomsklubb, skoleferietilbud og andre sosiale aktiviteter for unge funksjonshemmede. Organisasjonen jobber med over 2000 familier. Ofte sliter barna som går på Pathways 4 All med å bruke lekeplasser i nær- området på grunn av fysiske hindringer. Ansattgaven vil brukes på å ruste opp uteområdet ved senteret i North Tyneside i Nordøst-England der foreningen er basert. Det skal kjøpes inn lekeutstyr som er spesiallaget for barn med funksjonshemninger og behov for spesialundervisning.

GATESHEAD: Overrekkelse av gavesjekker hos Primula Cheese i Gateshead i Nordøst-England. Foto: Kavli UK