30. november 2011

Utdanning – en vei ut av fattigdom

I Malawi i Øst-Afrika deltar Kavlifondet i byggingen av Bungano Secondary School – regionens første videregående skole.
Siden 2006 har Ola Grønn-Hagen og hans nevø Arnstein Bjørke plantet trær og bygget skoler og brønner i Malawi. Nå skal Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation bygge en videregående skole finansiert med midler fra Kavlifondet.

Skolen planlegges og bygges i et nært samarbeid med skolemyndighetene. Byggingen vil skje over en fireårs periode, i takt med at elevene flytter et år opp. I fylket, som har 77.000 elever i grunnskolen, er det i dag bare plass til 4000 elever i den videregående skolen, men i distriktet der stiftelsen skal bygge skolen, er det ingen videregående skole fra før.

Det er lokale byggmestre som skal bygge skolen. All murstein lages av innbyggerne i skolens nærområde. Mursteinen er lokalsamfunnets bidrag til byggingen. Pulter og dører produseres av lokale snekkere. En stor del av midlene kommer dermed lokalsamfunnet til gode.
8 klasserom skal stå ferdig i innen 2014. I tillegg til skolen bores vannhull, det bygges toaletter, lærerbolig og det tilrettelegges for elektrisitet.