18. mai 2012

Årsberetning 2011

Kavlifondet har doblet sine bevilgninger til allmennyttige formål de siste to årene. Dette kommer som en følge av at Kavli-konsernet har hatt en meget god utvikling de siste årene. Overskuddet fra Kavli-konsernet går til humanitære prosjekter, forskning og kultur.

I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.

Blant prosjektene var:

  • Health Developement International: Kavlifondet har de siste årene støttet et unikt norsk prosjekt i Niger som ledes av den norske ildsjelen og legen Anders Seim. Prosjektet skal forebygge komplikasjoner og død i forbindelse med svangerskap og fødsler.
  • Kavli forskningssenter for aldring og demens: I 2003 etablerte Kavlifondet et eget senter for demensforskning. I dag er Kavli forskningssenter et samarbeid mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.
  • Festspillene i Bergen: Kavlifondet har vært en viktig, solid og langsiktig støttespiller for Festspillene i Bergen.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962 og har to oppgaver: Det eier Kavli-konsernet og skal forvalte eierskapet  til beste for selskapets langsiktige utvikling; og dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.

Les mer om hvilke prosjekter som mottok støtte i Kavlifondets årsrapport for 2011.

Les om Kavli-konsernets resultater i konsernets årsrapport for 2011.

Her kan du laste ned og lese årsberetningen for 2011

Her kan du laste ned og lese årsberetningen for 2010

Her kan du laste ned og lese årsberetningen for 2009

Her kan du laste ned og lese årsberetningen for 2008