13. september 2012

Historie

Olav Kavli (1872-1958) kom fra gården Årø rett utenfor Molde, og var fjerdemann i en søskenflokk på seks. Olav viste tidlig talent for både å tjene penger og å spare. Hans første store investering var å skaffe seg en utdannelse.


18 år gammel reiste han til Bergen hvor han gikk på et tre måneders kveldskurs på en handelskole. Tre år senere fikk han handelsbrevet, som den gang var obligatorisk for alle som ville drive handelsvirksomhet.

Olav Kavli var en innovativ forretningsmann. Etter mye prøving og feiling kunne han i 1924 presentere Primula, som var verdens første holdbare smøreost. Lanseringen av Primula var gjennombruddet for Kavli, og den dag i dag er holdbar smøreost et viktig produkt i Kavlis sortiment.

Blikk mot verden
Olav Kavli var en dyktig markedsfører med internasjonale ambisjoner.
Han bygde sterke handelsrelasjoner internasjonalt gjennom hyppige forretningsreiser til USA, India og Hellas, i tillegg til de fleste land i Europa. Knut Kavli (1896-1965), Olavs sønn, begynte i selskapet i 1924. Det var han som var drivkraften da Kavli ble en internasjonal bedrift, med fabrikker i Danmark (1935), England (1936) og Sverige (1940).
Olav Kavli døde i 1958 og overlot selskapet til sin sønn Knut.
Stiftelsen: Arven etter Knut
Knut Kavli var gift med en kjent svensk kulturpersonlighet, Karin Kavli. De hadde ingen barn som kunne overta driften av selskapet etter seg. Fordi Knut ønsket å sikre konsernet en langsiktig og samfunnsengasjert eier, stiftet han i 1962 Kavlifondet – en allmennyttig stiftelse der han plasserte alle selskapets aksjer. Knut Kavli bestemte også stiftelsens vedtekter, der det slås fast at overskuddet fra driften av Kavli-konsernet skal fordeles til forskning, kultur og humanitære formål. Kavlifondet har et eget styre som beslutter og foretar utdelinger i tråd med fondets formål.