21. september 2012

Selskap er den beste medisin

Å henge med venner er noe alle trenger, ikke bare ungdommen. For mange eldre er det imidlertid slik at vennene er gått bort, en etter en. Kavlifondet støtter Frelsesarmeens arbeid med å skape ny kontakt mellom mennesker.

 Frelsesarmeens nye program Mentor+ setter spreke pensjonister som ønsker å ta i et tak i kontakt med eldre som har en hverdag preget av ensomhet og lite aktivitet. Fotballkamp, kinobesøk og spaserturer i skog og mark er god medisin. Fellesskap gir glede, helse og mening hele livet.

− Vi ser at både de som får besøk og de som besøker har stort utbytte av å gjøre en hyggelig aktivitet sammen, sier Heidi Milde, leder i Frelsesarmeens eldre omsorg og Mentor +.
Prosjektet har tilhold på Ensjø i Oslo. Her har Frelsesarmeen både omsorgsleiligheter og servicesenter. Foreløpig er prosjektet i en oppbyggingsfase. 10 spreke pensjonister har vært gjennom mentoropplæring. I tillegg får de som ønsker det tilbud om å lære data, førstehjelp og annet. Målet er å rekruttere 5 – 10 mentorer høsten 2012 slik at 10 nye mottakere kan få dette tilbudet. Vi håper jo at flere og flere eldre som har god tid skal få øynene opp for dette prosjektet og melde seg til tjeneste et par timer i uken, sier Milde.

Margareth Agasøster har vært mentor i et knapt år. − Jeg har selv sett hva ensomheten kan gjøre med folk. Hvis jeg kan være den ene personen som et menneske møter, vil det glede meg, sier hun.
Kavlifondet støtter flere av Frelsesarmeens prosjekter:

– Solheimsviken Korps, som jobber for å gi barn og unge med vanskelige oppvekstsvilkår et godt fritidstilbud.

– Mobil varmestue, som er en del av Frelsesarmeens tilbud til personer som er ute og som ikke har muligheter til å finne seg et varmt oppholdssted om natten.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.