26. april 2013

Kavlis ansatte i Sverige gir til helsearbeid

Kavlis ansatte i Sverige har bestemt at Stiftelsen Min Stora Dag, Barncanserfonden og Hjernfonden skal få støtte i 2013. Deler av midlene Kavlifondet deler ut går hvert år til prosjekter bestemt av Kavlis ansatte.   
Bild MinStoraDag Delfin.jpg (1)Stiftelsen MinStoraDag hjelper alvorlig syke barn i Sverige med å virkeliggjøre sine drømmer og gi dem gode opplevelser i en vanskelig hverdag.
Barncancerfondens formål er å samle inn midler til forebygging og bekjempelse av kreft hos barn, og å arbeide for en bedre livssituasjon for kreftrammede barn og deres familier.
Hjärnfonden samler inn penger til forskning på og informasjon om hjernen.
– Kavli-konsernet har en svært uvanlig eierstruktur, der hensikten med det vi gjør er å maksimere utbetalingene til allmennyttige formål. Denne eierstrukturen gir både energi og mening til arbeidet for oss som er ansatt i Kavli, sier Gerhard Bley, administrerende direktør for Kavlis virksomhet i Sverige.

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. En andel av tildelingene går til prosjekter som de ansatte i henholdsvis Norge, Danmark, Sveige og Storbritannia stemmer frem.
I Danmark gikk årets tildeling bestemt av de ansatte til Danske Hospitalsklovne. I Norge valgte Kavlis ansatte å tilgodese Varmestuens Venner, Pøbelprosjektet og Mental Helse Ungdom.