27. august 2013

– Kavli er blitt et begrep

Malawis 18 første førskolelærere ble uteksaminert i mars 2012. De er nå i full jobb i Malawis syv første barnehager. Våren 2014 vil tretti nye studenter være klare for livet som småbarnspedagoger. Norske Marit Svahn har etablert førskolelærerutdanning i Malawi. 
Med støtte fra Kavlifondet har ildsjelen Marit Svahn åpnet barnehager og etablert førskolelærerutdanning i Malawi, et av verdens aller fattigste land.
Svahn er utdannet førskolelærer og lærer og har solid erfaring fra både barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøyskole, barnevernsinstitusjon og barnevern.

Full jobb og fast lønn
I etableringen av barnehagelærerutdanningen i Malawi har hun hatt faglig bistand fra professor Arve Gunnestad ved Dronning Mauds Minne høgskole og høgskolelektor Joronn Sæthre ved NLA i Bergen.
– For de uteksaminerte studentene våre starter et helt nytt liv, med full jobb og fast lønn. Flere er nå i gang med å bygge egne hus og etablere familie. Hittil har våre barnehager tilbudt arbeid til de nyutdannede pedagogene, men etter hvert finner nok flere arbeid i grunnskolen, som sårt trenger utdannede lærere, sier Marit Svahn.

Om lag halvparten av Malawis cirka 15 millioner innbyggere er under 15 år, og cirka 1,3 millioner barn er foreldreløse. Behovet for både barnehager og småbarnspedagoger er enormt. Marit Svahns prosjekt dreier seg derfor både om å utdanne pedagogisk personell og å etablere barnehager. Svahn bor selv i Malawi store deler av året.

Kavlibarnehager
Syv barnehager ble etablert i syv ulike landsbyer i 2012. Barnehagepersonellet kommer fra
førskolelærerutdanningen som Marit Svahn startet i 2010, med støtte fra Kavlifondet. Kavlifondet besørger også lønn til førskolelærerne og mat til barna. Barna er godt kjent med Kavlis produkter – som kaviar – og alle barnehagene har ’Kavli’ med i navnet sitt.

De syv Kavlibarnehagene er integrert i utdanningen, og tar nå i mot studentene i praksisperiodene. I tillegg kommer generelle teoriøkter og et intensivkurs i pedagogikk for lese-, skrive- og matematikkundervisning av førskolebarn.

420 barn i alderen 3 – 6 år har nå et daglig tilbud om mat, lek og pedagogiske aktiviteter. Slik får de et godt grunnlag for videre skolegang. Barnehagene har hittil hold hus i landsbyenes kirkebygg, men nå er landsbybefolkningene i gang med å skaffe barnehagene egne hus. Bygningsmaterialet er egenprodusert murstein. Kavlifondet betaler for vinduer, dører og sement.

Forhandlinger foregår nå intenst for å få kommune og staten til å overta ansvaret for drift av
både førskolelærerutdanningen og barnehagene fra 1. april 2014.

kaviarStyrene i barnehagene forteller om store endringer i landsbyene, og om håp for fremtiden til barna.
– Det er bare vanskelig å få formulert i ord hva som har skjedd i landsbyene og den enorme takknemligheten vi opplever at Kavlifondets støtte blir møtt med. Kavli er virkelig blitt et begrep i landsbyene, sier Marit Svahn.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2012 delte Kavlifondet ut 25 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.