9. september 2013

Medisinstudentene hjelper mor og barn i Sierra Leone

«Å bidra til en verden hvor en trygg fødsel og oppvekst er en selvfølge». Det er visjonen til Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) 2014, hvor de innsamlede midlene skal gå til arbeidet Leger Uten Grenser gjør for mødre og barn i Bo-distriktet i Sierra Leone.  

MedHum er Norsk Medisinstudentforening (Nmf) sin humanitæraksjon. Nmf og andre støttespillere, som Kavlifondet, dekker driftsutgiftene til aksjonen, slik at alle inntektene fra bøssene går direkte til årets prosjekt.

MSF25827I 2014 arrangeres aksjonen for 13.gang, og gjennom alle aksjonene har studentene klart å samle inn over 15 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i forskjellige deler av verden.

I verden i dag mister omlag 800 kvinner livet hver dag i forbindelse med barnefødsel. De aller fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått med enkle tiltak og bedre tilgang på helsetjenester.

Leger uten grenser
MedHums samarbeidspartner, Leger Uten Grenser, ble opprettet i 1971 og er en nøytral og upartisk organisasjon som redder liv i kriserammede områder. I 1999 ble de tildelt Nobels fredspris for ”organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter.” Med støtte fra sine private givere kan feltarbeidere gjøre en enorm innsats for de som trenger det aller mest.

En mørk krigshistorie
Krigen i Sierra Leone var offisielt over i 2002. Ti år har passert, og landet prøver å utarbeide langsiktige strategier for å bygge opp samfunnet igjen. Til dette trenger de hjelp da den økonomiske situasjonen er presset. Sierra Leone ligger på 180. plass av 187 land på FNs liste etter Human Developement Index (HDI) og de har stor mor- og barnedødelighet. 165 av 1000 barn dør før fylte fem år og 890 av 100.000 kvinner dør under fødsel. Kun 40 prosent av kvinnene føder med kvalifisert helsepersonell tilstede, 63 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og den forventede levealder er 48 år.

Den farligste dagen
Under en fødsel er det to individer som opplever en av de farligste dagene i livet – moren og barnet. Mangel på kvalifisert helsepersonell, kompliserte fødsler, infeksjoner og blødninger er noen av faktorene som kan gjøre fødselen fatal. I tillegg kan tyfoidfeber, malaria, tuberkulose, lassa feber og diaré være noen av de truslene barn og gravide er sårbare for. Det er enkle midler som skal til for å forebygge og behandle noen av disse sykdommene, men midler er nødvendig.

Gondama Referral Centre
I samarbeid med helsedepartementet i Sierra Leone har Leger Uten Grenser startet Gondama Referral Centre, et sykehus med 200 senger – det største i Bo-distriktet i Sierra Leone. Her tilbys gratis helsehjelp til barn under 15 år og gravide kvinner. Kvinner med behov for akutt fødselshjelp og syke barn blir ved behov hentet i ambulanser fra andre klinikker som ikke har kapasitet til å ta seg av pasientene. På Gondama Referral Centre jobber obstetrikere, gynekologer, barneleger og sykepleiere fra Leger Uten Grensers som feltarbeidere side om side med lokale feltarbeidere for å kunne gi best mulig behandling.

En sentral rolle i området
Leger Uten Grenser bidrar med gratis helsehjelp, kursing av og jobber til lokalt helsepersonell, de deler av sin ekspertise og gir råd til myndigheter og lokale ledere i arbeidet med nasjonale og lokale helseplaner.

Medisinstudentenes Humanitæraksjon ønsker å støtte det viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i Sierra Leone for å gi mødre en sjanse til å overleve og barna en sjanse til å vokse opp. De innsamlede pengene fra MedHum2014 sin aksjon vil gå til medisiner, vaksiner, medisinsk utstyr og kursing av lokalt personell på Gondama Referral Centre.

Kavlifondet
Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2012 delte Kavlifondet ut 25 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.