22. januar 2014

Støtte til barn og unge rammet av sykdom

Hvert år går en andel av Kavlifondets utdelinger til prosjekter de ansatte i Kavli selv stemmer frem. I år støtter Kavlis ansatte i Norge Mental Helse Ungdom, Sykehusbarna, Sykehusklovnene og Helseklovnene.

ansattetildelinger LogoDe ansatte nominerer selv prosjekter de mener fortjener støtte. Deretter er det avstemning blant de ansatte. Årets vinnere har et fellestrekk: Alle jobber for en bedre hverdag  for barn og unge som er rammet av sykdom.

Mental Helse Ungdom er en medlemsorganisasjon for barn og unge. Mental Helse Ungdom vil at god psykisk helse skal vurderes som like viktig som god fysisk helse. Mental Helse Ungdom arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. De vil gi barn og unge med psykiske helseproblemer en stemme i samfunnet, slik at de blir hørt når avgjørelser psykisk helse skal tas.

Stiftelsen Sykehusbarn vil bidra positivt til tilværelsen til alvorlig syke barn som ligger på sykehus. Barna har der en eksistens preget av sykdom og elendighet. Gjennom klovner, lek og moro skal barna bli til del positive erfaringer og få oppleve glede og latter i en ellers trist og grå hverdag.

Stiftelsen Helseklovner skal hjelpe syke via kunstnerisk kommunikasjon. Ved hjelp av  klovnebesøk og lignende aktiviteter skal stiftelsen i samarbeid med pårørende og helsepersonell støtte personer som er kommet i en vanskelig livssituasjon.

epleSykehusklovnene er en ideell organisasjon med 15 profesjonelle skuespillere/klovner tilknyttet organisasjonen. Sykehusklovnene driftes på søknads- og gavemidler. Daglig leder er Kristin Zachariassen, kunstnerisk leder er Tove Karoliussen og styreleder er Geir Lippestad.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet  til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.