26. mai 2014

Med gateteater som virkemiddel

Med støtte fra Kavlifondet har Norsk Amatørteaterforbund og READ Nepal fått muligheten til å videreføre og utvikle et teaterprosjekt hvor det brukes ulike teaterformer som virkemiddel for å sette fokus på de mange utfordringer som kvinner og barn i Nepal står ovenfor.

Nepal er et av verdens fattigste land, og med en befolkning på ca. 27 millioner innbyggere er fortsatt 40,9 % av befolkningen analfabeter. Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda og har dermed svært dårlig eller ingen tilgang til nyheter.

Målet med teaterprosjektet er å gi befolkningen på landsbygda informasjon og øke bevisstgjøringen omkring kvinners og jenters levevilkår, på en måte som involverer innbyggerne og kan sette fokus på temaer som er svært tabubelagte, og som veldig få våger å snakke åpent om.

Gateteater, Forum Teater og dukketeater er en effektiv og virkningsfull måte å involvere befolkningen.

Teaterprosjektet bidrar til å åpne for nye muligheter og innfallsvinkler til å våge å ta tak i problemstillinger som for eksempel: Trafficking, barneekteskap, vold mot kvinner, HIV/AIDS, familieplanlegging og viktigheten av å gi jenter og kvinner en mulighet til å skaffe seg en utdannelse.

Forum Teater (”De undertryktes teater”) brukes på en slik måte at forestillingen stanses etter at en tenkt problemstilling er vist. Publikum kan så komme med innspill og forslag til hvordan de aktuelle problemene kan løses, og skuespillerne viser så de ulike løsningene.

Kvinner og jenter kan for eksempel komme med anonyme innspill til temaer de ønsker teatergruppen skal spille. Det har bl.a. blitt laget en forestilling i Madi, etter at flere jenter hadde opplevd seksuell trakasseringer fra en av lærerne på skolen.

Dermed fikk de tips og råd til hvordan de skulle forholde seg. Noe som resulterte i at de anmeldte læreren, og han fikk sparken som lærer.

 

 

En av de modigste jentene var også med å spille, og hun fortalte at dette hadde gjort at hun nå våget å si ifra om hva som hadde skjedd, og at hun ikke lenger følte seg alene om opplevelsen.
Hun sa: ”Tidligere har jeg aldri våget å si noe om dette, men nå føler jeg at vi blir sterke hvis vi våger å stå sammen, og vi blir trygge på at vi kan faktisk kan ta til motmele og bli trodd”.

Nesten like mange menn som kvinner møter opp og ser forestillingene, og omkring 300 personer kommer på hver forestilling som vises.
Noe som beviser at temaene engasjerer, og er viktige for hele samfunnet.

Ved at publikum kan komme med innspill til løsninger føler de også at de bidrar til å endre samfunnet til det bedre.

Kavlifondet støtter viktige utdanningsprosjekter i fattige land. Støtten skal sikre unge jenter skolegang, samt forebygge at jenter giftes bort som barn, eller utsettes for trafficking.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962.

Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2013 delte fondet ut 28,3 mil.kr. til humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål.