13. april 2015

Drømmen i Myanmar

Myanmar har siden 2009 opplevd politiske reformer og har åpnet seg for verden. Store deler av befolkningen i landet er svært fattige. Strømmestiftelsen, med støtte fra Kavlifondet, har nå satt i gang et fem-årig prosjekt som skal bedre situasjonen for 3000 familier i Ayeyarwaddy-distriktet.

IMG_4116

– Behovet for utvikling og bistandshjelp i Myanmar er stort. Strømmestiftelsen er invitert av øverste myndigheter i landet, forteller Rune Mørland, fungerende markeds- og kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen.

Stiftelsen har arbeidet i Myanmar de siste elleve årene.

– Vi har et bredt nettverk av solide partnere. Vi har hatt begrensede midler og holdt en lav profil med respekt for en meget vanskelig politisk situasjon i landet. Når nå det politiske landskapet har endret seg, og vi ønsker å sette i gang med vårt arbeid, viser det at denne strategien har gitt oss en unik posisjon i møte med myndighetene, forteller Mørland.

Programmet har fått navnet DREAM Myanmar. DREAM står for “Development and Rehabilitation of the Economy of the poor through Alternative Means”.

Formålet er å legge til rette utvikling fra avhengighet til selvhjelp blant fattige familier. Hovedmålet er at familiene selv skal etablere aktivt eierskap og deltagelse for sammen å skape bærekraftig utvikling. Programmet skal sørge for at:

• 3000 familier skal få økt tilgang til utdanning om helse, ernæring samt tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold.
• 1500 barn skal får økt tilgang til førskole og grunnskole.
• 2000 ungdommer skal få yrkestrening.
• Mødre med barn under fem år skal sikres tilgang til helseutdanning, kunnskap om ernæring, rent vann og sanitærforhold.

Fem ulike program danner basisen for den helhetlige tilnærmingen, og bidrar til å sikre bred deltakelse:
Styrke sivilsamfunnet gjennom selvhjelpsgrupper og co-operativer.
• Holdningsskapende arbeid om helse og hygiene.
Shonglap-grupper for unge jenter fra 11-18 år, spesielt tilpasset behovene i landet.
• Styrke utdanningen med tilbud for barn (førskole, grunnskole og overgangsskoler, såkalte Bridge Schools, for dem som har falt ut av skolesystemet)
Entreprenørskap, jobbskaping, talentfinansiering, spare- og lånegrupper.

– Programmet, DREAM Myanmar, har vært en drøm gjennom mange år. Drømmen går nå i oppfyllelse takket være Kavlifondet. Dette hadde ikke vært mulig å realisere uten Fondets innsats og vilje, avslutter Mørland.

Foto: Strømmestiftelsen

Les mer på www.strommestiftelsen.no