15. januar 2016

Silvija Seres inn som styremedlem i Kavlifondet

Pressemelding fra Kavlifondet den 15. januar 2016:
Kavlifondet har valgt inn Silvija Seres som nytt styremedlem i Kavlifondet.  Hun erstatter Reidar Lorentzen som gikk ut av styret ved aldersgrensen i desember 2014 etter å ha vært medlem siden 2000 og gjort en uvurderlig innsats for fondet og Kavlikonsernet.

SONY DSCSilvija Seres er uavhengig investor, styremedlem og rådgiver for ulike selskaper. Hun sitter for tiden bl.a. i styrene for Nordea, Enoro Holding, Syncron, Academedia og flere forskningsinstitusjoner, slik som Simula Research Lab og Sintef IKT. Seres har tidligere jobbet som forsker og fellow i Oxford og DEC SRC, direktør for produktmarkedsføring i Fast Search & Transfer og direktør for forretningsstyring i Microsoft. Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford og en MBA fra INSEAD.

øvrige styremedlemmer i Kavlifondet er Aksel Mjøs (styreleder), Solfrid Lind og Dag J. Opedal.  Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet. Styret har i oppgave å tildele allmennyttige bidrag, utøve eieroppgaven og forvalte øvrige fondsmidler.

_________________________________________________________________

Kontaktperson: Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet, mobil 97088529 

Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavlikonsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2015 delte Kavlifondet ut 58,2 millioner kroner til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlikonsernet er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, med en årlig omsetning på ca. 3 mrd. kr. i Norden og i Storbritannia. I Norge er konsernet mest kjent for Kavli smøreost og produkter fra Q-Meieriene. 

Se for øvrig: www.http://kavlifondet.no og www.kavli.com