19. februar 2016

Medisinstudentenes kamp mot tuberkulose

Kavlifondet støtter Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum), Norges største innsamlingsaksjon drevet av studenter. Årets aksjon går til bekjempelse av tuberkulose i India.

IndiaTB2Tuberkulose er en av verdens mest utberedte infeksjonssykdommer, forårsaket av bakterien mycobacterium tuberculosis. Hvert år smittes over ni millioner av tuberkulose og 1,5 millioner dør av sykdommen.

Midlene som medisinstudentene samler inn går til Leger Uten Grensers prosjekt i Mumbai i India, der sykdommen tar flest liv. Leger Uten Grenser har bidratt til bekjempelse av tuberkulose i over 25 år.

MoserMedHum drives av av medisinstudenter, med lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I 2014 bidro MedHum til bekjempelse av mødre- og barnedødelighet i Sierra Leone, og Gro Harlem Brundtland var prosjektets høye beskytter. I år er May-Britt Moser aksjonens høye beskytter.

Hvorfor tuberkulose?

Tuberkulose sprer seg via luft- og dråpesmitte og symptomene inkluderer vedvarende hoste, feber, vekttap, smerter i brystet og pustevansker. Behandlingen av sykdommen er langvarig, og uten behandling er den dødelig.

Hvert år rammes en halv million mennesker av multiresistent tuberkulose, noe som betyr at pasienten er resistent mot de vanlige tuberkulosemedisinene. MedHums aksjon bidrar til bekjempelse av multiresistent tuberkulose og HIV på klinikker i India.

INdiaTB3Hvorfor India?               

India er et sentrum for smitte av tuberkulose og står alene for hele 99 000 av verdens 390 000 tilfeller med multiresistent tuberkulose. MedHums prosjekt foregår i Mumbai, som er den mest folkerike byen i India med 22 millioner innbyggere, hvor 62 prosent bor i slummer med dårlige sanitærforhold. Befolkningen lever på et eksistensminimum, og er i tillegg utsatt for helsefarer som branner og flommer. Regntiden fører til en økning av malaria- og denguefebertilfeller. SS

Sykdomsproblematikken henger sammen med de dårlige boforholdene og utbredte lidelser som malaria, denguefeber, hudsykdommer og diaré. Død forårsaket av tuberkulose i India er tre ganger høyere enn dødsraten for diabetes og høyt blodtrykk.

Helsetilbudet i Mumbai er gratis og offentlig, men fungerer dårlig på grunn av ansattmangel, lav motivasjon, dårlige ledelse og korrupsjon. Som følge av dette har det vokst fram en uregulert privat sektor der kvaliteten er svært varierende.

MedHumsykkelHva skal MedHum bidra med?

Prosjektet er et medisinsk utfordrende program, som fokuserer på multiresistent tuberkulose med innovativ HIV-behandling og hepatitt C som sekundærfokus.

Leger Uten Grenser og MedHum har valgt følgende satsinger:

  • Tidlig diagnostisering av multiresistent tuberkulose
  • God og spisset behandling
  • Fokus på de mest resistente profilene av sykdommen

Les mer om MedHum her.