3. februar 2016

Skolegang, systudio og jordbruksopplæring

Perle Noir, svart perle på fransk, er en liten organisasjon som jobber for å bedre kårene for barn og kvinner i Bukavo, øst i Kongo. Med Kavlifondets støtte oppskalerer nå organisasjonen arbeidet.

4 - Jessica besøker kvinnene på landsbygda

Perle Noir ble stiftet i 2009 av Jessica Mushosi Kiil, selv opprinnelig fra Bukavu, men nå bosatt i Norge. Området rundt Bukavu i Kongo er blant stedene som er sterkest rammet etter 20 år med krig.

Skolegang i Kongo må familiene finansiere selv, og for mange er dette umulig. Da Jessica Kiil bodde i Kongo, betalte hun og familien hennes for skolegang for flere barn. Etter en personlig tragisk hendelse i 2009, bestemte Kiil seg for å hjelpe barn i Bukavu til en bedre framtid, og begynte med å betale skolegangen for 50 gutter og 50 jenter. Siden har stiftelsen vokst.

6 - En kommende syerske

Symaskinen med hjem

– I januar 2015 startet vi et syprosjekt for å gi opplæring og forhåpentligvis et levebrød til 10 utvalgte kvinner. Flere av disse kvinnene har mange barn, ingen ressurser, men har likevel tatt seg av foreldreløse og vanskeligstilte barn, forteller Jessica Kiil.

Kvinnene fikk et halvt års utdanning, og fulgte de opplæringen på en tilfredsstillende måte, ville de ha mulighet for å overta symaskinen de lærte å sy på.

Det første sysemesteret var svært vellykket, og de som deltok på kurset fikk med seg symaskinene, og nå klarer de å forsørge seg selv. Med Kavlifondets støtte, skal nå syprosjektet fortsette og oppgraderes.

2 - Perle Noire jenter

Flere barn på skole

Skoleprosjektet vil også utvides og fortsette etter at Perle Noir og Kavlifondet inngikk en avtale om samarbeid.

Et tredje mål er å få i gang et jordbruksprosjekt i løpet av 2016. Dette er et område som tidligere har hatt store avlinger med blant annet mais, kassava, poteter, bønner og bananer, men etter krigen måtte mange flykte fra gårdene sine. Når de nå vender tilbake, har jorda mistet sin produktivitet. Kvinnene vil starte på nytt, men trenger kunnskap og støtte. Derfor vil Perle Noir innhente kompetanse for å vurdere hvilke løsninger som vil være mest bærekraftige. Målet er å gi opplæring og bygge opp entreprenørskap blant kvinner i landsbyen Walungu.

I løpet av 2016 skal også Perle Noir undersøke muligheten for å starte et eget senter i Bukavu med skole for barn, systudio og jordbruksopplæring.