20. april 2016

Kavlikonsernets årsregnskap for 2015: Solid internasjonal vekst

PRESSEMELDING
Bergen 20. april 2016 – Det norskeide Kavlikonsernet tilskriver mye av suksessen i 2015 den positive utviklingen konsernet har opplevd i Storbritannia og Sverige. Svekkede og usikre rammevilkår i meierisektoren kan sette en stopper for videre vekst i Norge.

Matvarekonsernet, som har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia, økte driftsinntektene med 239 millioner kroner i 2015, og fikk dermed inntekter på 3,226 milliarder. Driftsresultat før skatt ble på drøye 235 millioner kroner, opp fra 204 millioner i 2014.

Suksess med geitemelk, paté og sauser

– Vi har opplevd en fin vekst spesielt i Storbritannia og Sverige, men ser også at arbeidet med kostnadsreduksjoner begynner å gi god effekt, sier konsernsjef Erik Volden.

I Storbritannia eier konsernet blant annet et meieri i Yorkshire og merkevaren St Helen’s Farm, som har hatt stor suksess med sine geitemelkbaserte produkter. Pate produksjonen i Skottland økte også betydelig. På det svenske markedet har Kavli samtidig bygd seg opp til å bli en betydelig leverandør av sauser, dressinger og andre smakstilsettere, og opplevde i 2015 blant annet helårseffekten av oppkjøpet konsernet gjorde av Svenska Smakupplevelser AB året før.

Rammevilkår hindrer meierivekst i Norge

Kavlis norske meieriselskap – Q-Meieriene – kan også vise til en god vekst i 2015, men konsernsjef Erik Volden frykter at svekkede og usikre rammevilkår vil hindre videre utvikling. Q-Meieriene fikk en underdekning på 24 millioner i en godtgjørelsesordning fra staten.

– Q-Meierienes videre vekst er avhengig av at vi investerer i økt produksjonskapasitet og nye produkter. De usikre rammevilkårene kan føre til at vi ikke kan ta disse investeringene. Det vil ikke bare svekke våre muligheter for videre vekst, men også konkurransesituasjonen i det norske meierimarkedet, sier Volden.

Ønsker videre ekspansjon i kjerneområdene

Selv om mye av fokuset nå ligger på økt organisk vekst og kostnadsforbedringer, er Kavli fremdeles på jakt etter flere oppkjøpskandidater i Norden og Storbritannia. Oppkjøpene i Sverige og England har vært vellykkede, men Kavli-konsernet fant ingen interessante kandidater i 2015. Konsernet solgte nylig virksomheten i Danmark til Orkla Foods.

– Vår danske virksomhet hadde hovedfokus på et produktområde, saft, som ikke har vært et satsingsområde i resten av konsernet, og forutsetningene var derfor ikke de beste for å videreutvikle selskapet. Vi ønsker å konsentrere oss om de produktområdene konsernet kan best, sier Volden.

Overfører 150 millioner til Kavlifondet

Konsernets solide utvikling gjør i år at Kavlis eneeier Kavlifondet vil få en ekstraordinær stor utbytteutbetaling. Fondet får nemlig rekordhøye 150 millioner kroner, mot 50 millioner i 2015. Kavlifondet er en allmennyttig stiftelse som gir betydelige summer til humanitært arbeid, forskning og kultur. Kavli-konsernet er det eneste norske dagligvareselskapet der eneaksjonæren er en slik stiftelse.

– Vi har hatt en jevn og fin økning i overskuddet vi har utbetalt til Kavlifondet, men årets overskuddsutbetaling må vi se på som ekstraordinær og reflekterer ikke hva vi typisk ville ha utbetalt i et slikt driftsår. Det er uansett alltid en glede for hele organisasjonen at overskuddet vårt gir stadig større bidrag til gode formål, sier Volden.

Resultat[1]

I mill. NOK                     2015                   2014            Endring

Omsetning                  3226,3                2986,9            + 8,0 %

EBITDA                          340,2                  311,7            + 9,2 %

Driftsresultat[2] (EBITA) 235,2                  204,4          + 15,1 %

Årsresultat etter skatt     87,9                    94,9             – 7,3 %

For ytterligere informasjon

Erik Volden, konsernsjef, telefon 476 02 200

[1] Omsetning, EBITDA og driftsresultat korrigert for salg av datterselskap

[2] Før avskrivning på goodwill og varemerke.

 

Les her hva Bergens Tidende skriver om Kavlikonsernet

Les her om hva Dagens Næringsliv skriver om Kavlikonsernet.