15. desember 2016

Klovner på sykehjem

Klokkeklovnene møter beboerne på sykehjem slik de er, her og nå, og jobber for å forebygge ensomhet og isolasjon for eldre mennesker med demens. Nå har de mottatt støtte fra Kavlifondet.

Hovedfoto: Nadia Frantsen, Design: Erik Gullerud
Øvrige foto: Klokkeklovnene

– Klokkeklovnene er svært glade for støtten fra Kavlifondet, gjennom denne støtten blir daglig leders lønn finansiert i et halvt år. Det gjør det mulig for oss å møte de menneskene som er vår målgruppe, sier kunstnerisk leder Patrick van den Boom.

Klovner fra Nederland

Det var Patrick van den Boom som startet Klokkeklovnene i Norge etter å ha arbeidet med dette i hjemlandet Nederland i 11 år.

– Hensikten med denne form for kunstnerisk arbeid handler først og fremst om å løfte pasientenes humør og sinnsstemning gjennom positivitet og humor. KlokkeKlovnene er moderne klovner med fargerike klær, en rød nese og nesten ingen sminke. Med varme, humor og respekt skaper vi sammen en ny realitet som overrasker, gleder og trygger, sier han.

nosterud_klokkeklovnene00010

I kontakt med seg selv

Demens vanskeliggjør kontakten med omgivelsene, og skaper mental isolasjon for mange av de over 70 000 eldre med demens i Norge. Den langsiktige målsettingen til Klokkeklovnene er å bedre livskvaliteten til eldre personer med demens. De kortsiktige effektene er at demente på sykehjem kommer i kontakt med seg selv og omgivelsene igjen som følge av besøk fra Klokkeklovnene.

nosterud_klokkeklovnene00021-1

Mange demente opplever en tilværelse fylt av uro og angst. KlokkeKlovnene bringer inn øyeblikkets enkelhet.

– Våre klovner er profesjonelt trente, og har en unik kompetanse når det gjelder å skape kontakt. Alle i Klokkeklovnene er profesjonelle scenekunstnere, og flere har bakgrunn i helsefag eller pedagogikk. Vi ønsker å bringe en forståelig enkelhet inn i en kompleks sykehjemsverden, en verden det kan være vanskelig å forholde seg til for personer med demens, avslutter van den Boom.

Les mer om Klokkeklovnene på klokkeklovnene.no

Se denne flotte videoen om arbeidet til Klokkeklovnene, og hvordan det hele startet i Norge.