2. mars 2017

Demokratisk debatt

Tore Eikelands Legat ønsker å inspirere barn og ungdom i utviklingsland til å bli samfunnsengasjerte borgere. På videregående skoler i Ghana debatteres det heftig i nyetablerte debattklubber. Med Kavlifondets støtte skal sørafrikansk ungdom få de samme mulighetene.

Tekst: Tore Eikelands legat
Foto: Kari Bernadini

Ved å diskutere, debattere og å sette seg inn i aktuelle temaer ønsker Tore Eikelands legat å tilby ungdom kunnskap og selvtillit nok til å gå videre med utdanning og bli aktive og engasjerte medlemmer i sitt lokalsamfunn.

Utøya

På lengre sikt mener de at dette vil bidra til sosial, politisk og økonomisk utvikling, i tråd med Tore Eikelands idealer. Tore Eikelands Legat er en stiftelse opprettet til minne om Tore Eikeland, en av Norges mest begavede unge politikere som ble drept i terrorangrepet på Utøya i 2011.

Tore Eikelands Legat ønsker å skape demokratisk engasjerte lokalsamfunn sammen med barn og ungdom i utviklingsland, til minne om Tore.

Etablert i Ghana

Etter å ha opprettet en rekke debattforeninger i Ghana, ser de fram til å gi ungdom i Sør-Afrika de samme mulighetene. Townshipen Lavender Hill utenfor Cape Town har mye kriminalitet, gjengdannelser og rusproblemer. Ved å tilby ungdom andre aktiviteter på fritiden, får de anledning  til å velge et bedre liv for seg selv.

Ved å gi unge mennesker en innføring i demokratiske verdier og ideer vil vi skape et rettferdig og gjennomtenkt politisk engasjement.

Nye perspektiver

Erfaringene fra debattklubbene som er etablert i Ghana har gir nye perspektiver til ungdommene:

“Jeg liker å debattere. Jeg har fått mye mer selvtillit og tro på egne ideer. Nå kan jeg også lytte til andres meninger, selv om jeg er uenig,” forteller en av elevene, Gloria, 17 år.

Lidenskapelig taler

Tore Eikeland var en lidenskapelig taler og aktivist, og engasjerte seg i saker knyttet til utvikling og rettferdighet både i Norge og internasjonalt.  Fra 16-årsalderen var Tore sterkt engasjert i AUF, og ble valgt som leder i Hordaland AUF i 2009. Han var også med å grunnlegge Europeisk Arbeiderungdom.

I daværende statsminister Jens Stoltenbergs minnetale etter drapene på Utøya, løftet han Tore fram som en lovende ung politiker.

Du kan lese mer om Tore Eikelands Legat her.