28. mars 2017

Vi kan ikkje gi utvikling til fattige!

Aksel Mjøs: Reine gåver til menneske i fattige land er fåfengte tiltak. Det er heilskapleg innsats som skapar varig utvikling.

I Aftenposten, 13. mars 2016 skriv styreleiar i Kavlifondet,  Aksel Mjøs: «Isolerte enkelttiltak og gåver frå oss rike skapar ikkje varig utvikling for dei fattigaste i fattige land. Det er kun endringar hjå dei fattige sjølve som gjev langsiktig sjølvberande utvikling. Eg hadde nyleg privilegiet å få besøkja eit utviklingsprosjekt drive av Strømmestiftelsen i Myanmar. Det var personleg utfordrande, men svært lærerikt…»

Heile bidraget frå Aftenposten les du her >